17.1 + 17.2

H17.1 + 17.2
Deze les: 
- Intro 6V: leerstof, toetsing, planner, dossier. 
- Ecologische begrippen
- Foto- en Chemosynthese
- Energiestroomschema's
- Evolutie in de stad
1 / 46
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

H17.1 + 17.2
Deze les: 
- Intro 6V: leerstof, toetsing, planner, dossier. 
- Ecologische begrippen
- Foto- en Chemosynthese
- Energiestroomschema's
- Evolutie in de stad
Slide 1 - Slide

6V Biologie in het examenjaar
- Zelfverantwoordelijkheid!
- Samenwerken
- T2/I: Puzzelen en kritische vragen stellen
- R/T1: Leer tussendoor voor D-toetsen
- Precies formuleren met bio begrippen
- Gebruik Binas

Slide 2 - Slide

Leerstof 6V
Nieuw in 6V: Ecologie verdieping, DNA en eiwitten en Planten
+ herhalen 4V en 5V
- SE 1: H2, 3, 4.1 t/m 4.3, 5 (4V herh.) + 16.3 (5v herh.)+ H17, 18 
(Ecologie, Cel, Onderzoek en Dissimilatie)
- SE 2: H2, H4, H5, H6, H7, H8 (4V herh.) + H19, 20.1, 21.1 
(DNA, Eiwitten, Evolutie en Erfelijkheid)
- SE 3: H4 (4V herh.) + H9, 10, 11, 12, 13, 16 (5V herh.) + 19, 20, 21
(Bloedsomloop, Uitscheiding, Voeding en vertering, Afweer, Hormonen, Sport, Eiwitten en Planten)

Slide 3 - Slide

Studiewijzer
Lesplanner
Leerdoelen en Dossier
D-toetsen

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
1.  Verschillen tussen fotosynthese en chemosynthese uitleggen en verklaren onder welke omstandigheden beide processen plaats kunnen vinden.

2. Energiestromen in een ecosysteem beschrijven, toelichten welke factoren daarop van invloed zijn en uitleggen wat oorzaken en gevolgen zijn van verstoring → Oefenen met schema’s lezen

6. Ecologische begrippen kunnen gebruiken (17.1 en 17.2)

Slide 5 - Slide

Homo sapiens sapiens en
Homo sapiens neanderthalis
zijn twee verschillende soorten.
A
Goed
B
Fout

Slide 6 - Quiz

De levende organismen in een bepaald gebied vormen samen een populatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 7 - Quiz

Bij commensalisme hebben beide soorten voordeel van de samenleving.
A
Goed
B
Fout

Slide 8 - Quiz

Soorten met dezelfde habitat leven in hetzelfde gebied.
A
Goed
B
Fout

Slide 9 - Quiz

Een kievit en een reiger hebben dezelfde habitat.
A
Goed
B
Fout

Slide 10 - Quiz

Een niche hangt af van abiotische en biotische factoren.
A
Goed
B
Fout

Slide 11 - Quiz

Een mens is een voorbeeld van een abiotische factor.
A
Goed
B
Fout

Slide 12 - Quiz

Planten met dezelfde niche zijn elkaars concurrenten.
A
Goed
B
Fout

Slide 13 - Quiz

In een voedselketen staat de pijl in de richting van een predator.
A
Goed
B
Fout

Slide 14 - Quiz

Een voedselweb kan met schimmels beginnen.
A
Goed
B
Fout

Slide 15 - Quiz

Een kreeft die gebruik maakt van een leeg slakkenhuis van een wulk is een voorbeeld van commensalisme.
A
Goed
B
Fout

Slide 16 - Quiz

Schimmels zijn altijd parasieten.
A
Goed
B
Fout

Slide 17 - Quiz

Een eekhoorn in een hol van een boom is een voorbeeld van een epifyt.
A
Goed
B
Fout

