Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Het Virale Vragenspel

virale vragenspel, lotte horst, q-koors, spaanse griep, corona, pandemie, epidemie, mexicaanse griep, beeld en geluid, beeld en geluid op school, media, onderwijs, educatie, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, lesvideo, lesstarter, interactieve les
HET VIRALE VRAGENSPEL
Welkom bij de leukste quiz in de klas!
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

1 / 18
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 1-3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

We leven in een tijd van Corona, maar al eerder hebben we te maken gehad met Pandemieën of epidemieën. Denk aan Spaanse of Mexicaanse griep, of de Q-koorts in Nederland. Deze les is het Virale Vragenspel waarbij de verschillende aspecten van de ziektes voorbij komen.

Items in this lesson

virale vragenspel, lotte horst, q-koors, spaanse griep, corona, pandemie, epidemie, mexicaanse griep, beeld en geluid, beeld en geluid op school, media, onderwijs, educatie, instructie, introductie, wat is, hoe werkt het, lesvideo, lesstarter, interactieve les
HET VIRALE VRAGENSPEL
Welkom bij de leukste quiz in de klas!
Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.

Slide 1 - Slide

Docent:
Zorg van tevoren dat de tafels in vier groepen zijn opgedeeld. Kijk daarnaast of deze les en het bijbehorende audio- en beeldmateriaal werkt.

Welkom bij de leukste quiz in de klas!
Het Virale Vragenspel is de leukste quiz in de biologieklas. Samen met je klasgenoten gaan we twee leuke opdrachten uitvoeren. Alles staat in het thema van zoönosen.

Maar.. Wat is een zoönose?

Slide 2 - Slide

Docent:
Lees de tekst voor.
Geen vragen? Ga naar de volgende slide.

Slide 3 - Video

Docent:
Speel de video af.
Vraag de klas of zij begrijpen wat een zoönose is.
Geen vragen? Ga door naar de volgende slide.
Deel 1: interactieve quiz
Tijdens het eerste deel van Het Virale Vragenspel spelen wij een interactieve quiz.
Bekijk de video's, werk goed samen en raadpleeg eventueel het internet.
Veel succes!

Slide 4 - Slide

Docent:
Leg uit dat het eerste deel bestaat uit een interactieve quiz, waarbij de klas in groepjes wordt opgedeeld om vragen over zoönosen te beantwoorden. Verdeel de klas in vier groepen.
Iedere groep moet samen tot een antwoord komen. Door de video goed te bekijken/beluisteren, samen te werken en eventueel het internet te gebruiken.
Reken circa 20 minuten voor deel 1.
0

Slide 5 - Video

Docent:
Speel de video af. Let er op dat ieder groepje aandachtig de video bekijkt en beluisterd. Ga daarna door naar de volgende slide voor de bijbehorende vraag.

De Spaanse griep heeft veel slachtoffers gemaakt,
 ook in Nederland. Maar was hier sprake van een zoönose?
JA
NEE

Slide 6 - Poll

Docent:
Wacht tot iedere groep tot een antwoord is gekomen. Leg vervolgens uit wat het juiste antwoord is.
Het juiste antwoord is: ja. Leg uit dat er sprake was van een zoönose. Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de oorsprong van de Spaanse Griep, heeft een Amerikaans onderzoek aangetoond dat dit virus een H1N1 type is. Dit type wordt ook wel het vogelgriepvirus genoemd, maar is daarnaast verantwoordelijk voor verschillende varkensgriep uitbraken.
Geen vragen? Ga naar de volgende slide.

Slide 7 - Video

Docent:
Speel de video af. Let er op dat ieder groepje aandachtig de video bekijkt en beluisterd. Ga daarna door naar de volgende slide voor de bijbehorende vraag.

Het Ebola virus is een besmettelijke zoönose en komt voornamelijk voor in Afrika. Maar welk dier heeft deze zoönose veroorzaakt?
APEN
VLEERMUIZEN

Slide 8 - Poll

Docent:
Wacht tot iedere groep tot een antwoord is gekomen. Leg vervolgens uit wat het juiste antwoord is.
Het juiste antwoord is vleermuizen. Leg uit dat het Ebola virus ontstaan is bij Afrikaanse vleermuizen. De poep, urine en het bloed van deze dieren is besmettelijk. Als mensen hiermee in contact komt, krijgen ze de ziekte Ebola. Ook dieren kunnen besmet raken met dit virus.
Geen vragen? Ga naar de volgende slide.

Slide 9 - Video

This item has no instructions


Stelling: Q-koorts is geen zoönose, maar een gewone griep.
EENS
ONEENS

Slide 10 - Poll

Docent:
Wacht tot iedere groep tot een antwoord is gekomen. Leg vervolgens uit wat het juiste antwoord is.
Het juiste antwoord is oneens. Leg uit dat Q-koorts wel afkomstig is van dieren, namelijk schapen en geiten. Toch heeft deze zoönose relatief weinig slachtoffers aangericht in ons land.
Geen vragen? Ga naar de volgende slide.

Slide 11 - Video

This item has no instructions


De Mexicaanse Griep is een zoönose, die wereldwijd vele slachtoffers heeft aangericht. Maar welk dier heeft deze zoönose veroorzaakt?
VARKENS
VOGELS

Slide 12 - Poll

Docent:
Wacht tot iedere groep tot een antwoord is gekomen. Leg vervolgens uit wat het juiste antwoord is.
Het juiste antwoord is varkens. Leg uit dat de Spaanse Griep een virus is van het type H1N1. Dit type heeft de varkensgriep veroorzaakt, waardoor het aannemelijk is dat de Mexicaanse Griep van varkens op mens is overgegaan.
Geen vragen? Ga naar de volgende slide.
Deel 2: informatieve posters
Tijdens het tweede deel van Het Virale Vragenspel gaan jullie informatieve posters maken over vier zoönosen.
Maak gebruik van de kijklijst, werk goed samen en wees creatief.
Veel succes!

Slide 13 - Slide

Docent:
Leg uit dat het tweede deel bestaat uit het maken van informatieve posters, die aan het eind van de les aan de klas worden gepresenteerd.
Iedere groep gaat één zoönose uitwerken: de Spaanse Griep, het Ebola virus, de Mexicaanse griep en Q-koorts. Verdeel deze zoönosen over de vier groepen.
Klaar met de verdeling? Ga door naar de volgende slide.
Reken circa 40 minuten voor het tweede deel.

Slide 14 - Slide

Docent:
Zorg van tevoren dat deze vier posteropzetjes zijn uitgeprint. Zodra de verdeling is gemaakt, krijgt ieder groepje de juiste opzet. Leg de opzet uit aan de klas. Bij "Wat is het" moet een korte uitleg komen over de zoönose, "Wat zijn de symptomen" moet uitleg geven over de symptomen van de zoönose, ""Waar en wanneer" moet uitleg geven over waar en wanneer deze zoönose ontstond en bij "Maatregelen" moet worden uitgelegd welke maatregelen zijn genomen om de zoönose te bestrijden.
Duidelijk? Ga naar de volgende slide.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Het Virale Vragenspel
Evaluatie

Slide 16 - Slide

Docent:
Aan het eind van de les is er nog tijd voor een evaluatieronde. Ga met de leerlingen in gesprek. Wat vonden zij van deze les? Wat hebben zij geleerd? Reken hier circa vijf minuten voor.
Leerdoelen
  • De leerling weet wat een zoönose is.
  • De leerling weet dat er meerdere zoönosen zijn, dankzij beeld- en audiofragmenten van zeventig jaar televisie.
  • De leerling begrijpt dat een zoönose invloed kan hebben op de samenleving door opgelegde maatregelen en wetgeving.
  • De leerling kan samenwerken en discussiëren met medestudenten, om zo gezamenlijk tot een uitkomst te komen.

Slide 17 - Slide

Docent:
Hier vindt u de leerdoelen van Het Virale Vragenspel. Deze kunt u tevens gebruiken tijdens de evaluatieronde, om na te gaan of alle leerdoelen zijn behaald door de leerlingen.

Het Virale Vragenspel
Lijst met gebruikte fragmenten (vragen en kijklijst):Gemaakt door:
Lotte Horst (Creative Business student, Saxion Enschede)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions