2.5 Comparisons

Comparisons
Today's lesson:
  • Grammar ->  Vergelijkingen
  • Worksheet + discussing
  • (time left -> practice reading)

1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Comparisons
Today's lesson:
  • Grammar ->  Vergelijkingen
  • Worksheet + discussing
  • (time left -> practice reading)

Slide 1 - Tekstslide

Grammar: Trappen van vergelijking
Om in het Engels dingen met elkaar te vergelijken, gebruik je:
-  de vergrotende trap  of
-  de overtreffende trap


Slide 2 - Tekstslide

Vergrotende trap:

woord +ER
(smart - smarter)

Vaak wordt het woord gevolgd door THAN

Frank is taller than Rob.Overtreffende trap:

woord +EST
(smart - smartest)

Vaak komt er voor het woord THE te staan

Rob is the tallest boy I know.

Slide 3 - Tekstslide

Woorden van 3 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar LESS/MORE of LEAST/MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 4 - Tekstslide

Vergrotende + overtreffende trap
mooi - mooier - mooist(e)
pretty - prettier - prettiest

groot - groter - grootst(e)
big - bigger - biggest

aardig - aardiger - aardigst(e)
nice - nicer - nicest

Slide 5 - Tekstslide

(not) as
In NL: Net zo/ niet zo ..... als
even lang, even goed, evenveel etc...
Example:
This blanket is as soft as yours = Dit deken is net zo zacht als die van jou

But it is not as soft as mine = Maar hij is niet zo zacht als die van mij

My dog is as smart as yours = Mijn hond is even slim als die van jou.

Slide 6 - Tekstslide

Let op!
Onregelmatige woorden:

goed - beter - best
good - better - best

slecht - slechter - slechtst(e)
bad - worse - worst

weinig - minder - minst
little - less - least

ver - verder - verst(e)
far - further - furthest
Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Worksheet
- you can find the worksheet in magister
- we will be working 15–20 minutes on this
- afterward, we will discuss some of the answers.

Daarna lezen oefenen en vragen maken in STILTE A1/A2:
https://allesvoorengels.nl/vaardigheden/lezen/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading

Slide 9 - Tekstslide

(in advance)

Slide 10 - Tekstslide