Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

NLT-lijsten HAVO

Natuur, Leven & Techniek
Handige fragmentenlijsten per onderwerp - HAVO
foto: Paul Tabot
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurNatuur, Leven en Technologie+8Middelbare schoolhavoLeerjaar 1-4

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Deze les is een verzameling fragmenten - per thema verpakt in een aparte lijst - die je kunt gebruiken wanneer het jou uitkomt. De thema's zijn gelijk aan de modules van NLT. Per slide een thema met een lijst met fragmenten. Veel succes ermee!

Instructions

Deze les loop je niet van slide op slide door. Per module kun je de fragmenten bekijken en gebruiken in je les.

Items in this lesson

Natuur, Leven & Techniek
Handige fragmentenlijsten per onderwerp - HAVO
foto: Paul Tabot

Slide 1 - Slide

nlt, modules, natuur, leven, techniek, biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica, aardrijkskunde, wiskunde, beeld & geluid, fragmenten, media
Lijst bevat 24 fragmenten over onder meer  klimaatverandering, broeikaseffect, wolken, satellieten, luchtvervuiling en Co2-meten
Aërosolen en vuile lucht 
foto: Vincent Ray

Slide 2 - Slide

De bodem leeft
Lijst bevat onder 2 fragmenten over ontbossing en de veenmol.
foto: Paul Croes

Slide 3 - Slide

Lijst bevat vier fragmenten over operatierobots, computers, leds en sensoren
Digitale techniek 
foto: david Leveque

Slide 4 - Slide

Door de zoete appel heen bijten
Lijst bevat 20 fragmenten over onder meer biologische bestrijding, DNA, erfelijke aandoeningen, genetische manipulatie, erfelijkheid, immunotherapie, genetische manipulatie...  
foto: Warren Umoh 

Slide 5 - Slide

Een lijst met 7 fragmenten over onder meer nulenergiewoningen, dampkring, biomassa als energiebron, toekomst van de energie-opwekking, warmte koude opslag...
Duurzaam en niet duur

Slide 6 - Slide

6 fragmenten in een lijst over onder meer intensieve veehouderij, virussen, antistoffen, fagocyten en infectiebestrijding.
foto: Viktor Forgacs
Een waarheid als een koe

Slide 7 - Slide

Fragmenten over sporenonderzoek, de Technische Recherche, genetisch vingerafdrukken, DNA, daderprofilering, leugendetector, stemanalyse en meer...
foto: Viktor Forgacs
Forensisch onderzoek

Slide 8 - Slide

In dit fragment wordt aan de hand van afbeeldingen en tekening aangetoond wat atomen zijn en wat de verschillende soorten hiervan betekenen. Ook wordt een chemische reactie toegelicht, en wat moleculen en atomen hierin doen. 
foto: Viktor Forgacs
Medische Beeldvorming

Slide 9 - Slide

Een lijst met 10 fragmenten over het broeikaseffect, de Solar Challenge, fotosythese, de nadelen van een gesloten kassysteem en meer ...
Glastuinbouw en energie

Slide 10 - Slide

Een lijst met zeven fragmenten over energie, het milieu, de gevolgen van klimaatverandering, de oorzaken van broeikaseffect en de nulenergie-wonigen
Nulenergiehuis

Slide 11 - Slide

Een fragment over de Apollo 11 én natuurlijk over Andre Kuipers.
Overleven in het ISS

Slide 12 - Slide

Hoe gebruikten de Vikingen al een kompas, hoe kun je Noord-Zuid navigeren met de sextant... en nog meer fragmenten.
foto: Viktor Forgacs
Plaatsbepaling en navigatie

Slide 13 - Slide

Mmmmm ... brood bakken, kaas maken, van graan tot meel... maak daar maar chocola van.
Vier fragmenten over smaak maken.
Smaak Maken

Slide 14 - Slide

20 fragmenten over sportprestaties: wat zijn spieren, het overbrengen van kracht, willekeurige en onwillekeurige spieren, meten van vet, wanneer eet je gezond en ga zo maar door ... 
Sportprestaties
foto: Nicolas Hoizey 

Slide 15 - Slide

Alcohol... wat zijn de effecten voor jongeren en hoe werkt chromatografie eigenlijk. Vier fragmenten op een rij.
Alcohol en Chromatografie

Slide 16 - Slide

Meer fragmenten?
Wil je ook fragmenten voor het VWO zien?

Slide 17 - Slide