20.2 Opname en transport van water

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
20.2 Opname en transport van water
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
20.2 Opname en transport van water

Slide 1 - Slide

Doel 20.2
Je leert hoe planten hun waterhuishouding regelen
Je leert hoe hoge bomen water in hun toppen krijgen

Slide 2 - Slide

Opname water
Planten nemen water (met opgeloste mineralen) op in de wortelharen --> vergrote worteloppervlak

Een wortelhaar is een uitstulping van een epidermis(opperhuid)cel van de wortel


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

BINAS 91B

Slide 5 - Slide

Apoplast-route:
Via celwanden

Slide 6 - Slide

Symplast-route:
Via cellen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Endodermis: actief transport van mineralen

Slide 9 - Slide

Endodermis: osmose van water

Slide 10 - Slide

Worteldruk 0,05 - 0,5 MPa
--> water wordt omhoog geperst
KRACHT 1

Slide 11 - Slide

Centrale cilinder
Binnen de endodermis ligt de centrale cilinder.

In de centrale cilinder liggen 2 vaatsystemen:

Houtvaten (Xyleem): water en mineralen omHoog
Bastvaten (Zeefvaten/ Phloeem): water en organische stoffen meestal naar Beneden, soms naar Boven. 

Slide 12 - Slide

Centrale cilinder (BINAS 91B)

Slide 13 - Slide

Watertransport in houtvaten
Cohesie: polaire watermoleculen trekken elkaar aan (waterkolom)
Adhesie: watermoleculen ‘plakken’ aan de wand van de houtvaten
--> Capillaire werking

Houtvat van 25μm – waterkolom van 60 cmKRACHT 2

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Verdamping
In de bladeren zitten huidmondjes, die zorgen voor de gaswisseling in planten en hieruit verdampt ook water.Slide 16 - Slide

Watertransport in houtvaten
Door verdamping van water in de bladeren wordt vanuit de bladeren het water naar boven ‘gezogen’ = verdampingsstroom

Verdampingsstroom kan zorgen voor voldoende kracht voor een waterkolom van 100 meter.KRACHT 3

Slide 17 - Slide

KRACHT 3
KRACHT 2
KRACHT 1

Slide 18 - Slide

Waterpotentiaal/ waterdruk
Waterpotentiaal (Ψ - psi) = de optelsom van alle krachten die van invloed zijn op de stroomrichting van het water:
Worteldruk/ Adhesie/ Cohesie/ Verdamping/ Zwaartekracht/ Osmose (Eenheid: Pa - druk)

Water stroomt richting de laagste ΨSlide 19 - Slide

Waterpotentiaal/ waterdruk
Opgeloste stoffen: voor zuiver water is 0 (nul), opgeloste stoffen (osmotische waarde) verlaagt waterpotentiaal Ψ < 0

Worteldruk: druk bij turgor verhoogt waterpotentiaal Ψ > 0

Water stroom altijd naar de laagste Ψ.Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Guttatie: druppelen van planten uit de bladeren als de verdamping klein is en de worteldruk groot

Slide 22 - Slide

Als de luchtvochtigheid hoger wordt dan wordt de Ψ
A
Minder negatief
B
Negatiever
C
Minder positief
D
Positiever

Slide 23 - Quiz

In de praktijk:
Waarom heb je vaak dauw vroeg in de ochtend? Verklaar je antwoord.

Slide 24 - Open question

In de praktijk:
Verklaar dat planten beter groeien door het omploegen van de grond

Slide 25 - Open question

In de praktijk:
Waarom zou je snijbloemen schuin moeten afsnijden?

Slide 26 - Open question

In de praktijk:
Waarom kan je het afsnijden van bloemen het beste onder water doen?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Doel 20.2
Je hebt geleerd hoe planten hun waterhuishouding regelen
Je hebt geleerd hoe hoge bomen water in hun toppen krijgen

BINAS 81E Plantaardig transportweefsel
BINAS 91A Anatomie blad
BINAS 91B Anatomie wortel


Slide 29 - Slide

Begrippen 20.2
wortelharen, epidermis, apoplast-route, symplast-route, endodermis(cellen) , bandjes van Caspari, worteldruk, guttatie, houtvaten, cohesie, adhesie, verdampingsstroom, waterpotentiaal (psi - ψ), huidmondjes

Slide 30 - Slide