Les 1 Bouwbesluit algemeen

Bouwbesluit
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bouwbesluit

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van de les over het Bouwbesluit:
- kan de student internetsites met bouwregelgeving vinden
- heeft de student kennis gemaakt met het Bouwbesluit
- kan de student verschillende gebruiksfuncties benoemen
- kan de student voorbeelden van eisen noemen die worden gesteld voor verblijfsruimte en verblijfsgebied

Slide 2 - Slide

Over welke onderwerpen kun je voorschriften vinden in het Bouwbesluit?

Slide 3 - Mind map

Welke voorschriften kun je in het Bouwbesluit vinden?
Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Het gaat hierbij om technische voorschriften. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Slide 4 - Slide

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie = gedeelten van een of meer bouwwerken op een
perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben.

Voordat je in het Bouwbesluit kunt opzoeken welke eisen er voor een bepaald
bouwwerk gelden zul je moeten weten met welke gebruiksfunctie je te maken hebt.

Daarnaast is het belangrijk om te weten om welk gebouwtype het gaat.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Omgevingsvergunning

De aanvrager van de omgevingsvergunning geeft zelf aan welke functies de 
verschillende ruimten van het gebouw hebben.

De gegevens die de aanvrager invult op het aanvraagformulier zijn uitgangspunt bij de plantoetsing!

De aanvraag kan via het omgevingsloket digitaal ingediend worden.

Slide 7 - Slide

Begrippen in het Bouwbesluit
In de wettekst van het Bouwbesluit worden veel moeilijke worden gebruikt. In hoofdstuk 1 Algemene bepalingen kun je de betekenis van verschillende begrippen vinden.Slide 8 - Slide

Bouwbesluit benamingen
Een aantal voorbeelden van begrippen die belangrijk zijn bij het lezen en begrijpen van de
artikeltekst uit het Bouwbesluit.

Gebruiksoppervlak   het GO is het bruto vloeroppervlak van de woning/gebouw (binnenwerkse                                                 totaalmaten)
Verblijfsgebied          gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen,
Verblijfsruimte           ruimte voor het verblijven van personen
Verkeersruimte          ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een                                                   ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een                                               badruimte of een technische ruimte.
Badruimte                     badkamer
Toiletruimte                  toilet

Slide 9 - Slide

Gebruiksoppervlak
Zie tabellenboek blz. 51
Berekening onderdeel van projectopdracht 4.1

NEN2580 

Slide 10 - Slide

Bouwbesluit eis voorbeeld

Slide 11 - Slide

Geldende voorschriften
Veel van de voorschriften uit het Bouwbesluit worden gesteld specifiek voor
een verblijfsruimte en een verblijfsgebied. Bijvoorbeeld de eisen op gebied van: 
- Brandveiligheid;
- Ventilatie en daglicht;
- Thermische isolatie;
- Ruimteafmetingen;
- Vrije hoogte;
- Geluid;
- Wering van vocht.
Het is daarom heel belangrijk om binnen de gebruiksfuncties de verschillende
ruimtes te benoemen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Opdracht zoeken in het Bouwbesluit
Maak opdracht 1 Zoeken in het Bouwbesluit
(Zie Teams)  

Slide 14 - Slide