Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

De vrouw in de politiek

OP HOGE HAKKEN DE KAMER IN
De geschiedenis van de vrouw in de politiek
Een les van Eva Venema in opdracht van Beeld en Geluid voor Saxion
1 / 43
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerGeschiedenis+2Middelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 1-3

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

'Op hoge hakken de kamer in' is een korte inleiding op de positie van de vrouw in de politiek in Nederland. Deze les is gemaakt door student Eva Venema - in opdracht Beeld en Geluid op school ism Hogeschool Saxion.

Items in this lesson

OP HOGE HAKKEN DE KAMER IN
De geschiedenis van de vrouw in de politiek
Een les van Eva Venema in opdracht van Beeld en Geluid voor Saxion

Slide 1 - Slide

In deze les gaan we het hebben over vrouwen in de politiek. Want het is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest om een vrouw in een politieke positie te zien. Er gaat namelijk een hele geschiedenis van feministische strijd en emancipatiebewegingen aan vooraf.
In deze les zullen we samen een aantal videofragmenten bekijken. Aan de hand van het toegereikte lesmateriaal ga je hierna de informatie verwerken door met je klasgenoten een debat te voeren.
Leerdoelen:
 • De leerling krijgt inzicht in de ontwikkeling van de rol van de vrouw in de Nederlandse politiek
 • De leerling krijgt inzicht in het belang en de geschiedenis van actief en passief kiesrecht
 • De leerling beargumenteert en onderbouwt haar mening over feminisme in de politiek en vrouwen in de politiek
 • De leerling krijg besef van verschillende opvattingen in de maatschappij omtrent vrouwen in de politiek
 • De leerling kan reflecteren op het proces van het beargumenteren van een standpunt 
Leerdoelen van de les

Slide 2 - Slide

This item has no instructionsWelkom bij de les 'Op hoge hakken de Kamer in'.

Op de volgende paar slides is de lesbrief voor deze les te vinden. Neem deze goed door voor het geven van de les. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Naast de videofragmenten die in deze les gebruikt worden, kun je er uiteraard ook voor kiezen zelf een video te zoeken op beeldengeluidopschool.nl en die aan deze les toe te voegen. In de lesbrief staat omschreven hoe je dit gemakkelijk kunt doen.
Op de laatste slide van deze les staat een link naar een afspeellijst waar alle video's die in de les worden gebruikt in staan.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Aletta Jacobs 

 • Eerste vrouw aan de universiteit 
 • Toestemming van minister Thorbecke
 • Arts 
 • Prominent figuur in de Eerste Feministische golf
 • Vereniging voor vrouwenkiesrecht 
 • 1917 passief vrouwenkiesrecht
 • 1919 actief vrouwenkiesrecht  

Voorvechtster van vrouwenkiesrecht: Aletta Jacobs
bron: NCRV 2008

Slide 8 - Slide

Aletta Jacobs is een naam die niet mag ontbreken. Haar naam staat synoniem voor vrouwenrechten.
Ze studeert als eerste vrouw van Nederland aan een universiteit. Ze wordt arts en promoveert als doctor in de medicijnen. Ze richt haar eigen huisartsenpraktijk op. 
Ze is niet de eerste vrouw die actief is in de politiek, maar door haar initiatieven hebben vrouwen wel kiesrecht gekregen. In 1883 wilde ze zich namelijk op de kieslijst van Amsterdam laten zetten, zodat ook zij kon stemmen bij verkiezingen. Dit verzoek werd door het college van B&W afgewezen met de woorden (..) adressante moge zich dan al beroepen op de letter der Wet, volgens den Geest onzer Staatsinstellingen is aan de vrouw geen kiesrecht of stemrecht verleend. Haar vordering werd door de rechter afgewezen, hetgeen in cassatie werd bevestigd door de Hoge Raad. In Nederland volgde - vergelijkbaar met de gebeurtenissen in veel andere landen overal op de wereld - een strijd voor vrouwenkiesrecht die door vrouwen en mannen gevoerd werd. [bron: wikipedia]

Haar hele leven zet Jacobs zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen. Een kwart eeuw strijdt ze daarnaast voor kiesrecht voor vrouwen. Haar strijdlust wordt beloond met het actief kiesrecht voor vrouwen dat wordt doorgevoerd in 1919. In 1922 mogen vrouwen voor het eerst naar de stembus.

