Hoorcollege 'Ontwikkelingspsychologie schoolkind'

Ontwikkelingspsychologie schoolkind
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Zorg en Welzijn hoorcollegeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie schoolkind

Slide 1 - Slide

Een kleuter beseft wat goed en fout is
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quiz

Een kleuter handelt uit eigen overtuiging
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Cognitieve ontwikkeling
 • Het magisch denken neemt af
 • Ze kunnen iets in hun hoofd bedenken voordat zij iets uitvoeren -> psychische operatie 
 • Een jong schoolkind gaat nadenken over de gevolgen van gedrag

Slide 4 - Slide

sociale ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling

persoonlijkheids

ontwikkeling

Een kind is te dik, wordt daarmee soms gepest

kinderen hebben volwaardige voeding nodig om te concentreren
kinderen die te dik zijn, hebben een laag zelfbeeld

Slide 5 - Drag question

Taalontwikkeling
 • De meeste kinderen kunnen vanaf 6 jaar lezen: ze maken een enorme stap in de taalontwikkeling. ​
 • Een kind van 7 kan sneller nadenken dan praten. Hierdoor kan ontwikkelingsstotteren ontstaan.​
 • Kinderen ontwikkelen vaak een eigen taalcultuur en kunnen in rijmen uitbarsten. ​

Slide 6 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
 • Lichaamsverhoudingen lijken steeds meer op de lichaamsverhoudingen van een volwassene. ​
 • Flinke groei in lengte.
 • Het melkgebit wisselt. ​
 • Het jonge schoolkind heeft bewegingsdrang.

Slide 7 - Slide

Wie groeien er eerder?
A
Jongens
B
Meisjes

Slide 8 - Quiz

Motorische ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Herkennen emoties bij anderen.
 • Kunnen situaties beter vanuit het perspectief van de ander zien.​ Ook begrijpen zij steeds beter de sociale wereld om zich heen en kunnen zij zich beter aanpassen.
 • Ontwikkelen van empathie  ​                                                                              Door 'identificatie' ontstaan er hechtere vriendschappen 
Slide 10 - Slide

Luister
Norm
Waarde
handelen uit liefde 
Elkaars bezit respecteren
We hebben respect voor elkaars geloofsovertuiging 
Je staat op voor ouderen en zwangere vrouwen in het openbaar vervoer.
Geduld en respect
Behulpzaamheid

Slide 11 - Drag question

Seksuele ontwikkeling
 • Introverter op het gebied van seksualiteit
 • Vanaf 8 jaar: idee van seksualiteit = vies
 • Grote drang om dingen te weten, maar minder om te vragen
 • Ontwikkeling van schaamte met betrekking tot de andere sekse
  Jongens -> Wild en stoer​
  Meisjes -> Stom en kinderachtig​Slide 12 - Slide

Stellingen
Geef je mening en ga bij jezelf na waarom jij dit vindt!


Slide 13 - Slide

Het is zorgelijk als een jong schoolkind nog veel magisch denkt
Oneens
Eens

Slide 14 - Poll

Als een jong schoolkind niet van knutselen houdt, hoeft hij/zij dat niet te doen
Oneens
Eens

Slide 15 - Poll

Het is de taak van school om jonge schoolkinderen empathie aan te leren
Oneens
Eens

Slide 16 - Poll

Jonge schoolkinderen moet je pas seksuele voorlichting geven als zij zelf vragen stellen over het thema
Oneens
Eens

Slide 17 - Poll