5V LPM 2021 Redox herhaling H11 voor toets

H11 Redoxreacties @ LPM
herhaling redox reacties
oxidator, reductor, halfreacties
Binas 48
totaalreacties
opstellen redoxreacties zonder Binas
1 / 24
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H11 Redoxreacties @ LPM
herhaling redox reacties
oxidator, reductor, halfreacties
Binas 48
totaalreacties
opstellen redoxreacties zonder Binas

Slide 1 - Slide

even wat herhalen (vast roestig...)
 • Zorg dat je Binas tabel 48 bij de hand hebt
 • pen, papier en rekenmachine ook altijd handig bij scheikunde

Slide 2 - Slide

wat weet je nog van redox reacties?
A
er wordt H+ overgedragen
B
er wordt e- overgedragen
C
er treedt een reactie met zuurstof op
D
er komt energie bij vrij

Slide 3 - Quiz

Vul aan:
een oxidator is een stof/deeltje dat...
en een reductor is een stof/deeltje dat...
A
OX neem e- op RED staat H+ af
B
OX staat e- af RED neemt e- op
C
OX neemt e- op RED staat e- af
D
OX staat H+ af RED staat e- af

Slide 4 - Quiz

Welke van de onderstaande stoffen is een oxidator? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Fe
B
Fe²⁺
C
I‾
D
Cl₂

Slide 5 - Quiz

Welke van de onderstaande deeltjes kan reageren als een reductor? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Cu
B
Zn
C
Cl‾
D
Cu⁺

Slide 6 - Quiz

Cu, Zn, Cl‾ en Cu⁺
reageren als reductor Dan moeten ze e- kunnen afstaan:

Cu → Cu⁺ + e- ;     ja kan
Zn → Zn²⁺ + 2e- ;     ja kan
Cl‾ → Cl + e- ;      ja kan
Cu⁺ → Cu²⁺ + e- ;      ja kan
Conclusie: zoek op in Binas of je stof/deeltje elektronen 
kan opnemen, afstaan ... of allebei!


Slide 7 - Slide

Redoxkoppel
 • Ag is de geconjugeerde reductor van de oxidator Ag⁺ ion.
 • Ag⁺ ion is weer de geconjugeerde oxidator van Ag.
 • Ag en Ag⁺ vormen samen een redoxkoppel Ag⁺/Ag

dit geldt voor alle koppels in Binas 48
halfreactie
de halfreactie van de OX van elke koppel lees je van Links naar rechts. De halfreactie van de RED lees je dus van rechts naar links.

Slide 8 - Slide

Edelheid van metalen
 • Een edelmetaal roest niet, regeert slecht met andere stoffen
 • Hoe edeler een metaal, hoe zwakker het metaal als reductor is.
 • Hoe edeler een metaal, hoe minder graag metaal elektronen weggeeft.
 • Als het metaal een sterke reductor is (=onedel), dan is het metaalion (van het redoxkoppel) een slechte oxidator. 
onedel: roest snel
edel: roest niet

Slide 9 - Slide

Standaardelektrodepotentiaal V₀
 • Binas tabel 48 staat de V  uitgedrukt in V (Volt).
 • Vis een maat voor de sterkte van de oxidator.
 • Hoe hoger V, hoe sterker de oxidator
 • Hoe lager V₀, hoe sterker de reductor
 • Sterkste oxidatoren linksboven
 • Sterkste reductoren rechtsonder

Slide 10 - Slide

Rechtsonder staan de sterkste reductoren

Slide 11 - Slide

In Binas tabel 48 staan de meest gebruikte oxidatoren en reductoren. 
Ze staan gerangschikt op sterkte.