In de Tweede Kamer weten ze eigenlijk niet wat ze met deze vrouw aan moeten. Er is niet eens een wc voor haar, die moet apart gemaakt worden. 
Suze Groeneweg

 • 1918 verkozen door mannen 
 • Vrouwen hadden passief kiesrecht
 • SDAP

Idealen
 • Vrouwen als burgemeester
 • Betaald zwangerschapsverlof
 • Geschiktheid van vrouwen in de politiek 
bron: NOS journaal  2018
foto: wikipedia
De eerste vrouw in de politiek: Suze Groeneweg

Slide 9 - Slide

Suze Groeneweg is de eerste vrouw in de Tweede Kamer (SDAP). In 1918 kiezen de Nederlanders - dat is - de Nederlandse mannen - haar tot volksvertegenwoordiger. Vrouwen hebben dan alleen nog maar passief kiesrecht
Suze komt uit een eenvoudig gezin, maar ze is een slimme vrouw. De verkiezing van Suze Groeneweg is het begin van emancipatie in de Nederlandse politiek. Suze Groeneweg krijgt het voor elkaar dat ook vrouwen burgemeester kunnen zijn en zet zich in voor betaald zwangerschapsverlof voor getrouwde en ongetrouwde vrouwen. Ze ziet het als haar taak te bewijzen dat vrouwen niet ongeschikt zijn voor de politiek.

Wat denk je - wat was de reden dat vrouwen voor 1919 niet mochten stemmen?

Slide 10 - Open question

Waarom was het voor vrouwen niet normaal om te mogen stemmen? Vrouwen werden nl niet als volwaardige staatsburgers beschouwd. Hoe dachten de Nederlanders hier over? Wilde alle vrouwen wel stemmen? 

Bespreek de antwoorden op de vraag en maak ook de koppeling naar nu: hoe zou je het nu vinden als vrouwen niet mogen stemmen?
Waarom denk jij dat Aletta Jacobs en Suze Groeneweg er voor streden om te mogen stemmen en meer vrouwen in de politiek te krijgen?

Slide 11 - Open question

Voor henzelf, voor andere vrouwen, voor een betere afspiegeling van de maatschappij.
Stemmen in de verkiezingen
Introductie videofragment 

 • Eerste dag dat de vrouw mag stemmen
 • 1919 actief kiesrecht 
 • 1922 eerste keer stemmen 


Slide 12 - Slide

In het volgende videofragment is een belangrijk historisch moment te zien: de dag dat de vrouw voor het eerst mag stemmen. In 1917 was er voor vrouwen voor het eerst passief kiesrecht: vrouwen mochten verkozen worden. In 1919 kregen vrouwen ook actief kiesrecht: ze mochten gaan stemmen! Dit deden zij voor het eerst in 1922.

Er kan kort en bondig worden verteld over hoe het kiesrecht voor vrouwen tot stand is gekomen, waarin Aletta Jacobs en haar rol in de strijd voor gelijkheid ook kan worden genoemd. Daarnaast kan ook de strijd die in vele landen, zo ook Nederland, werd gevoerd voor gelijke politieke rechten voor man en vrouw worden benoemd. Er kan worden uitgelegd hoe het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in de grondwetswijziging van 1922 in de Grondwet werd opgenomen.
Duur: 01:09
bron: onbekend - 1922

