H-4 Par 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1

Hoofdstuk 7
Kracht en beweging
Par. 7.2 Versnellen en vertragen 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7
Kracht en beweging
Par. 7.2 Versnellen en vertragen 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt de gemiddelde snelheid uitrekenen met behulp van tijdsduur en afstand
 • Je kunt een eenparig versnelde en eenparig vertraagde beweging herkennen in een v,t-diagram
 • Je kunt de gemiddelde snelheid van een eenparig versnelde en een eenparig vertraagde beweging berekenen uit de beginsnelheid en de eindsnelheid

Slide 2 - Tekstslide

Je kunt een beweging vastleggen
in een (v,t)-diagram.
Maak de opdracht "Rondje Zandvoort met Max Verstappen"
Lever je gemaakte werk in via ClassNotebook in Teams

Slide 3 - Tekstslide

Je kunt een beweging vastleggen
in een (v,t)-diagram.

Slide 4 - Tekstslide

Vragen en opdrachten
 1. Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid nergens constant is?
 2.  Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid toeneemt?
 3.  Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid afneemt?
 4.  Je ziet  een plattegrond van het circuit van Zandvoort. 
  Probeer de nummers 1 t/m 12 eens in je grafiek te plaatsen. 
 5.  Wat is de maximale snelheid die Max rijdt en in welk gedeelte van het circuit is dat?
 6.  Wat is de laagste snelheid die Max rijdt en in welk gedeelte van het circuit is dat?

Slide 5 - Tekstslide

Je kunt de soort beweging herkennen
in een (v,t)-diagram.
We kennen drie soorten bewegingen:
-eenparige beweging
          (snelheid is constant)
-eenparig versnelde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen toe)
-eenparing vertraagde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen af)

Slide 6 - Tekstslide

Eenparige beweging. Elke seconde wordt er evenveel afstand afgelegd.
(s,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige beweging.
De snelheid is constant.

Slide 7 - Tekstslide

Versnelde beweging. Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
(s,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige versnelde beweging.
De snelheid neemt toe.

Slide 8 - Tekstslide

Vertraagde beweging. Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.
(s,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige vertraagde beweging.
De snelheid neemt af.

Slide 9 - Tekstslide

Berekenen van de gemiddelde snelheid

vgem=ts
vgem
gemiddelde snelheid (m/s) (km/h)
totale afstand (m) (km)
totale tijdsduur (s) (h)

s
t

Slide 10 - Tekstslide

Berekenen van de gemiddelde snelheid bij een eenparig versnelde  beweging

vgem=2vb+ve
vgem
gemiddelde snelheid (m/s) (km/h)
beginsnelheid (m/s) (km/h)
eindsnelheid (m/s) (km/h)

vb
ve

Slide 11 - Tekstslide

Herhaling en extra uitleg

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht
Maak de opgaven 1 t/m 5 van par. 4.2
Lever de antwoorden van vraag 5 a, 5b en 5c in via de fotovragen van de volgende drie sheets

Slide 13 - Tekstslide