les 9 B Co- Multimorbiditeit

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat multimorbiditeit  & Co morbiditeit. 

Slide 3 - Slide

multimorbiditeit

Slide 4 - Mind map

Multimorbiditeit
Gelijktijdig voorkomen van twee of meer chronische ziekten

Waarom?
- meer aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten
- huisartsenpraktijken beter opgeleid
- effectievere behandeling > mensen worden ouder
- betere registratie van ziekten

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat betekent het begrip multimorbiditeit?
A
Een ouderdomsziekte die het bewegen vermoeilijkt.
B
Het gebruik van meerdere medicijnen
C
Een zeer ernstige vorm van overgewicht
D
Het hebben van twee of meer ziekten tegelijkertijd.

Slide 7 - Quiz

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
  • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
  • grote invloed op kwaliteit van leven 
  • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
  • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
  • polyfarmacie

Slide 8 - Slide

Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van Nederlanders, hoe meer multimorbiditeit
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quiz

Comorbiditeit

Slide 10 - Mind map

Graag wil ik jullie vragen dit stuk door te lezen. 

https://kindenzorg.nl/comorbiditeit-80-kinderen-epilepsie/ 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Wat heb je van het artikel geleerd?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Stap 9 
De rest van de les heb je de tijd om stap 9 in dulon-online te maken.

Slide 15 - Slide

Hoe vond je deze les?

Slide 16 - Mind map

Als iemand twee of meer aandoeningen of stoornissen heeft, spreekt men van co-morbiditeit
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz