3gt th6 bas 6 het oor

Zintuigen
HET OOR
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Zintuigen
HET OOR

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Kenmerken van geluidsterkte en geluidfrequentie kunnen uitleggen
  • De bouw van de oren kennen
  • Werking van de oren kennen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Geluid hoog/laag

Slide 4 - Slide

Geluid hard/zacht

Slide 5 - Slide

Buitenkant oor

Slide 6 - Slide

Het gehoor
Waarom doen we dit?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bouw van het oor (binnenkant)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

                           Gehoorbeentjes

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

oorschelp
1
gehoorgang
2
trommelvlies
4
oorsmeerkliertjes
3
gehoorbeentjes
5
slakkenhuis
6
gehoorzenuwen
7
buis van Eustachius
8
evenwichtsorgaan
9

Slide 13 - Slide

Het slakkenhuis

Slide 14 - Slide

gehoorschade

Slide 15 - Slide

80 dB = gehoorschade, 130 dB = pijngrens.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Het oor heeft als taak prikkels op te vangen.
Wat is de adequate prikkel voor het oor?
A
geur
B
druk
C
licht
D
geluid

Slide 21 - Quiz

Welk deel van je oor vangt geluidstrillingen op?
A
Trommelvlies
B
Gehoorgang
C
Slakkenhuis
D
Oorschelp

Slide 22 - Quiz

Welk onderdeel zorgt ervoor dat de druk buiten je oor en binnen in je oor even groot is?
A
Trommelvlies
B
Slakkenhuis
C
Buis van Eustachius
D
Gehoorgang

Slide 23 - Quiz

Waar dient oorsmeer voor?
A
schoonhouden van oor
B
soepel houden van trommelvlies

Slide 24 - Quiz

Wat gaat er trillen als er geluid je oor in komt?
A
oorschelp
B
zenuw
C
slakkenhuis
D
trommelvlies

Slide 25 - Quiz

Wat is de functie van de gehoorbeentjes?
A
Verbinden van het oor met de keelholte
B
Trillingen doorgeven aan het slakkenhuis

Slide 26 - Quiz

Oorschelp
Gehoorgang
Slakkenhuis
Trommelvlies
Gehoorbeentjes

Slide 27 - Drag question

Waar zit de buis van Eustachius
A
Tussen de oren en het oog
B
Tussen de ogen
C
Tussen het oor en de neus
D
Tussen de neus en de ogen

Slide 28 - Quiz

slakkenhuis
zenuw
oorschelp
trommelvlies

Slide 29 - Drag question

Welk deel van het oor geeft de impulsen van de zintuigcellen door aan de hersenen?
A
Gehoorzenuw
B
Gehoorbeentjes
C
Buis van Eustachius
D
Slakkenhuis

Slide 30 - Quiz

In welke deel van het oor zit het eigenlijke zintuig?

Slide 31 - Open question

Als je een piep in je oor hebt nadat je bij harde muziek hebt gestaan dan....
A
Is je trommelvlies gescheurd
B
Is je oorschelp beschadigd
C
Is een trilhaartje in je oren beschadigd
D
Denken je hersenen de de muziek er nog is.

Slide 32 - Quiz

Ziekte van Menière
Bij de ziekte van Menière is onder andere het evenwichtszintuig aangetast. Patiënten hebben last van duizeligheid en vallen soms om. Ook klagen ze over oorsuizingen en slechthorendheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte veroorzaakt wordt door veranderingen in het slakkenhuis van het oor.
Welke letter geeft het evenwichtsorgaan aan?
A
letter P
B
letter Q
C
letter R

Slide 33 - Quiz

Gehoorzenuw
slakkenhuis
gehoorbeentjes
evenwichts orgaan
trommelvlies
buis van Eustachius
oorschelp
gehoorgang

Slide 34 - Drag question