Les 22 - Internationale vergelijking

WELKOM!
Ga naar  LessonUp.com en vul de code linksonder in. 
Gebruik je eigen naam!!!
Pak je boek!
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

WELKOM!
Ga naar  LessonUp.com en vul de code linksonder in. 
Gebruik je eigen naam!!!
Pak je boek!

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Cultuurdilemma
"Hoeveel cultuurverschillen mogen er zijn in een samenleving?"

Slide 4 - Slide

Welke waarde hoort niet bij het cultuurdilemma
A
Diversiteit
B
Eenheid
C
Orde
D
Pluriformiteit

Slide 5 - Quiz

Extreem-links
links
midden
rechts
extreem-rechts
Diversiteit
Pluriformeit
Eenheid

Slide 6 - Drag question

Vijf internationale systemen (5.2)
Etnisch zuivere samenleving
Pluriforme samenleving
Multiculturele samenleving
Monoculturele samenleving
Klasseloze samenleving

Welke 

Slide 7 - Slide

Etnisch zuivere samenleving
 • "Een samenleving waarin slechts één etnische groep wordt toegestaan"
 • Bereidheid om met geweld andere culturen te uit te roeien.

Slide 8 - Slide

Pluriforme samenleving
 • Aanwezigheid van verschillende culturen
 • MAAR er is een dominante cultuur: dezelfde taal, feestdagen, etc. 
 • Discussies over waarden en normen in de samenleving

Slide 9 - Slide

Multiculturele samenleving
 • Geen dominante cultuur (er is ook geen streven daarnaar)
 • Gedeelde waarden en normen zijn niet belangrijk
 • Wel gezamenlijke waaden, zoals UVRM 

Slide 10 - Slide

Monoculturele samenleving
 • Bestaande subculturen dienen zich aan te passen aan de dominante cultuur

Slide 11 - Slide

Klasseloze samenleving
 • Belang van economische gelijkheid
 • Gelijkheid in culturele is daaraan ondergeschikt. 
 • "Een systeem zonder economische klassen omdat bezit gelijk verdeeld is en productiemiddelen gezamenlijk worden beheerd."
 • Dag van de arbeid (1 mei): geen koppeling met cultuur

Slide 12 - Slide

Pluriforme samenleving
Etnisch zuivere samenleving
Multiculturele samenleving
Klasseloze samenleving
Monoculturele samenleving
Culturen mogen verschillen, maar moeten met elkaar in debat
Andere culturen moeten zich aanpassen aan de dominante cultuur
Gelijkheid aan culturen is ondergeschikt aan economische gelijkheid
Er is geen dominante cultuur, alle culturen mogen er zijn
De dominante cultuur is de enige die er mag zijn

Slide 13 - Drag question

Extreem-links
links
midden
rechts
extreem-rechts
Diversiteit                           Pluriformiteit                                Eenheid 
Klasseloze samenleving
Etnisch zuivere samenleving
Multiculturele samenleving
Monoculturele samenleving
Pluriforme samenleving

Slide 14 - Drag question

Opdrachten
timer
10:00
10 minuten
Alleen
Uitkomst: 
Feedback docent
Klaar?:
Opdracht 6 op blz. 122
Opdracht:
Ga aan de slag met het werkblad. 
Doel van de opdracht is dat je kan beredeneren welk systeem past bij een context of ideologie. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video