Sociaal netwerk - Lesweek 8

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen je wat dementie inhoudt.

- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat de 3 domeinen zijn van SBD.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Korte terugblik
  • Theorie
  • Zelfstandig werken

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 6 - Video

This item has no instructions

01:10
Wat waren de 14 afbeeldingen?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Iemand met alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen.

Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Veel mensen die deze vorm krijgen, hebben hart- en vaatziekten (gehad). Wat opvalt is dat ze langzamer gaan denken, spreken en handelen. Ook kunnen ze zich moeilijk concentreren.

Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak op jongere leeftijd voor. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook de taal, spraak en motoriek kunnen aangetast zijn.

Een kenmerk van Lewy body dementie is een sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang. Ook kan iemand verschijnselen van de ziekte van Parkinson hebben. Denk aan het beven van lichaamsdelen, stijfheid en een afwijkende manier van lopen. 


Afasie: Moeite met praten en begrijpen van taal.

Apraxie: Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen.

Agnosie: Problemen met het herkennen van voorwerpen.

Denk aan: problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Boek: Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen
Thema: 4.13 Cliënten met dementie
Bestudeer: Alle onderdelen
Opdracht: 7, 8 en 9

Slide 14 - Slide

This item has no instructions