Slide 18 - Quiz

Twee hondenrassen hebben dezelfde binaire naam.
A
Goed
B
Fout

Slide 19 - Quiz

Begrippenspel 17.1
- Denken: Bedenk zoveel mogelijk ecologie begrippen voor Rotterdam en noteer ze onder elkaar op een blaadje
- Delen: De eerste noemt de begrippen, wanneer anderen deze niet hebben is het een punt en anders niet (Discussie over juist begrip voor Rotterdam) Daarna noemt de volgende (met de klok mee) zijn overgebleven begrippen opdezelfde manier. 
- Maak daarna als groep vr 3 en 4 van intro paragraaf


Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Chemosynthese
Chemo-autotrofe bacteriën (bijv. zwavel en nitrificerende bacterien) maken gebruik van chemische energie die vrijkomt bij oxidatie van:
Waterstofsulfide (H2S) → zwavel (S), 
Ammonium (NH4+) → Nitriet (NO2-) 
Nitriet (NO2- ) → Nitraat (NO3-). 

Anorganische stoffen worden omgezet in andere anorganische stoffen en vormen daarbij ATP (hier is uiteraard zuurstof voor nodig).

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link

Primaire productie
- De primaire productie is de hoeveelheid organische stoffen (g/opp/jaar) die producenten maken. 

- Bruto primaire productie (BPP) = De totale hoeveelheid energie die producenten vastleggen in hun organische stoffen (bijv. glucose).
- Netto primaire productie (NPP) = De hoeveelheid energie die producenten vastleggen in hun organische stoffen minus de energie die ze zelf gebruiken (via dissimilatie) voor levensprocessen, dus BPP – dissimilatie = NPP

Deze vastgelegde organische stof van planten is als energie beschikbaar voor de hogere trofische niveau's (consumenten). 


Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Bespreken HW 17.1 opdr. 2
Wat is een microklimaat? (blz. 10)
Hoe verschillen de abiotische milieufactoren in de stad?

Vb: drogere bodem door afwatering, vervuilde lucht door uitlaatgassen, opgehoogde zandbodem. 

Slide 28 - Slide

Energiestroomschema (BINAS 93A)

Slide 29 - Slide

Energetisch gezien is de productie van vlees niet efficiënt. Het wereldwijde voedseltekort zou minder groot zijn wanneer iedereen enkel plantaardig voedsel zou eten. Leg uit waarom.

Slide 30 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is A/I groter, waarom is dat?

Slide 31 - Open question

In de afb. is het energiestroomschema van een herbivoor zoogdier weergegeven. Bij een carnivoor is P/A kleiner, waarom is dat?

Slide 32 - Open question

Stel dat we kweekvlees maken uit de cellen van dit dier. Zal de P in het nieuwe energiestroomschema dan groter of kleiner zijn? Waarom?

Slide 33 - Open question

Bespreken HW 17.1 opdr. 3

Slide 34 - Slide

17.2 De stad selecteert
Belangrijke begrippen:
Ecosysteem, Tolerantiegrenzen, Abiotische factoren, Habitat, Niche, Biodiversiteit, Genetische diversiteit, Gradientenecosysteem, Adaptatie, Exoot, Fitness, Flessenhalseffect, Genetic Drift, Eilandtheorie, 

Slide 35 - Slide


A

Slide 36 - Quiz


A

Slide 37 - Quiz

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Eilandtheorie op de wadden
Welke waddeneiland heeft de grootste biodiversiteit? Waar meer soorten vanuit Den Helder? Verklaar met de eilandtheorie van BINAS 93C

Texel?
Ameland?
Terschelling?

Slide 41 - Slide

Bespreken HW 17.2

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Verbanden
1. Verband tussen ecosysteem en biotoop en microklimaat?
2. Verband tussen niche en populaties en concurrentie?
3. Verschil tussen genen in een populatie door foundereffect en door evolutie
4. Verband tussen anorganische stoffen en producent?

Slide 45 - Slide

Huiswerk
Lezen §17.3 + §17.4
Invullen begrippenlijst §17.3 + §17.4
Maken verplichte opdr. §17.3
Verwerken leerdoelen 1 t/m 3 in dossier


Slide 46 - Slide