Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lessen over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en democratie

Jong in Oorlog - Van oorlog bevrijd

1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisBasisschoolMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoGroep 8Leerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Dit is een flipping-the-classroom-les over de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Deze les wordt ingeleid door de docent. De leerlingen verwerken de informatie zelfstandig en gaan ook zelfstandig aan de slag met een opdracht. Leerlingen presenteren hun eindresultaat aan de rest van de groep.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat ga je doen?
  • Je bekijkt interviews met mensen die jong waren in de oorlog
  • Je beantwoordt vragen na het kijken
  • Je denkt na over bevrijding toen en nu
  • Je houdt een enquête over Bevrijdingsdag
  • Je bereidt een presentatie voor

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Waarom vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag?
A
Omdat de geallieerden op 5 mei 1945 het hele land bevrijd hadden.
B
Omdat op 5 mei 1945 alle Duitsers het land verlaten hadden.
C
Omdat nazi-Duitsland zich op 5 mei 1945 overgaf.
D
Omdat de Nederlandse regering op 5 mei 1945 weer aan het werk ging.

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Duitsland werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met twee andere landen, die ook gebieden veroverden. Welke twee landen waren dat?
A
Japan en de Sovjet-Unie.
B
Japan en Italië.
C
Spanje en Italië.
D
De Verenigde Staten en Engeland.

Slide 7 - Quiz

0

Slide 8 - Video

Wat denk jij?
Hoe kan het dat Mirjam en veel andere mensen pas na de oorlog beseften wat er met Joodse familieleden en buurtgenoten was gebeurd?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Video

Mirjam zat in een kamp in Polen. Na de bevrijding moest ze naar huis, maar hoe? Wegen en spoorlijnen waren kapot. Er was chaos. Hoe zijn veel mensen na de Bevrijding naar huis gegaan, denk je?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

Onderduiken
Jenny zat drie jaar lang ondergedoken op een plek waar ze niet kon lopen of staan. Veel onderduikers zaten op zeer ongemakkelijke plaatsen en moesten zich muisstil houden om niet ontdekt te worden. Je kent vast en zeker het verhaal van Anne Frank in het Achterhuis. In het Achterhuis was best veel bewegingsruimte, maar Anne moest wel heel stil zijn overdag. 

Slide 13 - Slide

Welke mensen moesten onderduiken in de Tweede Wereldoorlog?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Familie kwijt
Veel kinderen raakten in de Tweede Wereldoorlog hun familie kwijt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens anders waren ondergedoken of omdat hun ouders waren omgekomen bij een bombardement. Nog steeds raken kinderen in oorlog hun familie kwijt.

Slide 16 - Slide

Na de oorlog werden de Rechten van de Mens vastgelegd in een verdrag. Uit dit verdrag zijn de Kinderrechten ontstaan. Welk Kinderrecht past volgens jou bij kinderen die in een oorlog hun ouders kwijtraken?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Video

Kind van Duitse AfD-politicus niet welkom op school

Dit was de kop van een artikel in de Volkskrant in 2018. De AFD is een politieke partij in Duitsland. Het is een politieke partij die we rechts-nationalistisch noemen. Mensen vinden dat deze politieke partij discrimineert, omdat ze bijvoorbeeld geen vluchtelingen in het land willen toelaten en omdat ze vooral opkomen voor de rechten van de witte Duitse bevolking, terwijl er mensen van allerlei nationaliteiten in Duitsland wonen. De school waar het kind was aangemeld was bang dat de vader én het kind hun ideeën zouden verspreiden onder de andere volwassenen en kinderen op school. 

Denkvraag
Mag een school een kind weigeren om de denkbeelden van zijn ouders?


Slide 19 - Slide

Vergelijk het verhaal van het Duitse kind in 2018 met het verhaal van Jeanne Staal in 1945. Wat zijn de overeenkomsten?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Helaas was de Tweede Wereldoorlog niet de laatste oorlog in de geschiedenis. Welke oorlog ken jij na 1945?

Slide 22 - Open question

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en Nederlanders die zijn omgekomen tijdens oorlogen en vredesoperaties daarna.
Op 5 mei vieren we de bevrijding. 

Slide 23 - Slide

Opdracht
Er zijn veel verschillende meningen over het vieren van de bevrijding. Is het nog nodig of kunnen we het afschaffen? Moet het zo blijven of moet het helemaal anders? 
Houd een enquête onder minimaal 20 personen en vraag naar hun mening over Bevrijdingsdag. 
Verwerk de uitkomst in een presentatie.

Slide 24 - Slide

Presentatie
Eisen :
De presentatie duurt minimaal 3 minuten, maximaal 5 minuten.
Beeldmateriaal gebruiken niet verplicht (mag wel).
Leg uit wat je hebt geleerd van het filmpje.
Vertel over de uitslag van de enquête.
Sluit af met jullie eigen mening over het vieren van de bevrijding. 

Slide 25 - Slide