Presentatie onderzoek Adinda en Anya

Van een internationale schakelklas naar het reguliere onderwijs
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2Middelbare schoolHBOvwoLeerjaar 6Studiejaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Van een internationale schakelklas naar het reguliere onderwijs

Slide 1 - Tekstslide

Naar Nederland


Jason zit op school in Ghana en hoort dat hij gaat verhuizen naar Nederland. Hij zal daar zijn scholing voortzetten in een taal die hij niet kent. 

Slide 2 - Tekstslide

 probleem:
focus op diploma
wordt
focus op de taal 

Wat heeft de leerling nodig van de schoolomgeving om succes te hebben?

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoeksvraag:
Wat heeft de ISK-leerling nodig om goed door te stromen naar het regulier onderwijs?
of
Wat heeft de ISK-leerling nodig om voldoende prestaties te behalen in het regulier onderwijs

Slide 4 - Tekstslide

Uitkomst
Door ons onderzoek hebben we een aantal inzichten gekregen die vruchtbaar kunnen zijn bij wat er nodig is voor een succesvolle doorstroming

Slide 5 - Tekstslide

onderzoeksmethodiek

Slide 6 - Tekstslide

literatuuronderzoekErvaringsdeskundigen
Wetenschappelijke onderbouwing:
(Thomas en Collier 2017)
Meertaligheid in de klas en welbevinden

Slide 7 - Tekstslide

Interview experts: 


wetenschapper, docent taalschool, ISK-begeleider reguliere school

Slide 8 - Tekstslide

Data verzamelen

Schoolresultaten ex-leerlingen ISK in het reguliere onderwijs
Enquête en interviews  


Slide 9 - Tekstslide

Voorlopig inzicht:
Inzet moedertaal bij het leren van een tweede taal kan het 
 schoolsucces bevorderen


Slide 10 - Tekstslide