3gt th6 bas 6 het oor

Zintuigen
HET OOR
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Zintuigen
HET OOR

Slide 1 - Slide

2

Slide 2 - Video

00:07
Wat is geluid?

Slide 3 - Mind map

00:33
Diederik slaat een paar stappen over voordat je denkt: ik hoor geluid! Wat zijn de goede stappen?
A
Prikkel - zintuigcel - impuls - zenuw - hersenen
B
Impuls - zenuw - prikkel - zintuigcel - hersenen
C
prikkel - zenuw - impuls - zintuigcel - hersenen
D
impuls - zintuigcel - prikkel - zenuw - hersenen

Slide 4 - Quiz

Leerdoelen
  • Kenmerken van geluidsterkte en geluidfrequentie kunnen uitleggen
  • De bouw van de oren kennen
  • Werking van de oren kennen

Slide 5 - Slide

hoog/laag en hard/zacht

Slide 6 - Slide

Geluidssterkte: decibel (dB)
Elke 10 dB erbij betekent 10x zo hard
Vanaf 80 dB kans op gehoorschade, vanaf 130 dB hevige oorpijn

Slide 7 - Slide

Buitenkant oor

Slide 8 - Slide

Het gehoor
Waarom doen we dit?

Slide 9 - Slide

6

Slide 10 - Video

00:20
Welk onderdeel van je oor vangt zo veel mogelijk geluiden op?
A
Oorlel
B
Gehoorgang
C
Oorschelp
D
Trommelvlies

Slide 11 - Quiz

00:33
Oorsmeer heeft nog een taak behalve schoonmaken. Wat is de tweede taak van oorsmeer?
A
Geluid opvangen
B
Trillingen doorgeven
C
Impulsen versturen
D
Trommelvlies soepel houden

Slide 12 - Quiz

00:48
Als de buis van Eustachius openstaat wordt de luchtdruk binnen en buiten het oor gelijk. Hoe zet je de buis open?
A
Door te niezen
B
Door te blazen
C
Door te gapen
D
Door te slikken

Slide 13 - Quiz

01:19
Waar zitten de zintuigcellen van het oor?
A
In het trommelvlies
B
In het slakkenhuis
C
In de gehoorbeentjes
D
In de gehoorgang

Slide 14 - Quiz

02:09
Eigenlijk gaat eerst de vloeistof in het slakkenhuis trillen voordat de trilhaartjes meetrillen. De volgorde van trillen wordt dan:
A
trommelvlies - gehoorbeentjes - vloeistof - trilhaartjes
B
gehoorbeentjes - trommelvlies - vloeistof - trilhaartjes
C
trommelvlies - gehoorbeentjes - trilhaartjes - vloeistof
D
gehoorbeentjes - trommelvlies - trilhaartjes - vloeistof

Slide 15 - Quiz

02:15
Hoe noem je het "berichtje" dat via de gehoorzenuw naar je hersenen wordt gestuurd?

Slide 16 - Open question

Oorschelp
Gehoorgang
Slakkenhuis
Trommelvlies
Gehoorbeentjes

Slide 17 - Drag question

Bouw van het oor (binnenkant)

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

gehoorschade

Slide 20 - Slide

oorschelp
1
gehoorgang
2
trommelvlies
4
oorsmeerkliertjes
3
gehoorbeentjes
5
slakkenhuis
6
gehoorzenuwen
7
buis van Eustachius
8
evenwichtsorgaan
9

Slide 21 - Slide

                           Gehoorbeentjes

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Het slakkenhuis

Slide 24 - Slide

80 dB = gehoorschade, 130 dB = pijngrens.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Het oor heeft als taak prikkels op te vangen.
Wat is de adequate prikkel voor het oor?
A
geur
B
druk
C
licht
D
geluid

Slide 28 - Quiz

Welk deel van je oor vangt geluidstrillingen op?
A
Trommelvlies
B
Gehoorgang
C
Slakkenhuis
D
Oorschelp

Slide 29 - Quiz

Welk onderdeel zorgt ervoor dat de druk buiten je oor en binnen in je oor even groot is?
A
Trommelvlies
B
Slakkenhuis
C
Buis van Eustachius
D
Gehoorgang

Slide 30 - Quiz

Waar dient oorsmeer voor?
A
schoonhouden van oor
B
soepel houden van trommelvlies

Slide 31 - Quiz

Wat gaat er trillen als er geluid je oor in komt?
A
oorschelp
B
zenuw
C
slakkenhuis
D
trommelvlies

Slide 32 - Quiz

Wat is de functie van de gehoorbeentjes?
A
Verbinden van het oor met de keelholte
B
Trillingen doorgeven aan het slakkenhuis

Slide 33 - Quiz

Waar zit de buis van Eustachius
A
Tussen de oren en het oog
B
Tussen de ogen
C
Tussen het oor en de neus
D
Tussen de neus en de ogen

Slide 34 - Quiz

slakkenhuis
zenuw
oorschelp
trommelvlies

Slide 35 - Drag question

Welk deel van het oor geeft de impulsen van de zintuigcellen door aan de hersenen?
A
Gehoorzenuw
B
Gehoorbeentjes
C
Buis van Eustachius
D
Slakkenhuis

Slide 36 - Quiz

In welke deel van het oor zit het eigenlijke zintuig?

Slide 37 - Open question

Als je een piep in je oor hebt nadat je bij harde muziek hebt gestaan dan....
A
Is je trommelvlies gescheurd
B
Is je oorschelp beschadigd
C
Is een trilhaartje in je oren beschadigd
D
Denken je hersenen de de muziek er nog is.

Slide 38 - Quiz

Ziekte van Menière
Bij de ziekte van Menière is onder andere het evenwichtszintuig aangetast. Patiënten hebben last van duizeligheid en vallen soms om. Ook klagen ze over oorsuizingen en slechthorendheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte veroorzaakt wordt door veranderingen in het slakkenhuis van het oor.
Welke letter geeft het evenwichtsorgaan aan?
A
letter P
B
letter Q
C
letter R

Slide 39 - Quiz

Gehoorzenuw
slakkenhuis
gehoorbeentjes
evenwichts orgaan
trommelvlies
buis van Eustachius
oorschelp
gehoorgang

Slide 40 - Drag question