Paragraaf 3.3: Hoe is het geregeld?

1 / 28
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo lwoo, b, kLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Paragraaf 3.3: Hoe is het geregeld?

Slide 2 - Slide

Waar denk je dat deze paragraaf over gaat?

Slide 3 - Open question

Leerdoelen
In deze les leer je:
  • Wat een cao is en wat erin geregeld is.
  • Het verschil tussen brutoloon en nettoloon en hoe je dat berekent.
  • Wat het minimumloon/ minimumjeugdloon is en hoe dit in de wet geregeld is.
  • Wat in de Arbowet geregeld wordt.
  • Welke regels er in de Arbeidstijdenwet staan.  Slide 4 - Slide

  CAO
  CAO = Collectieve ArbeidsOvereenkomst

  In een CAO staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen in een bepaalde bedrijfstak.

  Een bedrijfstak is een groep gelijksoortige bedrijven, bijvoorbeeld de bouw, de detailhandel (winkelbedrijven) of de gezondheidszorg.

  Slide 5 - Slide

  Bedrijfstakken

  Slide 6 - Mind map

  Welke uitspraak over de CAO is juist?
  A
  Alleen werknemers bepalen de inhoud van de CAO.
  B
  Een werknemer hoeft zich niet aan de CAO te houden.
  C
  In de CAO staan de afspraken over arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijfstak.
  D
  In de CAO staat welke bedrijfstakken er zijn in Nederland.

  Slide 7 - Quiz

  Bruto- en nettoloon
  In je arbeidsovereenkomst staat hoeveel je brutoloon is. Dit is het loon dat je werkgever met jou afgesproken heeft.
   
  Van het brutoloon moet de werkgever loonbelasting en sociale premies aan de overheid betalen. Dit zijn de inhoudingen.

  Wat overblijft, ontvang je op je bankrekening. Dat is je nettoloon.

  Slide 8 - Slide

  Waarvoor gebruikt de overheid de inhoudingen?

  Slide 9 - Open question

  Nettoloon berekenen
  Brutoloon – Inhoudingen = Nettoloon

  Voorbeeld
  Je brutoloon is € 1 830. Daarvan wordt € 160 aan loonbelasting ingehouden en € 89 aan sociale premies. 

  Bereken je nettoloon
  € 1 830 - € 160 - € 89 = € 1 581

  Slide 10 - Slide

  Welke formule gebruik je als je het nettoloon wilt berekenen?
  A
  Brutoloon – Inhoudingen = Nettoloon
  B
  Inhoudingen + Nettoloon= Brutoloon
  C
  Inhoudingen - Brutoloon = Nettoloon
  D
  Nettoloon - Brutoloon = Inhoudingen

  Slide 11 - Quiz

  Minimum loon
  Als werknemer van 21 jaar en ouder heb je recht op het wettelijk minimumloon. Dat is het bedrag dat je minstens moet verdienen met een voltijdbaan.

  Als je tussen de 15 en 21 jaar bent, geldt het minimumjeugdloon. Bij elke leeftijd is dat een percentage van het minimumloon.

  Slide 12 - Slide

  Vanaf welke leeftijd heb je recht op het minimumjeugdloon?
  A
  Vanaf 15 jaar
  B
  Vanaf 16 jaar
  C
  Vanaf 18 jaar
  D
  Vanaf 21 jaar

  Slide 13 - Quiz

  Vanaf welke leeftijd heb je recht op het minimumloon?
  A
  Vanaf 15 jaar
  B
  Vanaf 16 jaar
  C
  Vanaf 18 jaar
  D
  Vanaf 21 jaar

  Slide 14 - Quiz

  Arbeidstijdenwet
  Werknemers worden beschermd door wetten.

  De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werk- en rusttijden. 

  Voor jongeren gelden aparte regels.


  Slide 15 - Slide

  Noem een regel voor jongeren die in de arbeidstijdenwet geschreven staat.

  Slide 16 - Open question

  Arbowet
  Arbo = arbeidsomstandigheden

  In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 

  In de bouw moet je bijvoorbeeld veiligheidsschoenen en een helm dragen. 

  Een ander voorbeeld: beeldschermen op kantoor moeten goed zijn afgesteld.


  Slide 17 - Slide

  Noem nog een regel die in de arbowet geschreven staat.

  Slide 18 - Open question

  Kader
  De leerlingen met Kaderniveau maken ook de volgende opdrachten. 

  Slide 19 - Slide

  Bereken je uurloon
  • Vaak weet je het brutoloon per maand. 
  • In een maand zitten meestal meer dan 4 weken. 
  • Daarom moet je eerst je jaarloon uitrekenen door je maandloon met 12 te vermenigvuldigen (er zitten 12 maanden in een jaar). 
  • Daarna bereken je je weekloon door je jaarloon door 52 te delen (er zitten 52 weken in een jaar). 
  • Tot slot deel je je weekloon door je gewerkte uren per week om je uurloon te berekenen.


  Slide 20 - Slide

  Voorbeeld: je brutoloon per maand is €1000. Hoeveel is dat per jaar?

  Slide 21 - Open question

  Voorbeeld: je brutoloon per jaar is €12000. Hoeveel is dat per week?

  Slide 22 - Open question

  Wat moet je nu nog doen om je uurloon te berekenen?

  Slide 23 - Open question

  Leerdoelen
  In deze les leer je:
   • Wat een cao is en wat erin geregeld is.
   • Het verschil tussen brutoloon en nettoloon en hoe je dat berekent.
   • Wat het minimumloon/ minimumjeugdloon is en hoe dit in de wet geregeld is.
   • Wat in de Arbowet geregeld wordt.
   • Welke regels er in de Arbeidstijdenwet staan.   Slide 24 - Slide

   Wat heb jij vandaag geleerd? Schrijf zo veel mogelijk dingen op!

   Slide 25 - Open question

   Wat vond je lastig? Schrijf dit onderwerp op! Dan gaan we het hier de volgende les nog even over hebben!

   Slide 26 - Open question

   Aan de slag!
   - Maak nu paragraaf 3.3 in het werkboek op blz. 106 t/m 110 (Kader  maakt ook blz. 111)
   - Maak foto's van je gemaakte werk en lever dit in via classroom

   Klaar => maak een keuze
   - Herhalingsopdrachten (paragraaf 3.3 op blz. 128) 
   - Plusopdrachten (paragraaf 3.3 op blz. 131)    Slide 27 - Slide

   Slide 28 - Link