B1: Bouw, groei en ontwikkeling

Thema 5: Planten 
B1: Bouw en groei planten
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 5: Planten 
B1: Bouw en groei planten

Slide 1 - Slide

B1: Bouw, groei en ontwikkeling
Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij kruid- en houtachtige planten plaatsvindt en dat stamcellen hiervoor verantwoordelijk zijn

Slide 2 - Slide

Bouw
 • Dekweefsel: beschermt tegen waterverlies en infecties
 • Vaatweefsel: bestaat uit hout- en bastvaten. Houtvaten in jaarringen houtachtige planten. Transportvaten in vaatbundels kruidachtige planten.
 • Vulweefsel: fotosynthese, opslag en stevigheid

Slide 3 - Slide

Groei
 • Delingen in meristeem toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium
 • Celstrekking en celspecialisatie één van twee dochtercellen stamcel in meristeem

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 6 - Slide

Meristeem
Deelweefsel

Primaire groei (lengte)
 • top stengel/wortel
 • okselknop

Secundaire groei (dikte)
 • Vlak onder stengeloppervlak

Slide 7 - Slide

Meristeem

 • Stamcel deelt
 • 2 dochtercellen
 • 1 blijft, 1 weggeduwd
 • differentiatie
 • groter door celstrekking

Slide 8 - Slide

Cambium
Deelweefsel voor
diktegroei

 • buitenste cellen specialiseren tot bastcellen
 • binnenste cellen specialiseren tot houtcellen 

Slide 9 - Slide

Cambium
 • Houtcellen:
Groot, dikke wand
water en mineralen omhoog

 • Bastcellen:
Klein, dunne wand
water en assimilatieproducten vanuit bladeren

Slide 10 - Slide

Wortels en stengels groeien in de lengte. Waar?
A
Bij het grondoppervlak
B
In het midden
C
Aan de uiteinden
D
Overal

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

In welke richting ligt
het midden van de
stengel in de afbeelding?
A
links
B
rechts
C
boven
D
onder

Slide 13 - Quiz

Jaarringen
Licht lentehout

Donker zomerhout

Geen herfst en winterhout

Slide 14 - Slide

Waardoor bestaat herfst en winterhout niet?

Slide 15 - Open question

Plastiden
 • Ontstaan in meristeem
 • Etioplasten in donker gevormd, in licht ontstaan chloro- en chromoplasten
 • Leukoplasten slaan zetmeel (amylo), olie (elaio) of eiwitten (proteïno) op
 • Plastiden kunnen in elkaar overgaan

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Gaat het hart omhoog?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Wordt het hart langer?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

Wordt het hart breder?
A
Ja
B
Nee

Slide 20 - Quiz

Welke bewering is waar?
A
houtvaten bevatten celkernen
B
de secundaire celwanden bevatten lignine
C
bastvaten bevatten geen dwarsverbanden
D
bastvaten bevatten celkernen

Slide 21 - Quiz

Welke bewering is waar?
A
uit cambium ontstaan meer houtcellen dan bastcellen
B
cambium zorgt voor primaire diktegroei
C
bastvaten zitten in de kern , houtvaten dicht bij de bast van de boom
D
hoe verder van de kern van de stam, des te ouder het hout

Slide 22 - Quiz

Vormt de buitenzijde van een plant en beschermt tegen waterverlies en infecties:
A
Vaatweefsel
B
Dekweefsel
C
Vulweefsel
D
Grondweefsel

Slide 23 - Quiz

Komt in alle organen van planten voor en bestaat voornamelijk uit transportvaten (hout- en bastvaten)
A
Dekweefsel
B
Vaatweefsel
C
Vulweefsel
D
Grondweefsel

Slide 24 - Quiz

Meristeem is...
A
de plek waar groei plaatsvindt
B
de plek waar fotosynthese plaatsvindt
C
de plek waar water wordt opgenomen

Slide 25 - Quiz

Delingen in meristeem vinden plaats in....
A
de zijkanten van de stengel
B
toppen van wortels en stengels
C
in de bastvaten
D
in de houtvaten

Slide 26 - Quiz

Wat is cambium?
A
Een periode in de evolutie
B
Een cirkelvormige laag in bladeren
C
Een cirkelvormige laag in wortels

Slide 27 - Quiz

Hoe groeit cambium?
1. naar binnen; 2. naar buiten; 3. naar opzij
A
alleen 1 is juist
B
alleen 2 is juist
C
alleen 3 is juist
D
alle drie zijn juist

Slide 28 - Quiz

Wat houdt een jaarring in?
A
licht voorjaarshout + donker zomerhout
B
donker voorjaarshout + licht herfsthout
C
licht voorjaarshout + donker herfsthout
D
donker zomerhout + licht herfsthout

Slide 29 - Quiz

Houtvaten liggen in jaarringen
A
Kruidachtige stengels
B
Houtachtige stengels
C
Zowel kruidachtige als houtachtige stengels
D
Houtvaten liggen nooit in jaarringen

Slide 30 - Quiz

Vormt de buitenzijde van een plant en beschermt tegen waterverlies en infecties.
A
Vaatweefsel
B
Dekweefsel
C
Vulweefsel
D
Grondweefsel

Slide 31 - Quiz

Het vulweefsel wordt ook wel.....
A
Dekweefsel genoemd
B
Vaatweefsel genoemd
C
Cytoplasma genoemd
D
Grondweefsel genoemd

Slide 32 - Quiz

Welke plastiden kunnen zetmeel opslaan?
A
Chloroplasten
B
Chromoplasten
C
Amyloplasten

Slide 33 - Quiz

B1: Bouw, groei en ontwikkeling
Je kunt beschrijven hoe lengte- en diktegroei bij kruid- en houtachtige planten plaatsvindt en dat stamcellen hiervoor verantwoordelijk zijn

B1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Slide 34 - Slide

Ik heb de leerdoelen van basisstof 1 onder de knie
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll

Wat vind je lastig/moeilijk?

Slide 36 - Open question