hst 15 paragraaf 3 "eenparig versneld"

hst 15.3 "Eenparig versneld"
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 15.3 "Eenparig versneld"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
15.3.1 Je kunt berekeningen uitvoeren met de snelheid bij een eenparig versnelde beweging.
15.3.2 Je kunt het (v,t)-diagram en het (s,t)-diagram van een eenparig versnelde beweging schetsen.
15.3.3 Je kunt de afstand berekenen die tijdens een eenparig versnelde beweging is afgelegd.
15.3.4 Je kunt berekeningen uitvoeren over valbewegingen met verwaarloosbare luchtweerstand

Slide 2 - Slide

Je ziet twee foto's.
Welke van deze twee is (of
zijn) een stroboscopische foto?
A
alleen links
B
alleen rechts
C
zowel links als rechts
D
geen van beide

Slide 3 - Quiz


A
Dit zijn wel stroboscopische foto's
B
Dit zijn geen stroboscopische foto's

Slide 4 - Quiz

Hiernaast zie je een stroboscopische
foto. Tussen elke flits zit 0,4 s.
In hoeveel seconden is deze foto
gemaakt?
A
2,0 s
B
1,6 s
C
1,4 s
D
2,4 s

Slide 5 - Quiz

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 6 - Slide

Je ziet hiernaast een stroboscopische foto.
Wat voor soort beweging maakt de bal
op deze foto?
A
Een constante beweging
B
Een eenparige beweging
C
Een versnelde beweging
D
Een vertraagde beweging

Slide 7 - Quiz

Snelheid omrekenen
van m/s naar--> km/h
A
x 3,6
B
x 100
C
: 3,6
D
: 100

Slide 8 - Quiz

Snelheid omrekenen
12 km/uur --> ? m/s
A
43,2
B
43200
C
3,33
D
0,0033

Slide 9 - Quiz

15.3 - Eenparig versneld
Gemiddelde snelheid ligt precies
halverwege begin- en eindsnelheid in.

We werken dan met de gemiddelde snelheid (vgem).

Slide 10 - Slide

15.3 - Eenparig versneld
vgem=2(vb+ve)
s=vgemt

Slide 11 - Slide

15.3 - Eenparig versneld
De versnelling is op elk moment even groot.

Dus 
a=t(vevb)

Slide 12 - Slide

leeg v,t diagram 
diagram 

Slide 13 - Slide

Eenparige vertraagde beweging
1
2

Slide 14 - Slide

snelheid uitgezet tegen de tijd

Slide 15 - Slide

De reactieafstand en de remweg samen noem je de stopafstand.

REACTIEAFSTAND + REMWEG  =  STOPAFSTAND

Slide 16 - Slide

1
Stopafstand
2

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Sleep de grootheden en eenheden naar de juiste assen.
Tijd
M/s
Seconden
snelheid

Slide 19 - Drag question

eenparige beweging

Slide 20 - Slide

Lijn in het diagram

Versnelling (links): de snelheid neemt toe in de tijd, dus de snelheid wordt hoger en versnelt. Vertraging (rechts): de snelheid neemt af in de tijd, dus de snelheid wordt lager en vertraagt.


  
Slide 21 - Slide

Lijn in het diagram

Het is zelfs zo dat de snelheid gelijkmatig toeneemt met in de (gelijkmatig toenemende) tijd. 


Dit noemen we een eenparig

versnelde beweging of een

constante versnelling.
Slide 22 - Slide

Voorbeeld:
Bereken de vertraging van elke beweging (in m/s2).
 Caitlyn fietst met een snelheid van 25 km/h. Ze houdt op met trappen. Na 10 seconden is
haar snelheid afgenomen tot 2,0 m/s.

Slide 23 - Slide

Aan de slag
15.3 - Maken opdracht 4, 5, 6, 8
15.4 - Maken opdracht 4 t/m 9
timer
15:00

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide