Les 7, verdieping persoonlijkheidsstoornissen (B&C)

Les 7
          Verdiepingsles                                    Persoonlijkheidsstoornissen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
doelgroepenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Les 7
          Verdiepingsles                                    Persoonlijkheidsstoornissen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les weet je meer over de verschillende persoonijkheidsstoornissen

Slide 2 - Tekstslide

Planning

*Terugblik Gastspreker persoonlijkheidsstoornis 2 min
* opfrissen cluster C
* persoonlijkheidsstoornissen verdieping 35 min
*evaluatie les 2


Slide 3 - Tekstslide

Vorige week, wat weet je nog?

Slide 4 - Woordweb

Cluster C wordt ook wel het angstige cluster genoemd en bestaat uit 3
persoonlijkheidsstoornissen:

- Vermijdende,
- Afhankelijke &
- Dwangmatige

Slide 5 - Tekstslide

Vermijdende
                                       sociale situaties vermijden
                              angst afkeuring / minderwaardig voelen/ onzeker

  
Combinatie                                           psychotherapie (liefst groep)

tijdens jongvolwassenheid

Slide 6 - Tekstslide

Afhankelijke
Je kan het leven niet alleen aan

Weinig vertrouwen/ geen beslissingen kunnen nemen

verlangen naar steun: relaties aangaan met mensen die misbruik van hen maken (uitbuiting/ geweld e.a.)

Slide 7 - Tekstslide


Cluster A wordt het vreemde, excentrieke cluster genoemd en bestaat uit 3
persoonlijkheidsstoornissen:

- Paranoide
- Schizoide
- Schizotypische

Slide 8 - Tekstslide

Dwangmatige
Sterke drang om alles onder controle te houden

perfect/ ordelijk/ foutloos/zonder emotie/ moeite delegeren

Koppig & behoefte aan routine

Slide 9 - Tekstslide

Paranoïde 
Het leven van iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt overheerst door achterdocht en wantrouwen. Het is voor mensen met deze stoornis heel erg moeilijk om te ontspannen en open te staan voor anderen. Ze gaan gebukt onder de gedachte dat alles wat ze over zichzelf laten weten, tegen hen gebruikt zal worden. Door het wantrouwen ligt sociaal isolement op de loer.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een kenmerk van de paranoïde persoonlijkheidsstoornis?
A
wantrouwend tegen iedereen
B
mensen willen je uitbuiten/ kwetsen/bedriegen
C
Je denkt dat je partner vreemd gaat
D
A, B & C zijn alle drie goed

Slide 11 - Quizvraag

Schizoïde 
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis. De schizoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een gebrek aan interesse in sociale contacten, waardoor een afstandelijkheid ontstaat in relaties. Men kiest uitsluitend voor solo-activiteiten en ervaart geen belangstelling voor ervaringen met anderen. Men is dan ook erg teruggetrokken en alleen.

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een kenmerk van de schizoïde persoonlijkheidsstoornis?
A
onverschillig voor lof of kritiek van anderen
B
veel belangstelling seksuele ervaringen met de ander
C
hechte vriendschappen

Slide 13 - Quizvraag

Schizotypische 
Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is vaak angstig en achterdochtig en heeft een verminderd vermogen om intieme relaties aan te gaan. Iemand wordt vaak als vreemd en anders ervaren, hij/zij heeft moeite om met een passende emotie te reageren op situaties. Hij/zij heeft eigenaardige overtuigingen of magische denkbeelden die het gedrag beïnvloeden. 

Slide 14 - Tekstslide

Wat is een kenmerk van de schizotypische persoonlijkheidsstoornis?
A
Je denkt dat er dingen gebeuren speciaal voor jouw terwijl de gebeurtenis toeval is
B
Je voelt, ziet, ruikt, merkt dingen en anderen niet
C
A en B zijn beide goed
D
Je hebt hechte vriendschappen

Slide 15 - Quizvraag

Met welke stoornis wordt de schizotypische persoonlijkheidsstoornis weleens verward?

Slide 16 - Open vraag

Cluster B wordt het dramatische, emotionele, impulsieve cluster genoemd en bestaat uit
vier persoonlijkheidsstoornissen:

- Antisociale
- Borderline
- Histrionische
- Narcistisch

Slide 17 - Tekstslide

antisociale
Kijkvraag 

Welke kenmerken van de antisociale persoonlijkheidsstoornis worden er genoemd in het filmpje?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video


Welke kenmerken van de antisociale persoonlijkheidsstoornis worden er genoemd in het filmpje?

Slide 20 - Open vraag

Borderline

Kijkvraag
Hoe kan je het beste omgaan met iemand met een Borderline persoonlijkheidsstoornis?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Hoe kan je het beste omgaan met iemand met Borderline?

Slide 23 - Open vraag

Histrionische
De histrionische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door overdreven uitingen van emoties en aandacht vragen. Deze mensen voelen zich niet op hun gemak of niet gewaardeerd als ze niet in het centrum van de belangstelling staan. Dit patroon begint tijdens de jongvolwassenheid en doet zich voor in uiteenlopende situaties.

Slide 24 - Tekstslide

Een kenmerk van de histrionische persoonlijkheidsstoornis is:
A
Je provoceert met je gedrag
B
Je hebt een rustige persoonlijkheid
C
Je bent niet gemakkelijk te beïnvloeden
D
Je spreekt eentonig

Slide 25 - Quizvraag

Narcistische persoonlijkheidsstoornis


Kijkvraag

Wat is een belangrijk kenmerk van een narcist?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Wat is een belangrijk kenmerk van een narcist?

Slide 28 - Open vraag

Wat vond je van deze les?

Slide 29 - Woordweb