Project doelgroepen les 3

Project doelgroepen les 3: 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Project doelgroepenMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Project doelgroepen les 3: 

Slide 1 - Slide

Inhoud voor vandaag: 
 • Theorie over het schoolkind 
 •  Opdracht schoolkind maken 
 • Bespreken van het logboek en de gemaakte afspraken
 • Logboek bijwerken 

Slide 2 - Slide

Wat hebben we vorige week besproken?

Slide 3 - Open question

De luizemoeder:
 • Wie kent deze serie? 
 • Koppeling met het schoolkind  

Slide 4 - Slide

Theorie over het schoolkind: 
 • 6 tot 12 jaar  

Slide 5 - Slide

Ontwikkeling van het schoolkind: 

Slide 6 - Slide

Ontwikkelingsgebieden en begrippen: 
 • Lichamelijke ontwikkeling:  (voeding, overgewicht motoriek en lichamelijke activiteit) 
 • Cognitieve ontwikkeling (realistisch denken, logisch denken, abstract denken, taakgericht, prestatiegericht, compensatiedrang, leergeschiktheid en taalontwikkeling 
 • Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling (conformisme,  pesten en plagen, normbesef en identificatie) 
 • Emotionele ontwikkeling (inlevingsvermogen) 
 • Seksuele ontwikkeling (genderspecifiek gedrag)

Slide 7 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling: 
Voeding heeft een grote invloed: 
 • Gebit en botten ​
 • Sociaal en emotioneel functioneren ​ 
 • Energie en zelfvertrouwen​ 
 • Cognitieve ontwikkeling ​
Ondervoeding = wanneer kinderen te weinig volwaardige voeding binnen krijgen. Minder nieuwsgierig, minder motivatie en minder aandacht
Slide 8 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling: 
Ook overgewicht heeft met voeding te maken. Ongeveer één op de zeven kinderen is te dik. Hierdoor hebben ze meer kans op: ​
Psychosociale problemen;​
Diabetes;​
Hart- en vaatziekten;​
Kanker; ​
Lichamelijke problemen, zoals knie- en rugklachten;​
Problemen met betrekking tot vruchtbaarheid.​
Obesitas = extreem en ernstig overgewicht, dat schadelijk is voor de gezondheid.​

Slide 9 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling: 
 • Motorische ontwikkeling 
 •  Grove en fijne motoriek ontwikkelt zich verder tijdens deze fase
 • Grove motoriek: fietsen, touwtje springen, gymmen
 • Fijne motoriek: tekenen en kleuren, veters strikken, knopen dichtdoen 

Slide 10 - Slide

Waarom is het voor een schoolkind belangrijk om lichamelijke beweging te krijgen?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Cognitieve ontwikkeling: 
Enorme cognitieve ontwikkeling:​
       Aan het begin van groep 3 kunnen kinderen nog niet of nauwelijks lezen,
       schrijven en rekenen. In groep 8, zijn ze veel vaardiger geworden!​
Fantasie denken maakt plaats voor realiteitsdenken= Het denken waarbij iemand de zaken ziet zoals ze zijn​

Naast het realiteitsdenken is er sprake van logisch denken: ​
       Oorzaak- gevolg zien, ordenen en leggen van verbanden​
Abstract denken= los van de concrete werkelijkheid denken over de symbolische werkelijkheid, dat wil zeggen over de werkelijkheid in een vereenvoudigde vorm. Werken met cijfers of op een plattegrond

Slide 13 - Slide

Cognitieve ontwikkeling: 
Het schoolkind is net als de kleuter leergierig en graag taakgericht bezig.​
Bij taakgericht werken moet er rekening worden gehouden met: ​
 • De leeftijd van het kind​
 • De taak moet uitdagend zijn, niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk​
Uit taakgericht werken komt naar voren dat schoolkinderen prestatiegericht zijn. ​
Waardering en succeservaringen zijn daarom heel belangrijk ​
Ook in de taalontwikkeling maakt het schoolkind enorme sprongen. De woordenschat blijft in een snel tempo groeien.

Slide 14 - Slide

Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling: 
Steeds meer sociale contacten. De drie belangrijkste milieus: ​
 • Thuis​
 • School​
 • Eigen vriendjes en vriendinnetjes​
Hoe ouder het kind, hoe belangrijk het wordt om erbij te horen. Dit leidt tot conformisme= aanpassen​
Ze krijgen door welke gedrag ‘werkt’ en ‘niet werkt’ en welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd. ​
In de basisschoolperiode zien we een verdere ontwikkeling van normbesef van het kind/ de ontwikkeling van het geweten= het besef van goed en kwaad 


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Seksuele ontwikkeling: 
 • Kinderen tussen de 6 en 9 jaar spelen nog met jongens en meisjes.
 • Vanaf ongeveer 9 jaar maakt het voor kinderen wel uit of de ander een jongen meisjes is. ​
 • Rond het elfde jaar gaan jongens en meisjes weer opnieuw met elkaar spelen. Hun spel heeft dan vaak een licht seksuele ondertoon. ​
 • In deze fase gaan kinderen experimenteren met genderspecifiek gedrag, gedrag dat kenmerkend is voor jongen of meisjes. (Meisjes maken zich voor het eerst stiekem op of jongens nemen hun eerste slok bier)

Slide 17 - Slide

Aan de slag!
 • Maak opdracht 2 t/m 5 van het schoolkind
 •  Bespreken logboek met elk groepje 
 • Logboek bijwerken 

Slide 18 - Slide