Lesweek 5.4

Pedagogiek
Hoofdstuk 1
Mijn Beroep
1 / 11
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Pedagogiek
Hoofdstuk 1
Mijn Beroep

Slide 1 - Slide

Periode 1
Week 1
1.1 De Onderwijsassistent 
Week 2
1.2 Onderwijs toen en nu
Week 3
1.3 Primair onderwijs en BSO
Week 4
1.4 Speciaal (basis)onderwijs
Week 5
1.5 Voortgezet onderwijs
Week 6
1.6 Middelbaar beroepsonderwijs
Week 7
1.7 Volwassen onderwijs
Week 8/9
Herhaling, presentaties, kennistoets 

Slide 2 - Slide

Lesweek 4: Speciaal (basis)onderwijs
Wat gaan we doen:

  • Theorie 
  • Levensloopboek maken

Slide 3 - Slide

Kinderen met een stoornis moeten naar speciaal onderwijs.

Slide 4 - Slide

Speciaal (basis)onderwijs
Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basis onderwijs?

Slide 5 - Slide

SO

Is er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
SBO

Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. In het speciaal basisonderwijs gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Clusters SO
Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;

Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);

Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Slide 8 - Slide

Plaatsing
Wanneer zou een kind geplaatst kunnen worden op Speciaal (basis) onderwijs?

Slide 9 - Slide

Levensloopboek

Slide 10 - Slide

Volgende week

  1. Zorg dat de opdrachten van vandaag klaar zijn
  2. Lees hoofdstuk 1.5 alvast door. 

Slide 11 - Slide