Slide 13 - Slide

Onder deze video zit geen geluid. Tijdens het bekijken van de video kan dus al goed extra informatie verteld worden.
Je kan bij deze video vertellen wat er in de video gebeurt. Er kan kort en bondig worden verteld over hoe het kiesrecht voor vrouwen tot stand is gekomen, waarin Aletta Jacobs en haar rol in de strijd voor gelijkheid ook kan worden genoemd. Daarnaast kan ook de strijd die in vele landen, zo ook Nederland, werd gevoerd voor gelijke politieke rechten voor man en vrouw worden benoemd. Er kan worden uitgelegd hoe het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in de grondwetswijziging van 1922 in de Grondwet werd opgenomen.)
De vrouw en de politiek - na WOII
Marga Klompé 

 • 1947 eerste VN-vrouwenvertegenwoordiger Algemene vergadering
 • 1956 eerste vrouwelijke minister van Nederland
 • Invoering Algemene Bijstandswet 
 • Draagt bij aan de financiële onafhankelijkheid van vrouwen
bron: Profiel Marga Klompé, 2006 KRO 
foto: wikipedia

Slide 14 - Slide

In 1947 gaat de vrouwelijke politica Marga Klompé als eerste VN-vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In 1956 wordt zij verkozen tot de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Klompé staat aan het roer van het ministerie van Maatschappelijk werk. Haar belangrijkste verdienste daar is de invoering van de Algemene Bijstandswet. In die tijd is dat erg belangrijk voor de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, die werken dan nog haast niet en daarom is scheiden geen optie.

Je kan bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Er kan worden besproken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam en de Dolle Mina's kunnenhier ook bij worden genoemd (meer rechten voor vrouwen - baas in eigen buik). Een vrouw in de functie van burgemeester, zoals in het fragment wordt benoemd, is in deze tijd namelijk toch nog wel heel bijzonder.
De vrouw en de politiek - na WOII


Marga Klompé is de eerste vrouwelijke minister, dit is erg bijzonder. Ondanks dat gaf Klompé aan dat ze er verder niet bij stil stond dat ze vrouw is maar gewoon haar werk doet. 

Slide 15 - Slide

Ook al had Nederland inmiddels vrouwelijke ministers: in de samenleving moest de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog groeien. Emancipatie was vaak het onderwerp van gesprek.
In het volgende videofragment volgen we een discussie die vrouwen in 1967 met elkaar voeren over emancipatie binnen de politiek en de rol die de vrouw hierin speelt.

De leraar kan bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Er kan worden besproken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam, en de Dolle Mina kan hier ook bij worden genoemd. Een vrouw in de functie van burgemeester, zoals in het fragment wordt benoemd, is in deze tijd namelijk toch nog wel heel bijzonder.
Vind jij dat het een verschil maakt of je man of vrouw bent in de politiek?
Ja
Nee

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

De vrouw en de politiek - actief in de jaren 60
Introductie videofragment 

 • Discussie uit 1967 - eerst Haya van Someren - zij was de eerste vrouwelijk partijvoorzitter.
 • Daarna bespreken een aantal jonge vrouwen wat zij vinden van emancipatie en hoe mannen hier mee omgaan.
 • De rol van de vrouw in de politiek 
 • Jaren 60': opkomst Tweede Feministische golf 


Slide 17 - Slide

Ook al had Nederland inmiddels vrouwelijke ministers: in de samenleving moest de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog groeien. Emancipatie was vaak het onderwerp van gesprek.
In het volgende videofragment volgen we een discussie die vrouwen in 1967 met elkaar voeren over emancipatie binnen de politiek en de rol die de vrouw hierin speelt.

