Python - time 1 intro

Python
Intro 1

Starte med 
programmere
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Python
Intro 1

Starte med 
programmere

Slide 1 - Tekstslide

læringsmål 
På slutten av denne timen Python kan vi ha flere interaksjoner med Interfaces også kan du skrive første  program. 

Slide 2 - Tekstslide

Python?
Python er god start for å lære å programmere. Vi starter med å downloade IDLE MU. https://codewith.mu/en/download

Slide 3 - Tekstslide

Første lite program
I fleste språk lærer du å skrive  "Hello World!". 

I Python ser det slik ut:
print("Hello World!")

Slide 4 - Tekstslide

Hvordan kode er bygget opp. 

print er en funksjon som representere tekst og blir brukt mye i programmering
En funksjon starter alltid med ( og slutter med )
print("Hello World!")

Slide 5 - Tekstslide

Hva er en variable 
variabelnavn=verdi
Man kan gi variablene de navn man ønsker,
men det er noen regler som må følges:

-Variablene kan ikke bruke nøkkelord som navn på variabelen, dvs. ord som har en annen betydning i Python - som print, from, import o.l.
-Variabler må starte med en bokstav, og følgende tegn kan være bokstaver, tall og underscore (_)
-Python gjør forskjell på store og små bokstaver, slik at Alder og alder vil være to ulike variabler
-Hvis du bruker flere ord for å beskrive bruker du underscore mellom ordene, f.eks. areal_sirkel

Slide 6 - Tekstslide

Mer om variabler 

Slide 7 - Tekstslide

Hvordan ser kode ut når vi vil ha teksten printer ut
"Hei elever fra Midtstuen skole" ?
timer
2:00

Slide 8 - Open vraag

Hva feil med variabel: tall en=1
timer
2:00

Slide 9 - Open vraag

I dag har vi flere oppgaver i en wordfile
Så jeg la dere jobbe også kan dere stille spørsmål

Slide 10 - Tekstslide

Hvilken funksjon skriver ut output fra kode?
timer
1:00

Slide 11 - Open vraag

Hva har du lært i dag?

Slide 12 - Open vraag

Hva synes du var vanskelig?

Slide 13 - Open vraag