Technologisch gebruik in het lesgeven

Technologisch gebruik in het lesgeven
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Technologisch gebruik in het lesgeven

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
  • Aan het einde van de les kun je de definitie van Technologisch gebruik in het lesgeven (TG) beschrijven. 
  • Aan het einde van de les kun je uitleggen waarom technologie essentieel is in het moderne onderwijs. 
  • Aan het einde van de les kun je verschillende manieren benoemen waarop technologie de toegang tot informatie voor studenten verbetert. 
  • Aan het einde van de les kun je voorbeelden geven van diverse leermiddelen die door technologie mogelijk worden gemaakt. Aan het einde van de les kun je het belang van differentiatie en personalisatie door technologie in het onderwijs uitleggen. 
  • Aan het einde van de les kun je beschrijven hoe technologie samenwerking en communicatie in het onderwijs bevordert. 
  • Aan het einde van de les kun je verschillende didactische benaderingen met technologie benoemen. 
  • Aan het einde van de les kun je voorbeelden geven van praktische toepassingen van technologie in het lesgeven. 
  • Aan het einde van de les kun je de voordelen van technologisch gebruik in het onderwijs samenvatten.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over technologisch gebruik in het lesgeven?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie van Technologisch gebruik in het lesgeven
Gebruik van diverse vormen van technologie om het onderwijs en het leerproces te verbeteren.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belang van technologie in het moderne onderwijs
Essentieel voor toegang tot informatie, biedt een diversiteit aan leermiddelen, en ondersteunt differentiatie en personalisatie.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toegang tot informatie door technologie
Verbetering van toegang tot informatie voor studenten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit van leermiddelen dankzij technologie
Verscheidenheid aan leermiddelen die door technologie mogelijk worden gemaakt.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie en personalisatie in het onderwijs door technologie
Belang van differentiatie en personalisatie door technologie in het onderwijs.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerking en communicatie via technologische middelen
Bevordering van samenwerking en communicatie in het onderwijs.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactische benaderingen en technologie
Verschillende didactische benaderingen met technologie.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van technologisch gebruik in het lesgeven
Praktische toepassingen zoals interactieve whiteboards, online LMS, educatieve apps en e-learningplatforms.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conclusie over de voordelen van technologie in het onderwijs
Technologie verbetert het onderwijs en bereidt studenten voor op de moderne wereld.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitielijst
Technologisch gebruik in het lesgeven: Gebruik van diverse vormen van technologie om het onderwijs en het leerproces te verbeteren. Blended learning: Een combinatie van face-to-face onderwijs en online leren. Flipped Classroom: Een didactische methode waarbij instructievideo's en leermaterialen vooraf worden opgenomen en online gedeeld met de studenten.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.