Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Het Lied van de Goden - Reggie Baay: een kijk op de slavernij in Nederlands-Indië

Het Lied van de Goden
Reggie Baay
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Introduction

Het lied van de Goden - Reggie Baay

Instructions

De roman is beschikbaar in de Online Bibliotheek: https://ap.lc/KnD2z

De leerlingen hebben de roman 'Het lied van de goden' (Reggie Baay) gelezen en verwerken de inhoud en context in twee- of drietallen. In deze les werken de leerlingen aan drie doelen:

- een verdieping van de inhoud van de roman;
- een beredeneerd persoonlijk oordeel over de roman;
- een verdieping van hun kennis over de slavernij in
  Nederlands-Indië. 

In de bijlage is een docentenhandleiding inclusief voorbeeldantwoorden opgenomen.

Instructions

Items in this lesson

Het Lied van de Goden
Reggie Baay

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Het Lied van de Goden 

*
 Reggie BaayEen andere kijk op de slavernij in Nederlands-Indië

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Als je de opdrachten straks goed hebt afgerond, heb je voldoende kennis  om een goed onderbouwd standpunt in te nemen over de roman. Ook weet je meer over de slavernij in Nederlands-Indië en de manier waarop  slaafgemaakten in Nederland zelf werden behandeld. 

De roman is beschikbaar in de Online Bibliotheek: https://ap.lc/KnD2z


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Werkwijze
Bij deze opdracht bespreek en analyseer je in een groepje van twee of drie lezers Het lied van de goden van Reggie Baay. Je doet dat in drie etappes:

1   voorkennis activeren
2   inhoud verwerken
3   evaluatie 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis activeren

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Van Makassar naar Amsterdam
Saromê, oftewel Flora van Makkasar, leeft als prinses in het Rijk van Wajo. Dit koninkrijk was gelegen op Zuid-Celebes, het huidige Sulawesi. Stel dat je nu zou afreizen naar Sulawesi en Makkassar, wat zou je dan aantreffen als je kijkt naar bevolking, natuur en cultuur? Bekijk het fragment en ga vervolgens zelf op zoek naar informatie over de bevolking en cultuur. 

Slide 6 - Slide

#Amy Kun jij hier een fragment plaatsen dat iets laat zien vanuit het toerisme gericht op de natuur?
De betekenis van taal
In de tekst vind je regelmatig woorden en zinnen uit de Indonesische taal, het Bahasa Indonesia: ampai-ampai (kwal), ana seddi (hun eerstgeborene) of poeté (witte).  Deze woorden hebben onder andere betrekking op familiebetrekkingen, bloemen en planten, maar ook op slavernij. 

Het aardige is dat veel woorden uit het Indonesisch weer in de Nederlandse taal zijn opgenomen. denk maar eens woorden als 'passagieren' (pesisir Ind.), 'amper' (hampir Ind.) of 'piekeren' (pikir Ind.). Zoek zelf nog eens vijf woorden die vanuit het Indonesisch in het Nederlands terecht zijn gekomen.
Afb.: pxhere

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Het Spinhuis
De roman begint met een verwijzing naar Het Spinhuis in Amsterdam. Wat weet je van Het Spinhuis, voor wie was deze instelling bedoeld en op welke manier werden de bewoners behandeld? Zoek naar relevante informatie om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Dit fragment helpt je op weg.

Slide 8 - Slide

#Amy: hier graag een fragment dat handelt over het Amsterdamse Spinhuis
Waarom werden slaafgemaakten zo slecht behandeld?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

De schrijver in kaart
Reggie Baay is de schrijver van Het lied van de goden. Hij wordt algemeen gezien als een expert op het gebied van de slavernij in Nederlands-Indië. 

Ga met je groepje op zoek naar biografische informatie over deze schrijver. Wie is Reggie Baay, wat inspireert hem, welke boeken heeft hij geschreven, hoe zijn deze ontvangen en wie maken gebruik van zijn expertise? 

Kortom, zorg voor een zo volledig mogelijk beeld van de auteur en presenteer deze gegevens aan je klasgenoten in een pitch van twee minuten.
Afb.: pxhere

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Saromê, prinses van Wadjo
In de eerste hoofdstukken van de roman lees je over Saromê, een prinses in het rijk van Wadjo. Geef een drietal voorbeelden van het feit dat zij als jong meisje werd bewonderd om haar scherpe geest.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Een ellendige reis
Na een barre tocht komt Saromê uiteindelijk terecht in Amsterdam. Hoe zou je het Amsterdam uit de achttiende eeuw beschrijven, welk beeld moeten we ons hier bij vormen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De invloed van het geloof
Joachim van der Elst ziet de Indische volkeren niet als volwaardige mensen. Deze opvatting is deels gebaseerd op economisch gewin, maar zeker ook op een religieuze overtuiging. Op welk fragment uit de bijbel baseert Van der Elst zich en wat is de globale inhoud van dit stuk? Wat vind je van deze argumentatie?

