2.2 Leefbaarheid in Rotterdam

§2.2 Leefbaarheid in Rotterdam
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

§2.2 Leefbaarheid in Rotterdam

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
- Herhalen paragraaf 2.1
- leerdoelen
- uitleg paragraaf 2.2
- huiswerk.

Slide 2 - Slide

Wat weet jij nog over de vernieuwing van het stadscentrum van Rotterdam

Slide 3 - Mind map

Welk beroep valt onder de quartaire sector?
A
Melkveehouder
B
Treinmachinist
C
Docent aardrijkskunde
D
Lasser in staalfabriek

Slide 4 - Quiz

Waarom werd Rotterdam na 1870 de belangrijkste aan- en afvoerhaven?

Slide 5 - Open question

De havens bij de binnenstad werden voor moderne steden te klein. De haven kreeg een nieuwe functie, bv horeca. Welk begrip past hier bij?
A
Renovatie
B
Stadsvernieuwing
C
Re-urbanisatie
D
Herinrichting

Slide 6 - Quiz

Het beleid om meer te bouwen in de steden en dicht tegen de steden aan wordt ... genoemd
A
Stedelijke vernieuwing
B
Gentrificatie
C
Bestemmingsplan
D
Compacte stad-beleid

Slide 7 - Quiz

De verdringing van de woonfunctie door kantoren en winkels noemen we:
A
Cityvorming
B
CBD
C
Urban sprawl
D
Gentrificatie

Slide 8 - Quiz

Lesdoelen
Je leert:
  • hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden
  • waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden
  • hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt

Slide 9 - Slide

Schrijf in je eigen woorden op waar jij aan denkt bij het woord 'leefbaarheid'

Slide 10 - Open question

Leefbaarheid ...
... de mate waarin een woonwijk geschikt is om te leven.
Hier kom je achter door bewoners zelf vragen te stellen over wat zij van hun wijk vinden. Vragen over het onderhoud, rotzooi op straat, sociale contacten tussen buren en veilgheid.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Selectieve migratie
Mensen trekken weg uit de Afrikaanderwijk wanneer ze werk en een goed inkomen hadden. 

Ze gaan op zoek naar 'betere wijken', omdat ze duurdere huizen kunnen betalen. Het gevolg is dat daar weer arme mensen voor terugkomen waardoor de wijk steeds armer wordt.  Het gaat steeds slechter met de wijk

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Leefbaarheid vergroten
Hoe helpen we de Afrikaanderwijkers om weer een betere en leefbaardere wijk te krijgen ?

Dit doen we met stedelijke vernieuwing

Slide 19 - Slide

Stedelijke vernieuwing: 
  • sloop en nieuwbouw
  • renoveren of restaureren
  • gentrification  
Gevolg  de kwaliteit woningen verbetert en samenstelling van bevolking verandert.  Oorspronkelijke bewoners kunnen vaak de nieuwe (huur)prijzen niet betalen en vertrekken naar armere wijken, maar mensen met meer geld komen nieuw in de wijk.
Gentrificatie zijn veranderingen in een arme woonwijk doordat rijke mensen er verwaarloosde woningen kopen en opknappen

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Hoe komt het dat wanneer er meer koopwoningen in de wijk komen er minder selectieve migratie is?
selectieve migratie is migratie vanwege bepaalde kenmerken zoals leeftijd, inkomen of opleidinsniveau

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

Wat denk jij dat het verband is tussen onderwijs en criminaliteit?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

De Afrikaanderwijk was een van de eerste wijken van Nederland waar een meerderheid van de bevolking van allochtone afkomst was. Tegenwoordig is de Afrikaanderwijk een internationale wijk met veel Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen en nog enkele oorspronkelijke, voornamelijk oudere, Nederlanders.

Slide 26 - Slide

Noteer twee dingen die je deze les hebt geleerd

Slide 27 - Open question

Je hebt het gehaald. Je bent een topper!

Huiswerk: 
Maak paragraaf 2.2 op de Geo Online

Slide 28 - Slide