Les 2 psychiatrie leerjaar 1

Psy
            Les 2
1 / 24
next
Slide 1: Slide
doelgroepenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psy
            Les 2

Slide 1 - Slide

Lesdoel

Je weet wat hoofd- en substoornissen zijn in de DSM


Je kent de begrippen draagkracht en draaglast en weet de betekenis

Slide 2 - Slide
Hoofd- en substoornissen

Draagkracht en draaglast

Slide 3 - Slide

Vorige les,
Wat weten jullie nog?

Slide 4 - Mind map

Indeling psychiatrische stoornissen
Psychiatrische stoornissen zijn onderverdeeld in hoofdstoornissen en substoornissen. 

Voorbeeld: Onder de hoofdstoornis 'persoonlijkheidsstoornissen' vallen bijvoorbeeld de substoornissen borderline- en narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

Slide 5 - Slide

Hieronder staan allereerst de meest bekende en meest voorkomende psychische stoornissen:

- Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen;
- Bipolaire stemmingsstoornissen;
- Depressieve stemmingsstoornissen;
- Angststoornissen;
- Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen;
- Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen;

Slide 6 - Slide

Vervolg


- Voeding- en eetstoornissen;
- Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen;
- Persoonlijkheidsstoornissen.

In de reader staan nog een aantal stoornissen die minder bekend zijn of minder voorkomen. 

Slide 7 - Slide

Welke substoornis is onderdeel van de angststoornis?
A
paniekstoornis
B
selectieve mutisme
C
Boulimia Nervosa
D
ADD

Slide 8 - Quiz

Zoek uit!
Een psychiatrische aandoening kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. Zoek uit wat de oorzaken kunnen zijn.

Meestal is het zo dat niet 1 oorzaak aan een psychiatrische aandoening ten grondslag ligt; meestal is het een combinatie van verschillende factoren.
timer
5:00

Slide 9 - Slide

Welke factoren veroorzaken een psychiatrische aandoening?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

Wat is draagkracht en draaglast?
Draaglast: de belasting die je ervaart van eisen die aan je gesteld worden.​
  
Draagkracht: Dit wordt bepaald door de mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan.

Slide 12 - Slide


Reden van dit model: balans van draagkracht en draaglast inzichtelijk maken
Uitleg: Micro- meso en macroniveau

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Quiz

Slide 15 - Slide

Sil heeft een depressie. Dit is een risicofactor op het:
A
macroniveau
B
microniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 16 - Quiz

Mees heeft veel steun aan zijn buurvrouw. Dit is een beschermende factor op het:
A
microniveau
B
macroniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 17 - Quiz

Dina heeft een hoge intelligentie. Dit is een beschermende factor op het:
A
mesoniveau
B
macroniveau
C
microniveau
D
geen van allen

Slide 18 - Quiz

Mo heeft een zijn Maatschappelijk werk diploma.
A
Dit is een risicofactor
B
Dit is een beschermende factor

Slide 19 - Quiz

Jet heeft een goed inkomen
A
Dit is een risicofactor op macroniveau
B
Dit is een beschermende factor op mesoniveau
C
Dit is een risicofactor op microniveau
D
Dit is een beschermende factor op macroniveau

Slide 20 - Quiz

Draagkracht bestaat uit een combinatie van:
A
Aanleg en conditie
B
Geestelijke- en maatschappelijke toestand
C
Aanleg
D
Aanleg, conditie, geestelijke- en maatschappelijke toestand

Slide 21 - Quiz

Psychosomatisch en psychosociaal
Psychosomatisch
lichamelijke aandoeningen die veroorzaakt worden door psychische problemen​.


Psychosociaal: ​

* Psycho: problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten.
  (somber/angstig.boos e.d.)​

* Sociaal: Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties     (problemen met partner, kinderen, familie, buren, collega’s e.d.)​

Slide 22 - Slide

Wat is het verschil tussen psychosomatisch en psychosociaal?

Slide 23 - Open question

Wat is je het meeste bijgebleven van de les en feedback voor mij:)

Slide 24 - Mind map