De leraar kan bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Er kan worden besproken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam, en de Dolle Mina kan hier ook bij worden genoemd. Een vrouw in de functie van burgemeester, zoals in het fragment wordt benoemd, is in deze tijd namelijk toch nog wel heel bijzonder.
Duur: 02:09
bron: 19-07-1967 | Omroep: NTS

Slide 18 - Slide

In deze video is te zien dat verschillende vrouwen praten over het onderwerp ‘vrouwen in de politiek’. Er wordt al snel duidelijk dat de meeste vrouwen meer inspraak willen in de politiek, en hierbij gelijk kunnen staan aan de man.
Je kunt bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Je kunt bespreken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam, en de Dolle Mina kan hierbij worden benoemd.

De vrouw en de politiek - actief in de jaren 70
Introductie videofragment 

 • Het was voor vrouwen in de jaren 70 niet gemakkelijk om actief te zijn buitenshuis. Als een vrouw wilde werken, was ze eigenlijk een slechte moeder. Dat idee werd niet alleen door mannen onderschreven, maar ook vaak door vrouwen zelf. Het was dus best pittig voor vrouwen om elkaar te vinden in het idee dat je niet alleen met de kinderen thuis hoefde te blijven. 


Bekijk hier het fragment
bron: 19-07-1974 | Uitzending Politieke Partijen PvdA

Slide 19 - Slide

In dit fragment wordt duidelijk hoe moeilijk het eigenlijk was voor vrouwen om actief te worden. Er was veel weerstand. Daarom richtte vrouwen bij de PvdA de Rooie vrouwen op - een partij-onderdeel dat zich vooral bezig hield met gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
Vind jij dat er net zo veel mannen als vrouwen in de Tweede Kamer moeten zitten?
Ja
Nee

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Niet iedereen is het er mee eens
Introductie videofragment

 • 1990 
 • Vrouwen die het niet eens zijn met de emancipatie van vrouwen in maatschappelijk en politiek opzicht.


Slide 21 - Slide

Door de jaren heen vorderen emancipatie en feminisme zich steeds meer. Vrouwen krijgen meer rechten in maatschappelijk en politiek opzicht. Maar niet iedereen is het eens met deze ontwikkelingen...

In het volgende videofragment krijgen we de meningen te horen van vrouwen in 1990 die het niet eens zijn met de emancipatie van destijds. Zij geven hierbij hun eigen argumenten en kijk op het onderwerp.

De leraar kan hierbij vertellen over de verschillende meningen over de rechten van de vrouw in de politiek en in politieke functies. Er kan duidelijk worden gemaakt dat nog niet zo heel lang geleden ook vrouwen het lang niet altijd eens waren met de ideeën van de feministen en de feminisatie van de samenleving, en dat sommige vrouwen het geen goed idee vonden om vrouwen ook elke arbeidspositie te kunnen laten vervullen. 
Duur: 02:21
bron: 07-11-1990 | Omroep: POLITIEKE PARTIJEN - RPF

Slide 22 - Slide

In deze video wordt besproken dat meisjes vanaf 18 jaar vanaf 1990 economisch zelfstandig geacht worden. Dit wordt besproken met theologe Martie Dieperink, die het niet eens is met deze ontwikkeling. Zij vindt dat wanneer vrouwen meer gaan werken, er niet meer genoeg ruimte is voor andere waardevolle aspecten van ‘vrouw zijn’. Ook Adri den Bakker spreekt zich uit over de emancipatie. Ze is blij met het algemene concept, maar vindt dat de huisvrouw ondergewaardeerd is, en dat vrouwen niet meer genoeg de vrije keus hebben om huisvrouw te blijven.
Je kunt hier vertellen over de verschillende meningen over de rechten van de vrouw in de politiek en in politieke functies. Je kunt duidelijk maken dat nog niet zo heel lang geleden ook vrouwen het lang niet altijd eens waren met de ideeën van de feministen en de feminisatie van de samenleving, en dat sommige vrouwen het geen goed idee vonden om vrouwen ook elke arbeidspositie te kunnen laten vervullen.

