מיון חומרים

מיון חומרים
1 / 50
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

מיון חומרים

Slide 1 - Slide

11

Slide 2 - Video

00:00
האם השאלה מופיעה על המסך
A
כן
B
לא

Slide 3 - Quiz

00:53
מספר היסודות - כמספר החומרים בטבע
A
לא נכון
B
נכון

Slide 4 - Quiz

01:34
אריסטו טען שיש ___ יסודות בעולם
A
91
B
118
C
4
D
אינסוף

Slide 5 - Quiz

01:57
מה המשפט הנכון
A
אריסטו צדק שיש רק ארבעה יסודות אבל טעה במה היסודות
B
אריסטו פעל לפי השיטה המדעית
C
אריסטו צדק בזה שיש יסודות אבל טעה בכמה יסודות יש ובמה הם
D
אריסטו צדק בזה שיש ארבעה יסודות וגם במה הם.

Slide 6 - Quiz

03:24
חקר מדעי מתחיל ב
A
השערה
B
שאלה
C
תגלית
D
מודל

Slide 7 - Quiz

04:03
מהו יסוד
A
אוויר
B
חומר שלא ניתן לפרק לעוד חומרים
C
חומר המתפרק עוד ועוד
D
מורכב משני חומרים או יותר

Slide 8 - Quiz

04:30
למה חשדו המדענים שהאוויר הוא לא יסוד אלא מורכב מכמה גזים שונים
A
האוויר הוא יסוד
B
כי הם מדדו וגילו שיש לו מסה ונפח
C
כי בתהליך הבערה זקוקים לכל האוויר
D
כי בתהליך הבערה משתמשים רק בחלק מהאוויר

Slide 9 - Quiz

05:15
החנקן החמצן והמימן הם יסודות
A
הם מתפרקים לאוויר
B
הם מכבים בערה
C
הם לא יכולים להתפרק לעוד חומרים
D
הם תערובת של גזים

Slide 10 - Quiz

05:23
האוויר הוא
A
יסוד
B
תרכובת
C
תערובת
D
אנרגיה

Slide 11 - Quiz

06:02
מים הם
A
יסוד
B
תרכובת של מימן וחמצן
C
תערובת של חמצן ומימן
D
אנרגיה

Slide 12 - Quiz

06:21
איך יוצרים מים
A
מחכים לגשם
B
אי אפשר ליצור מים
C
מגיבים בין מימן לחמצן
D
אלכימיה

Slide 13 - Quiz

6

Slide 14 - Video

04:37
האוויר הוא
A
תרכובת של גזים
B
תערובת של גזים
C
יסוד

Slide 15 - Quiz

04:48
המים הם
A
תערובת של חמצן ומימן
B
תרכובת של חמצן ומימן
C
יסוד

Slide 16 - Quiz

05:08
כמה יסודות יש
A
4 - אוויר מים אדמה ואש
B
אינסוף
C
כ-90

Slide 17 - Quiz

05:38
האם ניתן לפרק יסוד לעוד חומרים
A
לא
B
כן

Slide 18 - Quiz

05:55
המשפט הנכון הוא
A
יסוד בנוי מאטומים זהים
B
ניתן לפרק יסוד
C
לכל היסודות אותם תכונות
D
יש אינסוף יסודות בטבע

Slide 19 - Quiz

06:22
אם יש רק כ-90 יסודות בטבע, איך זה שבטבלה המחזורית של היסודות יש קרוב ל 120
A
בני האדם יודעים ליצור טבלאות מחזוריות שונות
B
בני האדם יודעים לחבר יסודות אחד לשני וליצור יסוד חדש
C
בני האדם יודעים ליצור יסודות סינתטיים במעבדה
D
לא ניתן ליצור יסודות חדשים

Slide 20 - Quiz

מיון חומרים בטבע
הבחנה בין שלושה סוגים של חומרים
יסודות
תרכובות
תערובות

Slide 21 - Slide

יסוד
מאפייני היסוד הם אוסף של תכונות ייחודיות של כל אחד מהיסודות, המבדילות בינו לבין כל חומר אחר
:דוגמה
נקודת התכה - החומר הופך לנוזל
נקודת רתיחה - החומר הופך לגז
הולכה חשמלית

Slide 22 - Slide

יסוד
כל חומר שלא ניתן לפרקו באמצעים כימיים או פיזיקלים לחומרים פשוטים יותר

לדוגמה: חמצן, זהב, ברזל

Slide 23 - Slide

ההגדרה של יסוד כחומר שלא ניתן לפרק, בעל תכונות ייחודיות כמו נקודת התכה, נקודת רתיחה היא
A
ברמה המאקרוסקופית
B
ברמה המיקרוסקופית

Slide 24 - Quiz

יסוד יכול להתפרק לעוד חומרים
A
נכון
B
לא נכון

Slide 25 - Quiz

עכשיו כתבו במילים שלכם.ן. מהו יסוד

Slide 26 - Open question

תרכובת
כל חומר המורכב ממספר יסודות שמחוברים זה לזה בכוחות חזקים שלרוב אינם מתפרקים ספונטאנית בתנאים רגילים

Slide 27 - Slide

דוגמה לתרכובת
A
חמצן
B
זהב
C
ברזל
D
מים מזוקקים

Slide 28 - Quiz

יחס קבוע בין המסה של כל אחד מהיסודות המרכיבים את התרכובת לבין המסה של כל התרכובת
מסה = כמות החומר

Slide 29 - Slide

תרכובת
כמו ביסודות, לכל תרכובת מסוימת, יש אוסף של תכונות ייחודיות שמבדילות בינה לבין כל חומר אחר
:דוגמה
נקודת התכה - החומר הופך לנוזל
נקודת רתיחה - החומר הופך לגז
הולכה, צפיפות
צפיפות החומר היא המסה שלו ליחידת נפח

Slide 30 - Slide

תרכובת היא חומר בעל הרכב
A
משתנה
B
קבוע

Slide 31 - Quiz

חומר טהור

חומר יחיד בעל תכונות אופייניות
כל החלקיקים זהים אחד לשני
(מולקולות או אטומים)

Slide 32 - Slide

האם יסוד הוא חומר טהור
A
כן
B
לא

Slide 33 - Quiz

האם תרכובת היא חומר טהור
A
כן
B
לא

Slide 34 - Quiz

בציור מימין
A
יסוד
B
תרכובת

Slide 35 - Quiz

בציור משמאל
A
יסוד
B
תרכובת

Slide 36 - Quiz

תערובת
צירוף של כמה חומרים טהורים

אוסף של חומרים טהורים המעורבים זה בזה

לתערובת אין הרכב קבוע, ולכן גם אין לה תכונות קבועות 

Slide 37 - Slide

בתמונה
A
יסוד
B
תרכובת
C
תערובת
D
חומר טהור

Slide 38 - Quiz

בתמונה
A
יסוד
B
תרכובת
C
תערובת
D
חומר טהור

Slide 39 - Quiz

אוויר הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד
D
חומר טהור

Slide 40 - Quiz

רוב החומרים בעולם הם תערובות

Slide 41 - Slide

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 42 - Quiz

מים מזוקקים הם
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 43 - Quiz

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 44 - Quiz

זהב הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 45 - Quiz

מי ים הם
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 46 - Quiz

מיץ פטל הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 47 - Quiz

ברזל הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 48 - Quiz

קולה היא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 49 - Quiz

יסוד
תרכובת
תערובת
הרכב קבוע
הרכב קבוע
תכונות קבועות
תכונות קבועות
נחשב לחומר טהור
מורכב ממספר יסודות
היסודות מחוברים זה לזה בכוחות חזקים
מיץ פטל
הרכב לא קבוע
תכונות לא קבועות
מי מלח
שמן ומים
אוסף של חומרים טהורים

Slide 50 - Drag question