6. De woningwet

structuurvisie NH 2040: klimaatbeheersing           3/12/2018
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

structuurvisie NH 2040: klimaatbeheersing           3/12/2018

Slide 1 - Slide

De woningwet

Bestudeer: Nu techniek Bouw

> Bouw > bedrijfskunde Bouw > voorbereiding > regelgeving 

Slide 2 - Slide

Woningwet

Na deze les weet je:

- Wat de woningwet is.

- Wat het doel van de woningwet is.

- Uit welke twee delen de woningwet bestaat.

- Globaal wat het bouwbesluit inhoud.

- Globaal wat de modelbouwverordeningen zijn.


Slide 3 - Slide

Woningwet

Doel van de woningwet is om bouw en bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen.

Laatste wijziging woningwet in 2015.


De woningwet bestaat uit twee onderdelen.

bouwbesluit en de modelbouwverordeningen.

Slide 4 - Slide

Bouwbesluit

Bestaat uit Technische voorschriften

- inrichting van gebouwen,

- milieu eisen 

-Veiligheidseisen.


zie de les over bouwbesluit 

Slide 5 - Slide

Modelbouwverordening

Alles wat betrekking heeft op het bouwproces, zoals

- Omgevingsvergunning (Wabo)

- Meldingsplicht

- Welstandsnota

-vergunningsaanvraag etc.


zie de les over bestemmingsplan en Wabo

      
     

        
          
   
          
          
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   
     
                                                            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen                                    4                                                            Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.                                                                                  Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.                                                                          Differentiëer                                                                          Differentiëer                                                                        Instellingen                                                                                                                               Bouwverordening                                                                                               Slide                                                                                                       
     
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
          
     

       
         
         
            Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
         
         
       

        4
       

       

       
         
           
              Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
           
         
       

       
       
         
           
              Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
           
         
       

       
         
           
              Differentiëer
           
         
         

           
             
                Differentiëer
             
             
             

             
                Instellingen
             
           
         
       


       
   
     
 
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
     
       
          Bouwverordening
       
     
   

   
   

   
  
 

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
       

       

       
   
   
     
     
   
 
     

     

     
   

Slide 6 - Slide

woningwet en de coöperaties

- Woningbouwcooperaties zijn gebonden aan de woningwet.

- Later heeft men alle bouwwerken laten vallen onde de woningwet.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

Opdracht en vragen.

Ga naar je klassesite naar bedrijfskunde > periode 2 > de vragen over

 6. en 6a De woningwet en aspecten Nu techniek

of klik op deze link 


Slide 16 - Slide