Politiek en beleid: Politieke partijen en stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Slide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    (hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 4 - Slide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 5 - Slide

Sociaal-democratie

  • Mensen zijn gelijkwaardig


  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 6 - Slide

Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbelse waarden


  • De aarde ook voor onze kinderen


  • Naastenliefde


Slide 7 - Slide

Liberalisme

  • Persoonlijke vrijheid


  • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


  • Weinig regels voor de economie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide