5H Module planten: 11.2 Transport en 12.1 Afweer

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5H Module Planten: 
Transport en Afweer
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5H Module Planten: 
Transport en Afweer

Slide 1 - Slide

Deze les:
- D-toets H12 (40 min)

- 11.2 blz. 98 + 99 Transport Plant
- 12.1 blz. 134 + 135 Afweer Plant 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Transport
Transport van water gaat in de plant omhoog door 3 krachten:
- Verdamping in de bladeren
- Worteldruk
- Capillaire werking: door de 
nauwe vaten gaat het water 
als een 'draad' omhoog via 
adhesie/cohesie

Slide 4 - Slide

Worteldruk
Nitraat en fosfaat worden actief opgenomen = hoge osmotische waarde, die water uit bodem trekt.

Slide 5 - Slide

Verdamping
verdamping via huidmondjes zorgt voor zuigkracht

Slide 6 - Slide

Houtvaten
Vervoeren water en mineralen 
 van wortel naar blad 

Water omhoog getransporteerd door: worteldruk, capillaire werking, verdamping

Slide 7 - Slide

Bastvaten
Vervoeren water en organische stoffen (suikers) van blad naar de rest van de plant. 

Richting van transport bepaald door waterdruk/osmose. 

Slide 8 - Slide

Transport Bastvaten

Slide 9 - Slide

Osmose: (A) beweegt altijd naar de plek met de (B) opgeloste stoffen.

A
A:water B: meest
B
A:water B:minste
C
A:opgeloste stoffen B:meeste
D
A:opgeloste stoffen B:minste

Slide 10 - Quiz

Stroming in de bastvaten gaat
A
omhoog
B
omlaag
C
in beiden richtingen

Slide 11 - Quiz

Stroming in de houtvaten gaat altijd
A
omhoog
B
omlaag
C
in beiden richtingen

Slide 12 - Quiz

Door welke 3 krachten wordt water in een plant omhoog getransporteerd?

Slide 13 - Open question

Wortelharen nemen mineralen uit de bodem op in de cel. De concentratie in de cel is hoger dan in de bodem. Dit is een voorbeeld van:
A
diffusie
B
osmose
C
actief transport
D
passief transport

Slide 14 - Quiz

In de bastvaten is de richting van de sapstroom afhankelijk van de plaats waar de suikers nodig zijn. Noem een situatie waarbij de sapstroom omhoog gaat en een waarbij deze omlaag gaat.

Slide 15 - Open question

Afweer Planten (12.1)
Planten beschermen zich tegen vraat via:
- mechanische afweer (stekels, doornen)
- mutualistische relaties (bijv. mieren in acacia, sluipwesp)
- chemische afweer (bittere smaak, brandharen met gif)

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Celwanden

Primaire celwand - Cellulose
Middenlamel - Pectine (= plakkerig)
Soms secundaire celwand - Lignine (houtstof = houtachtige plant)

--> Koolhydraten, vormen de voedingsvezels in plantaardig voedsel. 

Deze heb je nodig voor?

Slide 20 - Slide

Huiswerk
- Herhalen 4H H5; 5.3 (deel "Plantaardig voedsel") + 5.4 
- Maken 12.1 opdr. 10 t/m 15

Slide 21 - Slide