Ontwikkelingspsychologie Jong school kind

Workshop ontwikkelingspsychologie
jonge schoolkind
6 - 9 jaar

1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Workshop ontwikkelingspsychologie
jonge schoolkind
6 - 9 jaar

Slide 1 - Slide

Doelen
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de cognitieve ontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de taalontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de lichamelijke/motorische ontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling  van een jong schoolkind
 • Ik kan minimaal 2 ontwikkelingstaken benoemen die horen bij de seksuele ontwikkeling van een jong schoolkind
 • Ik kan uitleggen hoe ik als pedagoog de ontwikkeling van een jong schoolkind kan stimuleren  
Slide 2 - Slide

Lesinhoud
 •  Terugblik vorige les 'workshop kleuter'
 • Uitleg ontwikkelingsgebieden
 • Stellingen
 • Doelencheck 

Slide 3 - Slide

Kenmerkende gedragingen kleuter
(Denk aan cognitief, motorisch etc.)

Slide 4 - Mind map

Cognitieve ontwikkeling
 • Het magisch denken neemt af
 • Ze kunnen iets in hun hoofd bedenken voordat zij iets uitvoeren -> psychische operatie 
 • Een jong schoolkind gaat nadenken over de gevolgen van gedrag

Slide 5 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
 • Lichaamsverhoudingen lijken steeds meer op de lichaamsverhoudingen van een volwassene. ​
 • Flinke groei in lengte.
 • Het melkgebit wisselt. ​
 • Het jonge schoolkind heeft bewegingsdrang.

Slide 6 - Slide

Motorische ontwikkeling

Slide 7 - Slide

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Herkennen emoties bij anderen.
 • Kunnen situaties beter vanuit het perspectief van de ander zien.​ Ook begrijpen zij steeds beter de sociale wereld om zich heen en kunnen zij zich beter aanpassen.
 • Ontwikkelen van empathie  ​                                                                              Door 'identificatie' ontstaan er hechtere vriendschappen 
Slide 8 - Slide

Stellingen
Geef je mening en ga bij jezelf na waarom jij dit vindt!


Slide 9 - Slide

Het is zorgelijk als een jong schoolkind nog veel magisch denkt
Oneens
Eens

Slide 10 - Poll

Als een jong schoolkind niet van knutselen houdt, hoeft hij/zij dat niet te doen
Oneens
Eens

Slide 11 - Poll

Het is de taak van school om jonge schoolkinderen empathie aan te leren
Oneens
Eens

Slide 12 - Poll

Jonge schoolkinderen moet je pas seksuele voorlichting geven als zij zelf vragen stellen over het thema
Oneens
Eens

Slide 13 - Poll

Einde van de workshop


Nog even een doelencheck!!

Slide 14 - Slide

Benoem bij elk ontwikkelingsgebied 1 ontwikkelingstaak dat hoort bij de ontwikkelingsfase van een jong schoolkind

Slide 15 - Mind map