OCMW: Inleidende les

OCMW: Inleidende les
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Werkveld & Beleid 1Hoger onderwijs

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

OCMW: Inleidende les

Slide 1 - Tekstslide

Wie kent het OCMW?
Ik ken het van horen zeggen
Ik ken het niet
Ik ken het omdat ik er zelf al mee in aanraking kwam

Slide 2 - Poll

OCMW staat voor
A
Openbaar Centrum Maatschappelijk Werk
B
Overheidscentrum Mens en Welzijn
C
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
D
Onderwijscentrum voor Mensen en werknemers

Slide 3 - Quizvraag

Welk woord roept
het OCMW bij je op?

Slide 4 - Woordweb

Lesdoelen
Op het einde van deze les :
  • Begrijp je het belang van een OCMW
  • Ken je de 3 innovaties van de wet uit 1976
  • Kan je de huidige structuur van het OCMW uitleggen 
  • Begrijp je belangrijke actuele evoluties in het OCMW

Deze les is onderdeel van een bredere lessenreeks over OCMW
Slide 5 - Tekstslide

Lesverloop OCMW
2 lessen 
  • Inleidende les: 2u
  • verdiepende les: 3u

Focus op 4 componenten (zie rechts)

OCMW als sector of organisatie?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

In 1976 zag het OCMW het levenslicht en dit werd hun wettelijke opdracht: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.​
Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.”

Wat zijn voor jullie KERNWOORDEN hierin?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Hulp is niet langer een gunst die je iemand anders geeft
Een OCMW doet meer dan enkel armoedebestrijding
Er moet minstens 1 sociaal werker met diploma in het OCMW werken
Innovatie: Afdwingbaar recht op maatschappelijke dienstverlening
Innovatie: Realiseren menswaardig bestaan voor iedereen
Innovatie: Professionalisering sociaal werk

Slide 15 - Sleepvraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Slide 22 - Tekstslide

Vul de juiste dienst in:
............................................ is het beslissingsorgaan van het OCMW die onder meer de beslissingen maakt over steunaanvragen

Slide 23 - Open vraag

Vul de juiste dienst in: ............................................ is de dienst van het OCMW die alle hulp- en dienstverleningsaanbod voor cliënten aanbiedt

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide

Benoem 1 iets
dat je bijleerde?

Slide 26 - Woordweb

Formuleer 1 vraag
die je nog hebt?

Slide 27 - Woordweb