תערובות תהליך פיזיקלי

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר
1 / 24
next
Slide 1: Slide
SciencePrimary Education

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר

Slide 1 - Slide

תהליך פיזיקלי
שינוי שחל בחומר והגורם לשינוי צורתו, מבנהו או מקומו

בשינוי פיזיקלי הרכב החומר ותכונותיו לא משתנים
מגיב
תוצר

Slide 2 - Slide

תערובות, תמיסות ותהליך פיזיקלי

Slide 3 - Slide

ייבוש הכביסה הוא דוגמה לתהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 4 - Quiz

היווצרות חלודה היא דוגמה לתהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 5 - Quiz

יצירת עננים היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 6 - Quiz

טיגון בצל הוא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 7 - Quiz

בעירת גפרור היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 8 - Quiz

שבירת זכוכית היא תהליך
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 9 - Quiz

התהליך המתואר בתמונה הוא
A
פיזיקלי
B
כימי

Slide 10 - Quiz

מעברי מצבי צבירה ותהליכי המסה
הם תהליכים פיזיקליים
.

Slide 11 - Slide

המעבר בין מצב צבירה נוזלי למצב צבירה גזי נקרא
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 12 - Quiz

המעבר בין מצב צבירה מוצק למצב צבירה גזי
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 13 - Quiz

נוסיף כפית של מלח שולחן לכוס המכילה מים
"לאחר ערבוב המלח "נעלם

A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 14 - Quiz

מוצק שהופך לנוזל (כמו שוקולד בקיץ)
A
אידוי
B
המסה
C
המראה
D
התכה

Slide 15 - Quiz

תערובת
לתערובת אין נוסחה
היחס בין החומרים איננו קבוע
אין לה תכונות קבועות

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

תכונות התערובת
צירוף של כמה חומרים טהורים
שני חומרים או יותר שאין קשר כימי ביניהם
כל חומר שומר על תכונותיו

Slide 18 - Slide

ערבבנו ל מלח שולחן בכוס המכילה מים
"לאחר הערבוב, המלח "נעלם
?מה נוצר

A
תערובת הטרוגנית
B
תערובת הומוגנית
C
יסוד
D
תרכובת

Slide 19 - Quiz

ערבוב סוכר בקפה הוא
A
התכה
B
המסה
C
המראה
D
אידוי

Slide 20 - Quiz

ערבבנו סוכר בקפה
?מה נוצר

A
תערובת הטרוגנית
B
תערובת הומוגנית
C
יסוד
D
תרכובת

Slide 21 - Quiz

מי ברז זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 22 - Quiz

מים ובוץ זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 23 - Quiz

גופרית ואבקת ברזל זו תערובת
A
הומוגנית
B
הטרוגנית

Slide 24 - Quiz