Slide 12 - Slide

Links boven staan de sterkste oxidatoren

Slide 13 - Slide

Wat is de sterkste oxidator?
A
Br₂
B
Al³⁺
C
Pb⁴⁺
D
Ag⁺

Slide 14 - Quiz

Wat is de sterkste reductor?
A
Al
B
Fe²⁺
C
Cu
D
Al + OH-

Slide 15 - Quiz

Standaardelektrodepotentiaal
 • Verschil in V0 bepaalt of en hoe een reactie verloopt 
 • ∆V0 = V0 (OX) - V0 (RED)
niet
In reactievergelijking aangeven met

Slide 16 - Slide

Stappenplan redoxreactie
 1. Deeltjesinventarisatie: Let op opgeloste zouten en dergelijke
 2. Binas tabel 48: sterkste OX en sterkste RED
 3. ∆V0 bepalen: aflopend, evenwicht of niet?
 4. Halfreacties opstellen en aantal elektronen gelijk stellen
 5. Totaalreactie opstellen
 6. Controle: Wegstrepen deeltjes die zowel voor als na de pijl staan. Mogelijk reageren OH‾ en H⁺  nog tot H₂O.

Slide 17 - Slide

wat zijn de deeltjes die mogelijk kunnen
reageren bij deze reactie:

Een staafje kobalt in een oplossing van koper(II)chloride
A
Co , Cu⁺, Cl‾ ,H₂O
B
Co , Cu²⁺, Cl‾ ,H₂O
C
Co , Cu²⁺, HCl
D
Co , Cu²⁺, Cl‾

Slide 18 - Quiz

Voorbeeld redoxreactie opstellen
 • Een staafje kobalt in een oplossing van koper(II)chloride 
 • Stap 1: Co (s),  Cu²⁺ (aq), Cl‾ (aq) en H₂O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Cu²⁺ en sterkste RED: Co
 • Stap 3: ∆V = V₀(OX) - V₀ (RED) = 0,34 -- 0,28 = 0,62 , dit is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:            Cu²⁺ + 2e-      → Cu(s)
 • Stap 4: Halfreactie RED:         Co(s)                → Co²⁺ + 2e-         +
 • Stap 4: Totaalreactie:               Co(s) + Cu²⁺  → Cu(s) + Co²⁺
 • Stap 5:  Controle: Lading- en massabalans klopt

Slide 19 - Slide

Stel nu zelf de redoxreactie op van:
Al (s) + ZnCl₂-oplossing
(gebruik Binas en stappenplan)

Slide 20 - Open question

Uitwerking redoxreactie opstellen
 • Een staafje aluminium in een zinkchloride-oplossing
 • Stap 1: Al (s), Zn²⁺ (aq), Cl- (aq) en H₂O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Zn²⁺ en sterkste RED: Al
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = -0,76 --1,66 = 0,90 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:            Zn²⁺ + 2e-            → Zn(s)                 (x3)
 • Stap 4: Halfreactie RED:         Al(s)                       → Al³⁺ + 3e-         (x2)        +
 • Stap 4: Totaalreactie:               2 Al(s) + 3 Zn²⁺  →3 Zn(s) + 2Al³⁺
 • Stap 5:  Controle: Lading- en massabalans klopt

Slide 21 - Slide

hoe kun je de volgende halfreactie kloppend maken?
Sb₂O₃ → Sb
A
Met e-
B
Met e- en O²‾
C
Met e- en H⁺ en O₂
D
Met e- en H⁺ en H₂O

Slide 22 - Quiz

Maak de volgende halfreactie kloppend: Sb₂O₃ → Sb

(laat sub en superscript weg of gebruik
voor bijv Sb³⁺ Sb^3+ of O₂ O_2)

Slide 23 - Open question

Opdrachten om te maken deze week
Zie leerwijzer ELO voor vragen per leerdoel
Herhaling/opfrissen, kijk waar je aan toe bent:

11.1  : 3, 4, 5, 6, 7, uitdaging : 9
11.2 : 12, 13, 15, 17, 19 uitdaging : 18
11.3 : 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 uitdaging : 30, 32, 34
11.4 : 36, 37, 38, 41, 43 uitdaging: 42, 44
Volgende les: zelf kloppend maken en rekenen

Slide 24 - Slide