Comparatives & Superlatives

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 2 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 3 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
1.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op een -e,
gebruik dan -r en -st.
large
larger
largest
Spellingsregels:

2.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op medeklinker + y,
gebruik dan -ier en -iest.
happy
happier
happiest

Slide 4 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
hot
hotter
hottest
Spellingsregels:

3.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op 1 klinker (a, e, i, o, u)
+ 1 medeklinker, medeklinker verdubbelen
big
bigger
biggest

Slide 5 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 2 lettergrepen of meer:
- Comparative: more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 6 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Wanneer een woord eindigt op -le / -ow / -er / medeklinker + y
Terug naar de regel van één lettergreep!
gentle
narrow
sandy
gentler
narrower
sandier
gentlest
narrowest
sandiest

Slide 7 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
good
better
best
Uitzonderingen (uit je hoofd leren!)
bad
worse
worst
much/many
more
most

Slide 8 - Tekstslide

My house is (big) ...
than yours.

Slide 9 - Open vraag

Who is the (rich) ...
woman on earth?

Slide 10 - Open vraag

This flower is (beautiful)
... than that one.

Slide 11 - Open vraag

Who is the (good) .... football player in the world?
A
better
B
gooder
C
goodest
D
best

Slide 12 - Quizvraag

What is your ... (bad) subject at school?
A
badder
B
worse
C
worst
D
baddest

Slide 13 - Quizvraag

The ... (easy) you can do is study for the tests.
A
easyest
B
easiest
C
most easy
D
easier

Slide 14 - Quizvraag

Barry's car is ....... (expensive) than Sam's car.
A
expensiver
B
expensivest
C
most expensive
D
more expensive

Slide 15 - Quizvraag