Jezelf voorstellen en vragen stellen

Jezelf voorstellen en vragen stellen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Jezelf voorstellen en vragen stellen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je jezelf voorstellen en vragen stellen aan andere studenten.

Slide 2 - Tekstslide

Leg het leerdoel van de les uit en benadruk dat het de bedoeling is dat studenten aan het einde van de les in staat zijn om zichzelf voor te stellen en vragen te stellen aan andere studenten.
Wat weet je al over het voorstellen van jezelf en het stellen van vragen aan andere studenten?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is personalia?
Personalia zijn persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd en woonplaats.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat personalia zijn en waarom ze belangrijk zijn bij het voorstellen van jezelf.
Voorstellen
Bij het voorstellen kun je bijvoorbeeld zeggen: 'Hallo, ik ben [naam]. Ik ben [leeftijd] jaar oud en ik kom uit [woonplaats].'

Slide 5 - Tekstslide

Laat de studenten oefenen met het voorstellen van zichzelf aan de hand van voorbeeldzinnen.
Vragen stellen
Bij het stellen van vragen kun je bijvoorbeeld vragen: 'Hoe heet jij?' of 'Waar kom je vandaan?'

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit hoe je vragen kunt stellen aan andere studenten en laat de studenten oefenen met het stellen van vragen aan elkaar.
Voorbeeldgesprek
Laat een voorbeeldgesprek zien tussen twee studenten waarin ze zichzelf voorstellen en vragen stellen aan elkaar.

Slide 7 - Tekstslide

Laat de studenten het voorbeeldgesprek bekijken en bespreek daarna wat er gezegd is en welke vragen er gesteld zijn.
Invullen personalia
Laat de studenten een formulier invullen met hun personalia.

Slide 8 - Tekstslide

Geef de studenten een formulier met vragen over hun personalia en laat ze deze invullen. Bespreek daarna de antwoorden met elkaar.
Quiz
Test de kennis van de studenten met een quiz over personalia en het stellen van vragen.

Slide 9 - Tekstslide

Maak een quiz met vragen over personalia en het stellen van vragen. Bespreek daarna de antwoorden met elkaar.
Rollenspel
Laat de studenten in tweetallen een rollenspel doen waarin ze zichzelf voorstellen en vragen stellen aan elkaar.

Slide 10 - Tekstslide

Laat de studenten in tweetallen een rollenspel doen waarin ze zichzelf voorstellen en vragen stellen aan elkaar. Bespreek daarna wat er gezegd is en welke vragen er gesteld zijn.
Voorstellen aan de groep
Laat de studenten zichzelf voorstellen aan de groep.

Slide 11 - Tekstslide

Laat de studenten zichzelf voorstellen aan de groep en geef feedback op hun presentatievaardigheden.
Samenvatting
Herhaal de belangrijkste punten van de les.

Slide 12 - Tekstslide

Herhaal de belangrijkste punten van de les en benadruk nogmaals het belang van het kunnen voorstellen van jezelf en het stellen van vragen aan andere studenten.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.