Les 1 - Introductie voorlichting, advies en instructie

Planning 
 • Voorlichting, advies en instructie voorlichting 
 • Eindopdracht
 • Voorlichting, advies en instructie 
 • Vooruitblik
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Planning 
 • Voorlichting, advies en instructie voorlichting 
 • Eindopdracht
 • Voorlichting, advies en instructie 
 • Vooruitblik

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
• Je kan aan een klasgenoot uitleggen wat de eind opdracht voor dit vak is
• Je kan in eigen woorden omschrijven wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen voorlichting, advies en instructie;
• Je kan voorbeelden noemen van voorlichting, advies en instructie binnen de eigen beroepspraktijk;
Je kunt 2 instanties/organisaties benoemen die voorlichting, advies en instructie geven binnen jouw eigen beroepspraktijk;
Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Introductie filmpje beroepsthema toevoegen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Eindopdrachten
 • Deel 1. Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen 
 •  Deel 2a. Adviesgesprek voeren (willekeurige casuspatiënt)
 • Deel 2b. Evaluatie (mondeling en schriftelijk)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Informatie en communicatie afstemmen op de individuele patiënt
Relevante en betrouwbare informatiebronnen
Feedback ontvangen en verwerken
Onderdelen van een behandeling uitvoeren
Theoretische kwaliteit van de inhoud van het adviesgesprek
Advies en instructie geven
Motiverende gespreksvoering

Slide 5 - Slide

Eindrubric globaal bespreken
Wat zijn de verschillen tussen voorlichting, advies en instructie?

Slide 6 - Open question

Voorlichting is bewuste communicatie met als doel dat de ontvanger informatie verkrijgt, verwerkt en toepast. Ergens uitleg over geven.
Advies wil zeggen dat je een ander vertelt wat hij of zij volgens jou het beste kan doen in een bepaalde situatie. Je geeft advies om de situatie van de zorgvrager of collega op een specifiek punt te verbeteren of te veranderen. De ander iets aanraden
Instructie is een concreet handelingsvoorschrift. Bepaald gedrag voorschrijven.
Wat is de overeenkomst tussen voorlichting, advies en instructie?

Slide 7 - Open question

Ze zijn alle gericht op aanpassing van attitude en/of gedrag.
Noem een voorbeeld van voorlichting geven
binnen je eigen beroepspraktijk.

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Noem een voorbeeld van advies geven
binnen je eigen beroepspraktijk.

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Noem een voorbeeld van instructie geven
binnen je eigen beroepspraktijk.

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Noteer drie instanties/organisaties die voorlichting, advies en instructie geven binnen jouw eigen beroepstaak. Geef bij elke genoemde instantie een voorbeeld van een onderwerp waar jij als assistent in de gezondheidszorg in de toekomst wat aan kunt hebben.
Welke organisatie(s)/instantie(s) binnen jouw eigen werkveld kun je benaderen voor informatie op het gebied van preventie en voorlichting?

Over welke onderwerp(en) geven zij informatie?
timer
1:00

Slide 11 - Slide

Verwijs ook naar hun voorlichtingsmateriaal dat ze gaan ontwikkelen. Deze sites/instanties kunnen ze wellicht daarvoor gebruiken. Sla ze dus op!
Bespreek met je medestudent het beste advies dat je ooit kreeg. Aan welke kenmerken van een goed advies voldeed het advies dat je kreeg?
timer
5:00

Slide 12 - Slide

Laat ze dit in twee/drietallen bespreken en bespreek klassikaal na. Maak de koppeling naar het adviesgesprek welke ze tijdens hun eindopdracht gaan voeren. Wat is een goed advies? Welke persoonlijke kenmerken van jou als assistent in de gezondheidszorg je goed kunt gebruiken in een voorlichtings-, advies- of instructiesituatie? Laat een aantal studenten hun/een kenmerk toelichten.

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Slide 13 - Slide

Brug maken naar preventie. 

In de gezondheidszorg gaat het niet alleen om behandeling van mensen met gezondheidsklachten, maar ook om het voorkomen, de preventie, van ziekte. 

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Door voorlichting en advies te geven, draag je als assistent dus bij aan preventie in de zorg. 

0

Slide 14 - Video

Preventie vs behandelen duidelijk maken. 
Voorkomen van ongezondheid
Opsporen van ziekten en aandoeningen 
Behandelen van ziekten en aandoeningen
Primaire preventie
Secundaire preventie
Tertiaire preventie

Slide 15 - Drag question

Waarop is primaire preventie gericht?
Wat is het doel van secundaire preventie?
Op wie is tertiaire preventie gericht?
Geef een voorbeeld uit
je eigen beroepspraktijk
van primaire preventie.

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Geef een voorbeeld uit
je eigen beroepspraktijk
van secundaire preventie.

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

Geef een voorbeeld uit
je eigen beroepspraktijk
van tertiaire preventie.

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Casus mevrouw Berbers

De tachtigjarige mevrouw Berbers heeft al jaren last van artrose aan haar heupgewricht. Iedere dag doet ze trouw de oefeningen die ze van de fysiotherapeut geleerd heeft om zo soepel mogelijk te blijven. Mevrouw Berbers hecht zich aan een goede lichamelijke verzorging. Ze neemt elke dag een douche. Ze zit dan op een plastic stoel die ze in de douche heeft gezet. Zo kan ze niet vallen en wordt ze niet zo moe. Elke zes weken gaat ze trouw naar de kapper voor een knip- en verfbeurt. Ze is er trots op dat ze haar eigen tanden nog heeft, zonder één vulling. Ze poetst en flost elke dag dan ook zorgvuldig.
timer
5:00

Slide 19 - Slide

Welke vormen van preventie kun je ontdekken in dit voorbeeld? Motiveer je antwoord.

- Primaire preventie: Plastic stoel gebruiken tijdens het douchen om vallen en vermoeidheid te voorkomen. Hiermee vermijd ze risicogedrag. Ze poetst en flost elke dag zorgvuldig en heeft al haar tanden nog zonder één vulling. Hiermee voorkomt ze dus een ongezonde mond.
- Secundaire preventie: Geen
- Tertiaire preventie: Trouw haar oefeningen doen die ze van de fysiotherapeut heeft geleerd. Ze heeft echter al artrose aan haar heupgewricht, dus deze oefeningen worden gedaan om verergering te voorkomen.

 Vooruitblikken
Signaleren van gezondheidsproblemen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions