Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs

Paarse vrijdag - LHBTQI+

Waarom vieren we Paarse vrijdag?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMentorles+3Middelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Paarse vrijdag is een terugkerende feestdag. Helaas is het niet op alle scholen een thema waarover 'vanzelfsprekend' gesproken wordt. Er zijn nog steeds allerlei vooroordelen en er is ook nog veel angst. Via fragmenten kun je een onderdeel vanuit de LHBTQI-onderwerpen uitkiezen en daar het gesprek in je les mee aangaan.

Instructions

Deze les is een handreiking. Het thema is de noodzakelijkheid van het vieren van Paarse Vrijdag. Het verhaal dat verteld wordt is
- agressie tegen LHBTQI+-ers - tegen en door jongeren
- acceptatie in Nederland (homohuwelijk en nu meer homofobie)
- cijfers / aantallen - ook onder jongeren en op school
- rolmodellen
- taboe in de sport
- coming out is echt niet gemakkelijk

Wil je meer fragmenten hebben die je kunt gebruiken voor je eigen discussie - bekijk onderstaande lijsten. Er zit vast iets tussen.

Meer info vind je:
 • Lijst met actuele fragmenten: https://www.beeldengeluidopschool.nl/#/share/folder/99c1a68da2ef9e4718890996268ee901a828199f56bbc4ef745758ee7b225076 
 • LU-pagina met lessen over boeken met genderthema met fragmenten: https://www.lessonup.com/nl/channel/beeldengeluid/plan/zJXirRXZEQpAQxxwx 
 • De bijbehorende lijst met alleen de fragmenten van deze boekenlijst: https://www.beeldengeluidopschool.nl/#/share/folder/90f6cd46fd99d285e4bcaa890cb12d236ec84a7b0fd64807e16ec023dfa6611e

Items in this lesson

Waarom vieren we Paarse vrijdag?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

lhbtqi+, transgender, fragmenten, rolmodellen, acceptatie, homohuwelijk, homofobie, coming out, taboe, seks, nikkie tutoral, Paarse Vrijdag, LHBTQI
Paarse vrijdag is overgewaaid vanuit Amerika en wordt vanaf 2010 in Nederland gevierd. Elke tweede vrijdag in december vieren we op veel scholen Paarse Vrijdag. 

Paarse Vrijdag is in het leven geroepen om solidariteit te laten zien naar de LHBTQI+ community, vooral op scholen en universiteiten. Dit komt omdat LHBTQI+'ers in het onderwijs nog altijd veel gepest worden – en dat, terwijl deze periode juist een ontdekkingsperiode zou moeten zijn van genderidentiteit, expressie en seksualiteit.

Paarse Vrijdag 
Foto: Alexander Grey

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Willen zijn wie je bent
Foto: Becca Tapert
Vorige zomer kwam Frederique in het nieuws. Haar vader plaatste een foto op Instagram en vertelde over hoe dapper zijn dochter was tegen de jongen die aan haar vroeg of ze een jongen of een meisje was. Ze werd daarom in elkaar geslagen. Maar haar antwoord was goud waard: "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wilt zijn." 
Bron: Jeugdjournaal 2021 NOS

Slide 3 - Slide

Deze video geeft aan dat onder jongeren er best nog veel 'anders-zijn-haat' is. Het is een verdrietig en dapper verhaal tegelijkertijd. Het is de opmaat naar de volgende slide: Vind je het belangrijk dat Paarse vrijdag gevierd wordt.
Vind je het belangrijk dat Paarse Vrijdag gevierd wordt?
Ja
Nee
Maakt me niet uit

Slide 4 - Poll

Je kunt hierin het gesprek aangaan over waarom wel/niet en wat het belang is. Je kunt dus ook rustig de les vervolgen en aan het einde het gesprek aangaan.

Deze vraag komt aan het einde nog een keer terug. Wie weet zijn de uitkomsten veranderd.

Waar staan de letters LHBTQI+ voor?

Slide 5 - Mind map

 • Lesbisch: vrouwen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot vrouwen. 
 • Homoseksueel: mannen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot mannen. 
 • Biseksueel: mensen die zich aangetrokken voelen, seksueel en/of romantisch, tot zowel mannen als vrouwen. Sommige mensen benadrukken dat zij gevoelens hebben voor meer dan één gender. Een deel van die mensen noemt zichzelf biseksueel, bi+, pan, queer of fluïde. 
 • Transgender: een parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met de sekse die hen bij de geboorte werd toegewezen. Deze term omvat onder andere dat iemand zich (meer) een meisje of vrouw voelt, maar het lichaam heeft dat volgens de maatschappij past bij een jongen of man, of andersom: dat iemand zich (meer) een jongen of man voelt, maar het lichaam heeft dat volgens de maatschappij past bij een meisje of vrouw. Het kan ook zijn dat iemand zich zowel mannelijk als vrouwelijk voelt, of juist zich tussen man en vrouw in voelt: non-binair. Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire genderidentiteit. • 
 • Intersekse: de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw zoals de maatschappij die hanteert.
LHBTQI+ cijfers
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar hoeveel mensen - volwassenen en jongeren - behoren tot de LHBTQI+gemeenschap.

5,6% van de volwassenen behoort tot de LHB-groep. Dat is 1 op de 20 mensen.

Bij jongeren onder de 25 jaar behoort 4% van de jongens en 3% van de meisjes tot de LHB-groep. 

 • Hoeveel personen is dat gemiddeld per klas?
 • Hoeveel mensen van de LHB-groep zitten er dan bij jou op school?

Slide 6 - Slide

LHB-groep is dus zonder de andere letters. 

Wil je meer toelichting over de cijfers. Dit onderzoek Movisie.nl vertelt je er meer over. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2023-01/Handreiking%20lhbti%2B%20Feiten%20en%20cijfers%20-%202022.pdf)


Nederland stond altijd bekend om haar openheid en vooruitstrevendheid. We zijn het eerste land waarin mensen van dezelfde sekse met elkaar mogen trouwen; het zogenaamde 'homohuwelijk'.
Nederland was vooruitstrevend!
Bron: NOS Journaal  2001

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Maar tegenwoordig loopt Nederland niet meer voorop in de acceptatie van mensen uit de LHBTQI+gemeenschap. Luister maar eens naar deze cijfers.
Acceptatie
Bron: Eenvandaag - AvroTros - 2021
Foto: Steven Weeks

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Voor jongeren is het prettig om een of meer rolmodellen te hebben. Een rolmodel is iemand die als een voorbeeld is voor jou en waarin je je kunt herkennen.

Je kunt je wel voorstellen dat wanneer je (denkt dat je) tot de LHBTIQ+-gemeenschap hoort, het heel prettig is dat je  je met iemand kunt vergelijken. Het is daarom fijn dat steeds meer LHBTIQ+-ers op publieke functies zichtbaar worden.
Bron: NOS Journaal 2023
Rolmodellen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Welke BN-ers uit de LHBTQI+-gemeenschap
kun jij opnoemen?

Slide 10 - Mind map

Nikkie Tutorial, Rikkie Kollé, Ridder van Kooten, Bette van Meeuwen, Andre van Duin, Jeroen Gortworst, Winfred Baaijens, Lisa van Ginneken, de burgemeester van Drimmelen, Patrick Martens, Everon Jackson Hooi, Jefferey Wannes, Tim den Beste, 
BN-ers komen ook uit de sportwereld. LHBTQI+ lijkt daar niet echt een probleem. Er is echter één sport die hierin erg achterloopt.

Rolmodellen in de sport
Bron: Even tot hier - BNNVARA 2023
In welke sport is homoseksualiteit nog echt een taboe?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De 17-jarige voetballer Jake Daniels durfde het aan. In 2023 kwam hij uit de kast.
Voetballers uit de kast
Bron: NOS Journaal  2023

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Profvoetballer uit de kast
Bron: NOS Journaal  2021
In de professionele voetbalwereld is homoseksualiteit nog niet gewoon. De meeste voetballers maken pas na hun carriére bekend dat ze homoseksueel zijn. Daarom was de coming-out video van Josh Cavallo zo bijzonder.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Je hebt de coming out video gezien.
Welke emotie voel je bij Cavallo?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Bron: Ik durf het bijna niet te vragen - BNN VARA - 2021
Ook bij jou thuis ...
Rolmodellen op afstand is heel erg fijn. Maar als je uit de kast komt als LHBTQI+-er, doe je dat bij je vrienden en familie. En ondanks al het vertrouwen is dat soms nog best erg lastig. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Dus ...
Jullie, jij en je klasgenoten, zijn allemaal bezig met de ontwikkeling van je seksualiteit en identiteit. Hoe fijn is het als je je vrienden het vertrouwen kunt geven om uit de kast te komen of dat je het vertrouwen krijgt om zelf uit de kast te komen? 

Het gaat er om dat iedereen kan zijn wie hij/zij/hen wil zijn en uiteindelijk gelukkig is.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vind je het belangrijk dat Paarse Vrijdag gevierd wordt?
Ja
Nee
Maakt me niet uit

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Meer fragmenten?
Kijk op beeldengeluidopschool.nl
 • Bekijk deze lijst met nog meer fragmenten waarvan een aantal een stelling erbij toegevoegd hebben. Deze kun je ook in je les gebruiken
 • Bekijk deze lijst met fragmenten - van alle boeken met als thema gender
 • Bekijk de boeken op LessonUp - Beeld bij je boek met genderonderwerpenSlide 18 - Slide

This item has no instructions