De spreekster, Martie Dieperink, heeft kritiek op de ideologie van de Vrouwenbeweging, waar gelijkheid tussen man en vrouw aan ten grondslag ligt. Ze ziet de gelijkheid tussen man en vrouw als iets slechts. Welke argumenten geeft zij?

Slide 23 - Open question

De waarden van vrouwen (liefde en verzorging) hebben geen plaats in deze ideologie. 
Geëmancipeerd..., of niet?
Introductie videofragment

 • Programma: Rondom Tien
 • 2009
 • Discussie over of de emancipatie van de vrouw zich al heeft voltrokken of dat inmiddels mannen achtergesteld worden.Slide 24 - Slide

Zoals je ziet kan er binnen tientallen jaren een hoop veranderen. Toch is nog niet iedereen tevreden met hoe snel die verandering gaat.

In het volgende videofragment volgen we een gesprek uit het discussieprogramma 'Rondom Tien' uit 2009, waarin een aantal vrouwen aangeeft niet het idee te hebben dat de emancipatie in Nederland zijn hoogtepunt heeft bereikt. Een aantal mannen is het hier echter niet mee eens.

Klik op de link in de volgende slide om de video te bekijken.De leraar kan het vrouwenquotum in de Tweede Kamer bespreken, en het feit dat dit nog niet erg veel vooruitgang geboekt heeft de afgelopen jaren. Zo was het percentage vrouwen in de Tweede Kamer in 2010 42%, terwijl dit in 2021 37% is. Er is dus zelfs sprake van een daling. De leraar kan vertellen dat, hoewel emancipatie in ons land al ver gevorderd is, er nog steeds veel kan verbeteren in deze richting. Er kan worden toegelicht dat lang niet iedereen het met
deze verbetering voor vrouwen eens is. 
Duur: 03:11
bron: 07-11-2009 | Omroep: NCRV

Slide 25 - Slide

In deze video wordt een gesprek gevoerd met een aantal mannen die, door de feminisering van de samenleving, het gevoel hebben dat hun mannelijkheid niet gewaardeerd wordt. Vrouwen die voor de emancipatie en feminisering van de samenleving zijn gaan met deze mannen in discussie. Ines Balkema van de PvdA vertelt dat zij van mening is dat Nederland eigenlijk helemaal niet zo geëmancipeerd is. Op dat moment is het aantal vrouwen in een toppositie (in de Tweede Kamer) dertig procent. Zij vindt dit lang niet genoeg. Jens van Tricht van het Nederlands Gender Platform is het hiermee eens, en vindt dat de samenleving nog niet gefeminiseerd genoeg is.
Het zijn twee verschillende kijkwijzes op gelijkheid tussen man en vrouw in de samenleving.
Vind je dat vrouwen al gelijk worden behandeld in de Nederlandse samenleving?
Ja
Nee

Slide 26 - Poll

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk, meer vrouwen in de politiek 
Introductie videofragment

 • Devika Partiman 
 • 2021
 • Politiek is nog geen afspiegeling van de samenleving: afkomst, LHBTQ+ 
 • Vrouwengeschiedenis 
 • Meerdere rolmodellen

Slide 27 - Slide

Momenteel zien we zeker een groot een aantal vrouwen die een politieke rol vervullen. En hoewel dit een grote vooruitgang is, kan het altijd nog beter. Zo is er nog steeds een tekort aan representatie voor bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst of mensen binnen de LHBTI+ gemeenschap.

In het volgende videofragment vertelt Devika Partiman in 2021 over deze ontwikkelingen en de correcte verhaallijn van de Nederlandse vrouwengeschiedenis.

Klik op de link in de volgende slide om de video te bekijken.


De leraar kan de video afsluiten met de stelling dat, hoewel er veel bereikt is, er nog steeds niet genoeg vrouwen in politieke posities in Nederland zijn, en dat hier verandering in moet komen. Want met vrouwen in de politiek kun je enorm veel goede, belangrijke en noodzakelijke dingen bereiken.
bron: BRAINWASH TALKS DEVIKA PARTIMAN: STEM OP EEN VROUW
07-02-2021 | Omroep: HUMAN
Duur: 03.27

Slide 28 - Slide

In deze video vertelt Devika Partiman over de Nederlandse vrouwengeschiedenis, die vaak niet goed wordt verteld. Vaak spreken we over één lang verhaal, terwijl
de emancipatie voor verschillende groepen heel anders is verlopen. Ook nu is er nauwelijks vertegenwoordiging van zwarte of Hindoestaanse mensen in de Tweede Kamer, laat staan dat dit vrouwen zijn. Deze onder representatie zorgt voor het gebrek aan rolmodellen. Meisjes groeien structureel op met te weinig rolmodellen. Door te kijken naar de vrouwengeschiedenis weten we wie we nog missen in de Tweede Kamer, en welke representatieve vrouwen we hierin zouden moeten toevoegen.
Je kunt deze video afsluiten met de vraag of, hoewel er veel bereikt is, er nog steeds niet genoeg vrouwen in politieke posities in Nederland zijn, en dat hier verandering in moet komen. Want met vrouwen in de politiek kun je enorm veel goede, belangrijke en noodzakelijke dingen bereiken.

Wie zijn jouw rolmodellen?

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Nog meer eerste vrouwelijke ....
Kijk naar de data: het duurde allemaal best lang voordat ..

 • de vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer (1998) Jetje van Nieuwenhoven aantrad
 • de eerste vrouwelijke vicepremiers (1998) Borst & Jorristma er waren
 • we een eerste vrouwelijke premier hebben ....

Slide 30 - Slide

Momenteel zien we zeker een groot een aantal vrouwen die een politieke rol vervullen. En hoewel dit een grote vooruitgang is, kan het altijd nog beter. Zo is er nog steeds een tekort aan representatie voor bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst of mensen binnen de LHBTI+ gemeenschap.

In het volgende videofragment vertelt Devika Partiman in 2021 over deze ontwikkelingen en de correcte verhaallijn van de Nederlandse vrouwengeschiedenis.

Klik op de link in de volgende slide om de video te bekijken.


De leraar kan de video afsluiten met de stelling dat, hoewel er veel bereikt is, er nog steeds niet genoeg vrouwen in politieke posities in Nederland zijn, en dat hier verandering in moet komen. Want met vrouwen in de politiek kun je enorm veel goede, belangrijke en noodzakelijke dingen bereiken.
Gelijke rechten voor iedereen!
Op de volgende vier slides zie je de samenstelling van de regering Rutte 1 t/m 4 voorbij komen. Let goed op ... wat valt je op ?

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Kabinet Rutte 1

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Kabinet Rutte 2

Slide 33 - Slide

De leraar kan bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Er kan worden besproken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam, en de Dolle Mina kan hier ook bij worden genoemd. Een vrouw in de functie van burgemeester, zoals in het fragment wordt benoemd, is in deze tijd namelijk toch nog wel heel bijzonder.
Kabinet Rutte 3

Slide 34 - Slide

De leraar kan bij deze video vertellen over hoe het er in de jaren ‘60 uitzag voor vrouwen in de zin van gelijkheid aan de man. Er kan worden besproken dat de tweede Feministische Golf op gang kwam, en de Dolle Mina kan hier ook bij worden genoemd. Een vrouw in de functie van burgemeester, zoals in het fragment wordt benoemd, is in deze tijd namelijk toch nog wel heel bijzonder.
Kabinet Rutte 4

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Wat is je opgevallen?

Slide 36 - Mind map

Je kunt zien dat er steeds meer vrouwen tot het kabinet toetreden. Dat is mooi. Maar denkend aan het fragment van Devika Partiman, zijn er nog andere groepen die sterk ondergewaardeerd worden, zoals mensen van kleur, mensen met een handicap etc. 

Wat is de verwachting bij de komende verkiezingen?
Aan de slag!
Nu je alle videofragmenten hebt bekeken en extra informatie hebt gekregen over het onderwerp, ga je een debat voeren met je klasgenoten. 

Deel de klas op in twee groepen. Je krijgt nu een aantal stellingen over vrouwen in de politiek.  De ene groep is voor de stelling, en de andere groep is tegen. Je kunt niet zelf kiezen of je voor- of tegen een stelling bent.

Bedenk en onderbouw argumenten voor jouw standpunten. Veel succes met debatteren!Slide 37 - Slide

De leraar kan zelf stellingen verwijderen, toevoegen of veranderen. In de lesbrief staan nog een aantal suggesties voor stellingen die gebruikt kunnen worden tijdens het debat.  Ook kan de leraar zelf stellingen bedenken die passend zijn bij de les. Uitleg van de rol van de leraar in het debat staat omschreven in de lesbrief (zie eerste slides).
Stelling 1

Er zouden meer vrouwen in de politiek moeten zitten.

Slide 38 - Slide

Je kan zelf stellingen verwijderen, toevoegen of veranderen. In de lesbrief staan nog een aantal suggesties voor stellingen die gebruikt kunnen worden tijdens het debat. Ook kan de leraar zelf stellingen bedenken die passend zijn bij de les. Uitleg van de rol van de leraar in het debat staat omschreven in de lesbrief (zie eerste slides).

Stelling 2
Vrouwenongelijkheid is nu voorbij want mannen en vrouwen worden in Nederland 100% gelijk behandeld.

Slide 39 - Slide

Je kan zelf stellingen verwijderen, toevoegen of veranderen. In de lesbrief staan nog een aantal suggesties voor stellingen die gebruikt kunnen worden tijdens het debat. Ook kan de leraar zelf stellingen bedenken die passend zijn bij de les. Uitleg van de rol van de leraar in het debat staat omschreven in de lesbrief (zie eerste slides).

Is dat zo? Denk ook aan salariskloof, vrouwen in topposities, seksuele intimidatie vanuit mannen etc.
Stelling 3
Het wordt tijd om de vrouwenemancipatie aan de kant te zetten en te gaan focussen op emancipatie van andere groepen.

Slide 40 - Slide

Je kan zelf stellingen verwijderen, toevoegen of veranderen. In de lesbrief staan nog een aantal suggesties voor stellingen die gebruikt kunnen worden tijdens het debat. Ook kan de leraar zelf stellingen bedenken die passend zijn bij de les. Uitleg van de rol van de leraar in het debat staat omschreven in de lesbrief (zie eerste slides).
Klaar? Reflecteren maar!
Hoe ging het debatteren? 
Bespreek met je klasgenoten hoe je het debat vond gaan 
en reflecteer hierop. 

Wat ging er goed? Wat kon beter
Heb je nog tips en tops voor je klasgenoten?
Je kunt hierbij ook je eigen mening over de stellingen geven.
Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Laatste opdracht
Bekijk alle 150 kamerleden van de huidige Tweede Kamer. Wat zijn de verhoudingen in: 
huidskleur of afkomst, geslacht (man/vrouw), seksuele gerichtheid (LHBTQI+), leeftijd, godsdienst, handicap.

Doe dit ook met de nieuwe leden van de Tweede Kamer ná de verkiezingen van 22 november 2023.


Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Dit was de les!
Voodat je gaat...
Wist je dat je zelf ook video's uit de beeldbank van Beeld en Geluid kunt opzoeken, bekijken en gebruiken?

Ga naar www.beeldengeluidopschool.nl, log in met je schoolaccount en ga aan de slag met ontelbaar veel beeldmateriaal!

Wil je de fragmenten die in deze les gebruikt zijn nog eens zien, of de hele programma's bekijken? Klik dan op deze link om naar de afspeellijst te gaan.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions