Nationaal Comité 4 en 5 mei
Lessen over de Tweede Wereldoorlog, (on)vrijheid en democratie

Jong in Oorlog - Oorlog overzee

1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisBasisschoolMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoGroep 8Leerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Dit is een flipping-the-classroom-les over de oorlog in Nederlands-Indië en Suriname. Deze les wordt ingeleid door de docent. De leerlingen verwerken de informatie zelfstandig en gaan ook zelfstandig aan de slag met een opdracht. Leerlingen presenteren hun eindresultaat aan de rest van de groep.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat ga je doen?
- Je bekijkt interviews met mensen die jong waren in de oorlog.
- Je beantwoordt vragen tijdens het kijken.
- Je denkt na over het effect van de oorlog op de Nederlandse koloniën; Suriname en Nederlands-Indië.
- Je maakt en presenteert een tijdlijn.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Sommige landen, die in die tijd bij Nederland hoorden, waren niet bezet tijdens de Tweede wereldoorlog. Toch kregen ze er wel mee te maken.
Wat moesten deze landen aanleveren?
(Er zijn 3 antwoorden goed.)
A
mensen (o.a. soldaten)
B
bommen en wapens
C
grondstoffen (o.a. olie en aluminium)
D
voertuigen

Slide 5 - Quiz

0

Slide 6 - Video

Er werden 2.000 Amerikaanse soldaten in Suriname geplaatst. Waarom zou het Duitse leger Suriname willen aanvallen?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Video

Het Japanse leger vond dat Indo-Europeanen niet in Azië thuishoorden. Het uitsluiten van een groep mensen heeft een naam. Welke?
A
partijdig
B
discriminatie
C
belangeloosheid
D
assimilatie

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

Heleen leed in het kamp in Nederlands-Indië veel honger. Naast weinig eten, waren er ook niet genoeg wc's en ruimtes om te douchen. Wat waren de gevolgen van deze nare omstandigheden denk je?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

Indonesië verklaart zich onafhankelijk. Wat willen ze daarmee zeggen denk je?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Heleen vertelt dat de Japanners na de onafhankelijkheid van Indonesië in plaats van de vijand, opeens beschermers waren geworden. Waarom?

Slide 15 - Open question

Na de oorlog kwamen Nederlandse mannen terug met Indonesische vrouwen en kinderen die half Indonesisch, half Nederlands waren. Die kinderen gingen in Nederland naar school Daar hadden ze het niet makkelijk. Ze werden gepest, bijvoorbeeld omdat ze anders praatten. 
Je zou toch denken dat iemand uitsluiten zo vlak na de oorlog door niemand meer gedaan werd... of wel?

Slide 16 - Slide

Opdracht

Indonesië was heel lang een kolonie van Nederland, maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde alles. Zoek uit:
- hoe lang Indonesië al een kolonie was;
- wanneer Indonesië onafhankelijk werd.
Maak/Teken een tijdlijn. 

Slide 17 - Slide

Presentatie
Hang je tijdlijn op in de klas.
Geef uitleg over de tijdlijn en vertel erbij waarom je bepaalde jaartallen gekozen hebt.
Sluit af door te vertellen welke informatie je verbaasd, verwonderd of geschokt heeft. Leg uit waarom.

Slide 18 - Slide