4.4 Globalisering

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4.4 
Globalisering verandert de wereld

Slide 1 - Slide

Inhoud
Terugblik
Theorie
aantekeningen
Video
opdracht

Slide 2 - Slide

Welzijn
Welvaart
BBP/hoofd
Naar school gaan
Voldoende voedsel kunnen kopen
Toegang tot zorg
Op vakantie kunnen
Een auto hebben

Slide 3 - Drag question

Hoe ontwikkeld een land is, kun je vaak weten door te kijken naar de beroepsbevolking. Wat voor soort werk doen de mensen?
Centrum
Periferie
Semi-periferie
Tertiaire sector
Secundaire sector
Primaire sector

Slide 4 - Drag question

Welk soort land, en waarom?

Slide 5 - Slide

Wat hebben de volgende dingen met elkaar te maken?

  • McDonald’s
  • Pepsi
  • Sushi
  • Tulpen
  • Samsung
  • Coronavirus

Slide 6 - Slide

Globalisering
Gebieden en mensen raken steeds meer met elkaar verbonden. Dat noem je globalisering.Slide 7 - Slide

Oorzaken globalisering
  • Multinationale onderneming (mno)
  • Open grenzen
  • Afstand 'krimpt'


Slide 8 - Slide

Vanaf 1975 kwamen meer multinationale ondernemingen voorbeelden hiervan zijn: 

Slide 9 - Slide

open grenzen
Grenzen werden opengesteld de tarief muren verdwenen. 

Slide 10 - Slide

Afstand tussen gebieden krimpt
Tijd ruimte compressie
het proces waarbij er steeds minder tijd, geld en moeite nodig is om dezelfde ruimte te overbruggen. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Weektaak
Lezen par. 4.4
Opdrachten volgens weektaak
Opdracht 1, 2, 3, 5 en 6

Slide 14 - Slide

Drie soorten goederen
-> Grondstoffen: nog niet bewerkte goederen - (periferie)
-> Halffabricaten: bewerkte grondstoffen - (semiperiferie)
-> Eindproducten: producten die gereed zijn en verkocht kunnen worden - (centrum)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

De wereld krimpt

Globalisering betekent....
A
Dat gebieden minder verbonden raken
B
Dat veel gebieden toegang hebben tot internet
C
Dat gebieden meer verbonden raken
D
Dat veel gebieden belangrijk zijn in economie

Slide 17 - Quiz

Sleep de afbeeldingen naar de juiste categorie.
Grondstoffen
Half
fabricaten
Eindproducten

Slide 18 - Drag question

Vragen?
vragen?

Slide 19 - Slide