Preventie les 1

Komende weken:
Preventie
Voorlichting, advies en instructie
Veiligheid en hygiëne binnen de instelling
Zelfredzaamheid en zelfmanagement
Voorlichting en het beïnvloeden van personen en groepen
Maatschappelijke ontwikkelingen en instanties
Feedback bijeenkomsten
1 / 25
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Komende weken:
Preventie
Voorlichting, advies en instructie
Veiligheid en hygiëne binnen de instelling
Zelfredzaamheid en zelfmanagement
Voorlichting en het beïnvloeden van personen en groepen
Maatschappelijke ontwikkelingen en instanties
Feedback bijeenkomsten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is gezondheid volgens jou?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Lichamelijke gezondheid

  • Gezond lichaam
  • Goede hygiëne
  • volwaardige voeding 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Psychische gezondheid
  • Onzekerheid
  • Verdriet
  • Angst
  • Minderwaardigheidsgevoel 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Sociaal welbevinden
  • Vrienden
  • liefdesrelatie
  • netwerk 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

5 minuten
Beschrijf allemaal voor jezelf een casus van een cliënt die een probleem heeft op 1 van de vormen van welbevinden. Schrijf vervolgens wat voor effect dit heeft op de andere vormen van welbevinden.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is preventie?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

preventie
voorkomen van problemen door vroegtijdig in te grijpen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

het in stand houden van de gezondheid

gezondheidsbevordering

ziektepreventie

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

primaire preventie

zorgen voor hygiëne

veilig gedrag

vaccinaties


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Secundaire preventie

opsporen van en vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen.

observeren en rapporteren

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Tertiaire preventie

richt op mensen met een stoornis of ziekte.

maatregelen en en voorlichting geven om verergering te voorkomen.

kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Casus
Als je kijkt naar de casus die je net had beschreven onder welke vorm valt deze?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Gezondheid & Preventie

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Waar werken we naar toe?
Opdracht:
Je geeft een voorlichtingsbijeenkomst over preventieve maatregelen omtrent veiligheid en/of hygiëne (in je BPV-instelling) aan je collega's in de praktijk.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat weten we nog???

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Preventie is gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Gezond eten en condoom of pilgebruik zijn voorbeelden van Secundaire preventie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Onjuist:
Primaire preventie: is het voorkomen van ziekte. Je neemt de ziekteoorzaken of risicofactoren weg voor het krijgen van een aandoening.
Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 19 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Een borstonderzoek is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie

Slide 20 - Quiz

Secundair:
Je spoort een ziekte in een vroeg stadium op en gaat deze dan behandelen 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Microniveau

individuele zorg-/ hulpvrager en zijn leefomgeving.

gedrag

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

mesoniveau
specifieke groepen, instanties en organisaties

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

macroniveau
gericht op de samenleving, bevolkingsgroep

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Voolichting en instructie geven
Veilig omgaan met een rollator

Slide 25 - Slide

This item has no instructions