Les 2 psychiatrie leerjaar 1, 2022

Psy
            Les 2
1 / 26
next
Slide 1: Slide
doelgroepenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psy
            Les 2

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Je weet wat hoofd- en substoornissen zijn in de DSM

Je kent de begrippen draagkracht en draaglast en weet de betekenis

Je weet wat psychosomatisch en psychosociaal is

Slide 2 - Slide

Vorige Les

Hoofd- en substoornissen

Draagkracht en draaglast

Psychosomatisch/psychosociaal

Huiswerk

Slide 3 - Slide

Vorige les,
Wat is ook al weer de DSM?
Wat is normaal?

Slide 4 - Mind map

Hoofd- en substoornissen

Slide 5 - Slide

Indeling psychiatrische stoornissen
Psychiatrische stoornissen zijn onderverdeeld in hoofdstoornissen en substoornissen. Deze indeling moet je zien als verschillende groepen. Elke ‘groep’ heeft weer een eigen verdeling van ziektebeelden die daar allemaal onder vallen.

Voorbeeld: Onder de hoofdstoornis Voeding- en eetstoornissen vallen bijvoorbeeld de substoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis

Slide 6 - Slide

Hieronder staan allereerst de meest bekende en meest voorkomende psychische stoornissen:

- Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen;
- Bipolaire stemmingsstoornissen;
- Depressieve stemmingsstoornissen;
- Angststoornissen;
- Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen;
- Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen;

Slide 7 - Slide

Vervolg


- Voeding- en eetstoornissen;
- Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen;
- Persoonlijkheidsstoornissen.

In de reader staan nog een aantal stoornissen die minder bekend zijn of minder voorkomen. 

Slide 8 - Slide

Welke substoornissen zijn onderdeel van de angststoornis?
A
paniekstoornis
B
selectieve mutisme
C
Boulimia Nervosa
D
ADD

Slide 9 - Quiz

      Zoek uit en zet in de chat! 3 min.
Een psychiatrische aandoening kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Zoek uit wat de oorzaken kunnen zijn.

Meestal is het zo dat niet 1 oorzaak aan een psychiatrische aandoening ten grondslag ligt; meestal is het een combinatie van verschillende factoren.

Slide 10 - Slide

Oorzaken psychiatrisch ziektebeeld
  • Lichamelijke factoren: Bijv een ziekte van de hersenen
  • Levensomstandigheden (alleen of relatie, werk, druk, stress)
  • (traumatische) ervaringen,
  • Voorgeschiedenis (opvoeding/pesten)
  • Omgevingsfactoren (normen/waarden)
  •  aanleg.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wat is draagkracht en draaglast?
Draaglast: de belasting die je ervaart van eisen die aan je gesteld worden.​
  
Draagkracht: Dit wordt bepaald door de mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan.

Slide 13 - Slide

Opdracht in 2-of 3 tallen
Bespreek samen een situatie waarin jouw draaglast groter was dan je draagkracht. Zet een voorbeeld in de chat.

timer
10:00

Slide 14 - Slide

Uitleg Micro- meso- en macroniveau.

In de reader staat deze uitgebreide uitleg.

Goed om deze nog een keer te bestuderen.

De docent geeft een praktijk voorbeeld.

Slide 15 - Slide

Praktijkvoorbeeld

Een cliënt is gevoelig voor depressie (risicofactor op microniveau/ draaglast). De cliënt wordt depressief, betaald zijn rekeningen niet en gaat niet naar zijn werk (macroniveau). Hij wordt uit huis gezet en raakt zijn baan kwijt. Een familielid (mesoniveau) geeft steun (beschermende factor)en neemt de cliënt tijdelijk in huis (microniveau). De cliënt wordt verzorgt en ondersteunt (er wordt gekookt, de was wordt gedaan, gesprekken gevoerd). Door deze steun krijgt de cliënt meer draagkracht en dit zorgt ervoor dat hij uit zijn depressie komt, weer werk vindt en zijn schulden kan afbetalen.

Slide 16 - Slide


Jij als MZ'er kan later in het werkveld cliënten gericht ondersteunen als je zicht hebt op hun draagkracht en draaglast. 

Je kan bijvoorbeeld interventies doen om de draagkracht van cliënten te vergroten, zodat ze beter met de draaglast om kunnen gaan.

Slide 17 - Slide

Quiz

Slide 18 - Slide

Sil heeft een depressie. Dit is een risicofactor op het:
A
macroniveau
B
microniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 19 - Quiz

Mees heeft veel steun aan zijn buurvrouw. Dit is een beschermende factor op het:
A
microniveau
B
macroniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 20 - Quiz

Mo heeft beschikking tot goede gezondheidszorg in Nederland
A
Dit is een risicofactor op macroniveau
B
Dit is een beschermende factor op macroniveau
C
Dit is een beschermende factor op mesoniveau
D
Dit is een risicofactor op microniveau

Slide 21 - Quiz

Psychosomatisch en psychosociaal

Slide 22 - Slide

Wat is het verschil tussen psychosomatisch en psychosociaal? Zoek op (internet)!

Slide 23 - Open question

Feedback

Slide 24 - Slide

Wat is je het meeste bijgebleven van de les en feedback voor mij:)

Slide 25 - Mind map

Huiswerk
Uit de reader:
Maken opdracht 6 t/m 9
Lezen blz 18 t/m 29

Slide 26 - Slide