2.5 Links en rechts

Democratie

Stroming:              Liberalen           Confessionelen           Socialisten 
Politieke partij:   Liberale Unie.         ARP.  RKSP.                SDB. SDAP. 
Bevolkingsgroep: Rijkeren.  Protestantse
                                                         kleine luyden.  Katholieken. (0,5p) Arbeiders. (0,5p) Arbeiders. (0,5p)
Stichter/Leider Thorbecke. (0,5p) Kuyper. (0,5p) Schaepman. (0,5p) Domela Nieuwenhuis. (0,5p) Troelstra. (0,5p)

Wat zou jij stemmen?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Democratie

Stroming:              Liberalen           Confessionelen           Socialisten 
Politieke partij:   Liberale Unie.         ARP.  RKSP.                SDB. SDAP. 
Bevolkingsgroep: Rijkeren.  Protestantse
                                                         kleine luyden.  Katholieken. (0,5p) Arbeiders. (0,5p) Arbeiders. (0,5p)
Stichter/Leider Thorbecke. (0,5p) Kuyper. (0,5p) Schaepman. (0,5p) Domela Nieuwenhuis. (0,5p) Troelstra. (0,5p)

Wat zou jij stemmen?

Slide 1 - Slide

Wat zou jij stemmen?

Slide 2 - Mind map

Liberalen
Katholieken
Protestanten
Socialisten
Thorbecke
Kuyper
Schaepman
Troelstra
SDAP
ARP
Liberale unie
RKSP
Arbeiders
Kleine luyden
Rijkeren
Census-kiesrecht
Algemeen kiesrecht

Slide 3 - Drag question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

De minister-president is tevreden, want twee grote conflicten zijn opgelost en iedereen heeft zijn zin gekregen. Hij deelde als het ware cadeautjes uit.

De leider van de protestanten is blij met zijn ‘cadeau’: voortaan betaalt de overheid ook het bijzonder onderwijs.
Op dit cadeau staat ‘bijz. school’.
De socialisten zijn erg blij met de Pacificatie van 1917.
Aletta Jacobs is verdrietig, want 
zij krijgt niet wat ze wilde hebben.
1
2
3
4
5

Slide 7 - Drag question

Democratie

Stroming:              Liberalen           Confessionelen           Socialisten 
Politieke partij:   Liberale Unie.         ARP.  RKSP.                SDB. SDAP. 
Bevolkingsgroep: Rijkeren.  Protestantse
                                                         kleine luyden.  Katholieken. (0,5p) Arbeiders. (0,5p) Arbeiders. (0,5p)
Stichter/Leider Thorbecke. (0,5p) Kuyper. (0,5p) Schaepman. (0,5p) Domela Nieuwenhuis. (0,5p) Troelstra. (0,5p)

2.5 Links en rechts

Slide 8 - Slide

Na deze les moet je

 • linkse en rechtse standpunten kunnen herkennen;
 • partijen kunnen indelen in links en rechts;
 • je eigen standpunt kunnen bepalen: denk je meer links of meer rechts?

Slide 9 - Slide

Politieke partijen

Slide 10 - Slide

LINKS
 • Progressief
 • Nadruk op gelijkheid
 • Grote taak voor de overheid
 • Optimistische mensvisie
 • Democratisch
 • Voorbeeld: meer geld voor ontwikkelingshulp, minder voor defensie.
RECHTS
Conservatief
Nadruk op vrijheid
Kleine taal voor de overheid
Geen optimistische mensvisie
Tikje autoritair
Voorbeeld: minder geld voor ontwikkelingshulp, meer voor defensie.

Slide 11 - Slide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 15 - Slide

De rijkeren moeten meer belasting betalen.
A
Links
B
Rechts

Slide 16 - Quiz

De NS moet weer een overheidsbedrijf worden.
A
Links
B
Rechts

Slide 17 - Quiz

Nederland moet geen asielzoekers meer toelaten.
A
Links
B
Rechts

Slide 18 - Quiz

Sociaal-democratie

 • Mensen zijn gelijkwaardig


 • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


 • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 19 - Slide

Christen-democratie

 • Katholiek/protestant


 • Bijbelse waarden


 • De aarde ook voor onze kinderen


 • Naastenliefde


Slide 20 - Slide

Liberalisme

 • Persoonlijke vrijheid


 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


 • Weinig regels voor de economie

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Vrijdag

Kijk 2.4 (vraag 1 en 2) goed na.
Maak van 2.5 vraag 1, 4 en 11.

17 juni: SO 2.1, 2.2, 2.3
19 juni: formatieve toets hoofdstuk 2.

Slide 29 - Slide