Beeld en Geluid Onderwijs
Een enorme collectie interessant AV-materiaal, gratis voor gebruik in het onderwijs
lesson plan

Beeld bij je boek: gender

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

 Gender

De lhbtqi+ gemeenschap wordt steeds zichtbaarder in de wereld en daarmee lijkt ook de acceptatie van 'anders zijn' groter te worden. Beeld & Geluid op school zoekt mediafragmenten bij boeken om zo de (keuze voor de) deze boeken dichter bij de leerlingen te brengen. Stellingen in deze lessen geven ook ruimte tot discussie over onderwerpen die met gender te maken hebben. 

Je kunt de mediafragmenten ook 'los van het boek' gebruiken om een gesprek in je les te starten.

Beeld en Geluid op school ontwikkelde op basis van de GENDER-lijst van NBD Biblion deze serie boeken met beeld erbij. Je kunt ze in de klas bespreken of door je leerlingen zelf laten bekijken.