Slide 14 - Slide

#Amy: het liefste een fragment over Noach: zijn zoon Cham ziet Noach naakt en dronken liggen en vertelt dit verder > Noach vervloekt hem en aangezien Cham zwart is, geldt dit voor de zwarte mens i.h.a. = rechtvaardiging superioriteit van de witte mens t.o.v. de zwarte mens. Zie bijbelspreuk >Zoals de Heer ons heeft gezegend tot het uitverkoren volk, zo heeft hij de zwarten, immers de nakomelingen van Cham, vervloekt tot hen die dienstbaar moeten zijn aan ons, de uitverkorenen! En wee degene die daar ooit tegen in verzet komt; die verzet zich tegen de wil van God!”
Genesis 9 (zegen- en vloekspreuken Noach)

Vader en zoon
Hoe staat Joachim van der Elst ten opzichte van zijn zoon Godfried? Zijn de brieven bedoeld om zijn zoon in het verre Indië te ondersteunen of heeft hij eigenlijk andere bedoelingen?
Afb.: Flickr

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Het lied van de goden
De titel van de roman Het lied van de goden komt op diverse plaatsen in de roman ter sprake. Onder andere zie je dit als Saromê door haar poeté-meester wordt ontboden om de nacht met hem te delen. Op welke manier helpt dit lied haar in deze situatie?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vaderlijk advies
Van der Elst vindt het begrijpelijk dat zijn zoon Godfried er relaties met Indische vrouwen op na houdt, zolang deze maar niet tot iets serieus leiden. Waarom neemt Godfried dit advies niet ter harte en onderhoudt hij, tot ontsteltenis van zijn ouders, ‘een gelegitimeerde en warmhartige omgang’ met een jonge weduwe uit Indië?

Slide 17 - Slide

#Amy: Omgang met Indisch vrouwen was toegestaan, maar alleen ter vermaak van de Nederlander, een huwelijk was uitgesloten: men trouwt niet met een minderwaardig mens. Hier misschien een fragment uit Max Havelaar, waarin dit gerommel zonder verplichtingen wordt uitgedrukt? 
Een levensgeschiedenis
Saromês talent om talen te leren zorgt ervoor dat zij haar levensgeschiedenis uitgebreid en overtuigend kan opschrijven voor haar dochter. Wat hoopt zij met deze levensbeschrijving voor haar dochter te bereiken? 
Afb.: pixabay

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

IJskoud en harteloos
Saromê wordt driemaal per dag overgoten met ijskoud water en dat terwijl zij in het Spinhuis is opgesloten in een ijskoude, vochtige ruimte. Waarom wordt zij zo harteloos behandeld?


Afb.: Wikimedia

Slide 19 - Slide

#Amy: iets van martelingen maar niet te heftig?

Ontmaskering
Na de dood van Saromê lijkt alles samen te komen, waaronder de ontmaskering van Joachim van der Elst. Beschrijf hoe zijn plannen in duigen zijn gevallen en geef ook je mening over deze afloop: kun je dit gesloten einde waarderen of geef je bij deze roman de voorkeur aan een open einde?  Leg je antwoord uit.

Bekijk hier een fragment waarin Conny Braam vertelt over haar boek 'De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaine fabriek'.

Slide 20 - Slide

#Amy: De opiumhandel was lange tijd zeer lucratief, misschien is daar een fragment over te vinden. Wellicht via het boek van Conny Braam: De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaine fabriek (deze cocaïne werd door Nederland geleverd aan Engelse soldaten tijdens WOI)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Herkenning en beleving
Waardoor werd je het meest geboeid: de brieven van Van der Elst of het verhaal van Saromê? Leg je antwoord uit en maak daarbij in ieder geval gebruik van de termen herkenning en inleving

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Jouw oordeel
Geef Het lied van de goden samen een waardering uitgedrukt in sterren (vijfpuntsschaal). Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen
Afb.: pixabay

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Schrijf drie dingen op die je in deze les hebt geleerd.

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Meer weten?
Kijk dan ook eens hier naar ...
Bekijk de lijst met alle fragmenten voor alle boeken van 
de Transkoloniale Leeslijst 2023 op Beeld & Geluid op School.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions