Grammar Unit 4

Grammar Unit 4
- First Conditional
- Second Conditional
- Some & Any
- Direct & Indirect speech
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Grammar Unit 4
- First Conditional
- Second Conditional
- Some & Any
- Direct & Indirect speech

Slide 1 - Tekstslide

First Conditional
If you (to spill) your milk, you (to ruin) the carpet.
A
will spill, will ruin
B
spill, ruin
C
spill, will ruin
D
will spill, ruin

Slide 2 - Quizvraag

First Conditional
She (to be) late, if she (to miss) the bus.
A
will be, misses
B
is, will miss
C
will be, will miss
D
would be, missed

Slide 3 - Quizvraag

First Conditional

Slide 4 - Tekstslide

First Conditional
De kans is groot dat dit zal gebeuren.

 • if-zin (voorwaarde): Present simple
 • hoofdzin (gevolg): will + hele ww

Je kunt de zinnen omdraaien:
"I will... if I ..."

Slide 5 - Tekstslide

First Conditional
If I (to study) now, I (to go) to that pary later.

Slide 6 - Open vraag

First Conditional
She (to tell) her if she (to see) her tomorrow.

Slide 7 - Open vraag

Second Conditional
If I (to have) more time, I (to stay) longer.
A
have, will stay
B
have, would stay
C
would have, would stay
D
had, would stay

Slide 8 - Quizvraag

Second Conditional

Slide 9 - Tekstslide

Second Conditional
Het is onwaarschijnlijk dat het gebeurt.

 • if-zin (voorwaarde): Past Simple
 • hoofdzin (gevolg): would + hele ww

LET OP! If-zin "to be" --> "were"
"If I were you..." / "If Dad were famous..."

Slide 10 - Tekstslide

Second Conditional
If you (to win) the lottery, what (you - to buy)?

Slide 11 - Open vraag

If I (to be) rich, I (to buy) a Ferrari.

Slide 12 - Open vraag

First or Second Conditional?
If you pet him, he will bite you
A
First
B
Second

Slide 13 - Quizvraag

Some & Any

Slide 14 - Tekstslide

Some & Any
"Some"
 • Bevestigende zinnen
 • Vragen waarop je verwacht dat het antwoord "Ja" is
 • Als iemand iets aanbied
"Any"
 • ontkennende zinnen (never, without, hardly)
 • Alle andere vragen
-thing, -where, -body, -one

Slide 15 - Tekstslide

Some or Any
Can I have ... tea, please?
A
Some
B
Any

Slide 16 - Quizvraag

Some or Any
Can I offer you ... help?
A
Some
B
Any

Slide 17 - Quizvraag

Some or Any
She has never met ... of his friends.
A
Some
B
Any

Slide 18 - Quizvraag

I must have left my phone ... (-where)

Slide 19 - Open vraag

She hasn't said ... to me since I got here.

Slide 20 - Open vraag

Direct & Indirect Speech

Slide 21 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 1)
Direct Speech (quote)

Gebruik je om letterlijk aan te geven wat iemand heeft gezegd:
She said 'I love horror stories.'
Indirect speech

Gebruik je om te beschrijven wat iemand heeft gezegd: 
She said (that) she loves horror stories.

Slide 22 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 2)
Tenses veranderen!

 • present simple 
 • present continuous
 • present perfect
 • past simple


--> past simple 
--> past continuous
--> past perfect
--> past perfect

Slide 23 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 3)
Voorbeeld "to work"

 • I work
 • I am working
 • I have worked
 • I worked

I said that I ...
--> worked
--> was working
--> had worked
--> had worked

Slide 24 - Tekstslide