H5 DRD - T4 Transport - bs 1 Transportsystemen in planten

Voortplanting
Bloem
Stengel
Wortel
Water en mineralen opnemen
Glucose maken
Blad
Stoffen vervoeren en stevigheid geven
1 / 39
next
Slide 1: Drag question
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Voortplanting
Bloem
Stengel
Wortel
Water en mineralen opnemen
Glucose maken
Blad
Stoffen vervoeren en stevigheid geven

Slide 1 - Drag question

Stofwisseling in Planten
Assimilatie --> 
voorbeeld: Fotosynthese

Dissimilatie --> 
voorbeeld: Verbranding

Slide 2 - Slide

Transport in planten
Nieuwe begrippen over de bouw:
-Houtvaten en bastvaten
-Endodermis
-Bandjes van Caspary
Nieuwe begrippen over processen:
  1. Worteldruk
  2. Capillaire werking
  3. Verdamping

Slide 3 - Slide

Waardoor worden bij de mens stoffen in het lichaam getransporteerd?
timer
0:20

Slide 4 - Open question

Reuzensequoia (83,8 m/7,7 m)
(General Sherman = grootste boom)

Chandler Tree 
(bekendste "Drive thru" boom)

Slide 5 - Slide

Een boom kan wel 85m hoog worden. Waardoor worden de stoffen in de plant getransporteerd?
timer
0:30

Slide 6 - Open question

Fotosynthese:
koolstofdioxide (6 CO2) + water (6 H2O) + zonlicht -> 
Glucose (C6H12O6)+ zuurstof (6 O2)

Slide 7 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Houtvaten
vervoer van water + mineralen (= zouten) -> omhoog
= anorganische sapstroom

wortels --> stengel --> bladeren

Slide 8 - Slide

Transport via de stengel
vaatbundels

Houtvat - anorganisch (water+mineralen

Bastvat - organisch (water+suiker

Slide 9 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Bastvaten
vervoer van glucose/zetmeel 
= organische sapstroom

wortels <--> stengel <--> bladeren

Slide 10 - Slide

Transport via de stengel
vaatbundels

Houtvat - anorganisch (water+mineralen

Bastvat - organisch (water+suiker

Slide 11 - Slide

Blad

Stengel
Wortel
Verdamping
Opname 
water
Transport 
water

Slide 12 - Drag question

Water met mineralen en water met glucose moeten worden getransporteerd. Hierbij spelen 3 processen een rol:
  1. Worteldruk
  2. Capillaire werking
  3. Verdamping

Slide 13 - Slide

Waar komen de mineralen en de glucose vandaan?
A
Glucose uit de bodem, mineralen uit de lucht
B
Mineralen uit de bodem, glucose uit de bladeren
C
mineralen uit de bodem, glucose uit de bodem

Slide 14 - Quiz

1. Worteldruk: vervoer water+mineralen
Wortelharen nemen water en mineralen op. Groot oppervlak.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

1. Worteldruk: vervoer water+mineralen
Water kan via celwanden (buiten cellen langs) en via grondplasma (door cellen heen) van de schors naar de endodermis.

Slide 17 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
De endodermis = muur van cellen om de centrale cilinder die omgeven zijn door een kurkbandje -> bandjes van Caspary. Vanaf hier kan het water alleen door cellen heen.

Slide 18 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
Het membraan van de endodermis cellen is selectief permeabel: niet alle stoffen kunnen er doorheen.
CONTROLE!

Slide 19 - Slide

1. Worteldruk: Endodermis
Endodermis cellen nemen actief mineralen (zouten) op. Osmose zorgt er voor dat dan ook water wordt opgenomen.
De kracht waarmee dit gebeurt heet
worteldruk.

Slide 20 - Slide

Wat is de rol van de bandjes van Caspary in de endodermis?
A
Die zorgen ervoor dat mineralen actief moeten worden opgenomen
B
Die zorgen ervoor dat er geen water opgenomen kan worden
C
Die zorgen ervoor dat de plant mineralen uit de bodem kan opnemen
D
Die zorgen ervoor dat er geen water verdampt

Slide 21 - Quiz

Anorganische sapstroom in houtvaten
1. worteldruk door actieve opname mineralen   -> bandjes van Caspary, hierdoor hogere osmotische waarde, die water uit bodem trekt

2. capillaire werking -> adhesie en cohesie, door de nauwe vaten wordt het water als een 'draad' omhoog getrokken

3. verdamping -> huidmondjes, zorgt voor zuigkracht

Slide 22 - Slide

2. Capillaire werking

Slide 23 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
Verdamping zorgt voor een aanzuigende werking en levert een deel van de kracht doe nodig is om water omhoog te pompen in een boom.

Slide 24 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
In de bladeren verliezen planten water door verdamping door huidmondjes.
Die staan open om CO2 op te nemen.

Slide 25 - Slide

3. verdamping - huidmondjes
Bij veel verdamping sluiten de huidmondjes door waterverlies in de sluitcellen.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide


Planten
 De wortelharen nemen water + mineralen op uit de bodem. 

 

Koolstofdioxide wordt opgenomen via huidmondjes

Slide 28 - Slide

Noem de 3 processen die nodig zijn voor de anorganische sapstroom

Slide 29 - Open question

Anorganische sapstroom in houtvaten
1. worteldruk door actieve opname mineralen   -> bandjes van Caspary, hierdoor hogere osmotische waarde, die water uit bodem trekt

2. capillaire werking -> adhesie en cohesie, door de nauwe vaten wordt het water als een 'draad' omhoog getrokken

3. verdamping -> huidmondjes, zorgt voor zuigkracht

Slide 30 - Slide

Stofwisseling in Planten
Assimilatie --> 
voorbeeld: Fotosynthese

Dissimilatie --> 
voorbeeld: Verbranding

Slide 31 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Houtvaten
vervoer van water + mineralen (= zouten) -> omhoog
=anorganische sapstroom

wortels --> stengel --> bladeren

Slide 32 - Slide

Vaatbundels in de Plant
Bastvaten
vervoer van glucose/zetmeel
=organische sapstroom
wortels <--> stengel <--> bladeren

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

glucose
tijdelijk opgeslagen in blad zelf ->zetmeel.

's nachts weer omgezet in sacharose (vorm suiker), daarna via bastvaten vervoerd door plant heen.

Dan weer omgezet in glucose voor verbranding (dissimilatie) of in andere stoffen.

Slide 35 - Slide

Bastvaten
  •  vervoeren water en organische stoffen (sacharose) 
 van blad naar de rest van de plant
  •  dunnere celwanden dan houtvaten
  • dikkere celwanden dan parenchym

waterdruk door osmose

Slide 36 - Slide

Bastvaten
Sapstroom door drukverschillen als gevolg van osmose.


Slide 37 - Slide

Als een wortel in het voorjaar zijn eerste bladeren krijgt. Hoe wordt de suiker dan vervoerd?
A
via de houtvaten omlaag
B
via de bastvaten omlaag
C
via de houtvaten omhoog
D
via de bastvaten omhoog

Slide 38 - Quiz

Meer weten of nogmaals horen?
Bekijk dit filmpje van NG-biologie:

Slide 39 - Slide