Les 5 Technische Bedrijfskunde klas 1 periode 3

Wat is het bouwbesluit?
Het is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. 

Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat is het bouwbesluit?
Het is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. 

Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Welke voorschriften kun je vinden in het Bouwbesluit?
A
voorschriften m.b.t. het bestemmingsplan
B
technische voorschriften
C
voorschriften over vergunningsvrij bouwen
D
voorschriften over de hoogte van een gebouw

Slide 3 - Quiz

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor
A
gebruikers, bewoners en omgeving
B
bezoekers
C
de omgeving
D
eigenaren

Slide 4 - Quiz

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit!
A
verschilt per gemeente
B
nee
C
alleen vergunningsplichtige bouwwerken
D
ja

Slide 5 - Quiz

Wat bedoelen we met BVO?
A
bruto vloeroppervlak
B
bevolkingsonderzoek
C
oppervlak van gebruiksfunctie
D
vloeroppervlak wat gebruikt wordt

Slide 6 - Quiz

Telt een vide mee met het BVO?
A
ja, altijd
B
telt niet mee wanneer groter dan 4m2
C
nooit
D
telt mee als die kleiner is dan 4m2

Slide 7 - Quiz

Telt een buitenmuur mee met het netto vloer oppervlak?
A
ja, altijd
B
telt niet mee wanneer dikker dan 50 cm
C
nee, nooit
D
telt mee als die dunner is dan 50 cm

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Noem 10 verschillende gebruiksfuncties

Slide 11 - Open question

Dit staat op de website van de rijksoverheid

Slide 12 - Slide

Wie bepaalt de gebruiksfunctie van een gebouw?
A
eigenaar
B
gebruiker
C
aanvrager van de omgevingsvergunning
D
gemeente

Slide 13 - Quiz

Kunnen er meerdere gebruiksfuncties in één gebouw liggen?
A
ja
B
nee
C
Dit is afhankelijk van de functie van het gebouw
D
Dit kan alleen bij een tijdelijk bouwwerk

Slide 14 - Quiz

Een voorbeeld van een verblijfsruimte is
A
badkamer
B
garage
C
toilet
D
slaapkamer

Slide 15 - Quiz

Geef 5 voorbeelden van eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte

Slide 16 - Open question

In welk hoofdstuk van het
Bouwbesluit worden
eisen gesteld voor het
hekwerk op de afbeelding?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
bruikbaarheid
D
veiligheid

Slide 17 - Quiz

In welk hoofdstuk van het bouwbesluit
worden eisen gesteld voor een trap?

A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 18 - Quiz

In welke hoofdstuk worden eisen
gesteld voor luchtverversing/
ventilatie?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 19 - Quiz

In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit worden eisen gesteld met betrekking tot daglicht?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 20 - Quiz

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld voor de warmteweerstand van een uitwendige scheidingsconstructie zoals bgg vloer, gevel en dak. In welk hoofdstuk kun je deze eisen vinden?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 21 - Quiz

In een nieuwbouwwoning moet de vrije hoogte van een verblijfsruimte minimaal 2600mm zijn. In welk hoofdstuk van het Bouwbesluit wordt dit voorgeschreven?
A
gezondheid
B
energiezuinigheid
C
veiligheid
D
bruikbaarheid

Slide 22 - Quiz