Verstandelijke beperking

1 / 32
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar denk jij aan bij het onderwerp 'Verstandelijke beperking'?

Slide 2 - Mind map

Leerdoelen
Je kunt benoemen:
 • wat een verstandelijke beperking is
 • welke vormen er zijn 
 • welke kenmerken passen bij een licht verstandelijke beperking

Slide 3 - Slide

Wat wil jij nog meer weten over verstandelijke beperking?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

DEFINITIE
De American Psychiatric Association (APA, 2013) beschrijft een verstandelijke handicap als een stoornis die ontstaat tijdens de ontwikkelingsperiode en die zowel beperkingen in het intellectueel functioneren omvat als beperkingen in het adaptief functioneren op conceptueel, sociaal en praktisch vlak.

Slide 7 - Slide

met andere woorden...
 • Verminderde intelligentie
 • Verminderd leervermogen
 • Verminderde sociale aanpassing


  -begint voor 18e levensjaar
  -IQ lager dan 70

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

PREVALENTIE
 • 7-8 mensen per 1000 inwoners van het land.
 • Relatief veel jonge mensen
 • Meer mannen dan vrouwen
 • Geen ziekte maar een ontwikkelingsbeperking

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

OORZAKEN
 • Prenataal
  -genetische afwijkingen
  -stofwisselingsstoornis
  -infectie 
  -alcohol/ drugs door moeder
 • Perinataal
  -Zuurstoftekort
  -Geelzucht
 • Postnataal
  -verwaarlozing/ mishandeling
  -hersenbeschadiging door ongeval/ infectie/medicatie

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Indeling naar niveau
 1. Licht verstandelijk beperkt
  (IQ tussen 50 en 70)
 2.  Matig verstandelijk beperkt
  (IQ tussen 35 en 50)
 3. Ernstig verstandelijk beperkt
  (IQ tussen 20 en 35)
 4. Zeer ernstig verstandelijk beperkt
  (IQ lager dan 20)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Indeling naar ervaringsordening
 1. Lichaamsgebonden ervaringsfase
  -zintuigen
 2. Associatief ervaringsfase
  -vaste patronen
 3. Structurerend ervaringsfase
  -verband kunnen leggen tussen patronen
 4. Vormgevend ervaringsfase
  -eigen leven vorm geven

 

Slide 17 - Slide

BAS
Bas is een man van 38 jaar met een lichte verstandelijke beperking.
In de maatschappij kan hij zich moeilijk staande houden en drank en drugs spelen een belangrijke rol in zijn problematiek. Als sprake is van veel stress wordt Bas fysiek agressief of hij trekt zich helemaal terug, waarbij hij meer alcohol of drugs gebruikt. In het ontstaan van zijn problemen is zijn disharmonische ontwikkeling een belangrijke oorzaak. Dat leidt er toe dat hij vaak emotioneel wordt overvraagd. Zijn omgeving verwacht te veel van hem en dat leidt tot spanningen bij hem.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide