Hoorcollege 'Ontwikkelingspsychologie schoolkind'

Ontwikkeling schoolkind
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Zorg en Welzijn hoorcollegeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ontwikkeling schoolkind

Slide 1 - Slide

Doelen
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de cognitieve ontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de lichamelijke/motorische ontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling  van een jong schoolkind
Slide 2 - Slide

Een kleuter beseft wat goed en fout is
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

Een kleuter handelt uit eigen overtuiging
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Cognitieve ontwikkeling
 • Denken
 • Ze kunnen iets in hun hoofd bedenken voordat zij iets uitvoeren 
 • Een jong schoolkind gaat nadenken over de gevolgen van gedrag

Slide 5 - Slide

sociale ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling

persoonlijkheids

ontwikkeling

Een kind is te dik, wordt daarmee soms gepest

kinderen hebben volwaardige voeding nodig om te concentreren
kinderen die te dik zijn, hebben een laag zelfbeeld

Slide 6 - Drag question

Lichamelijke ontwikkeling
 • Lichaamsverhoudingen lijken steeds meer op de lichaamsverhoudingen van een volwassene. ​
 • Flinke groei in lengte.
 • Het melkgebit wisselt. ​
 • Het jonge schoolkind heeft bewegingsdrang.

Slide 7 - Slide

Motorische ontwikkeling

Slide 8 - Slide

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Herkennen emoties bij anderen.
 • Ontwikkelen eigen persoonlijkheid, het leren omgaan
 • Ontwikkelen van empathie  ​                                                                              'contact leggen' 
Slide 9 - Slide

Het is zorgelijk als een jong schoolkind nog veel magisch denkt
Oneens
Eens

Slide 10 - Poll

Als een jong schoolkind niet van knutselen houdt, hoeft hij/zij dat niet te doen
Oneens
Eens

Slide 11 - Poll

Het is de taak van school om jonge schoolkinderen empathie aan te leren
Oneens
Eens

Slide 12 - Poll

Jonge schoolkinderen moet je pas seksuele voorlichting geven als zij zelf vragen stellen over het thema
Oneens
Eens

Slide 13 - Poll